Sentencje

 0    79 Datenblatt    marlenamaruszewska
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ab ovo usque ad mala.
Lernen beginnen
od jaj do jabłek; od początku do końca.
A.CH. n = Ante Christum Natum
Lernen beginnen
przed narodzeniem Chrystusa
Ad acta
Lernen beginnen
odłożyć do spraw
Ad hoc
Lernen beginnen
Specjalnie, tylko do tego.
Ad multos annos
Lernen beginnen
wielu lat żyj, sto lat!
Ad personam
Lernen beginnen
do osoby
Ad rem
Lernen beginnen
do rzeczy
Ad usum externum
Lernen beginnen
do użytku zewnętrznego
Ad usum internum
Lernen beginnen
do użytku wewnętrznego
Ad vocem
Lernen beginnen
Do słowa tegoż chcę się odnieść
Alea iacta est
Lernen beginnen
kości zostały rzucone
A. D = Anno Domini
Lernen beginnen
w roku pańskim
Alter ego
Lernen beginnen
drugie 'ja'
Antidotum
Lernen beginnen
odtrutka, preciwdawka
Aquilam volare doces
Lernen beginnen
Uczysz orła latać; robisz coś niepotrzebnego
Arbiter elegentiarum
Lernen beginnen
Znawca w sprawach mody, elegancji
Ardua prima via est
Lernen beginnen
Pierwsza droga jest trudna
Ars longa, vita brevis
Lernen beginnen
Sztuka trwa długo, życie krótko
Audi multa dic pauca
Lernen beginnen
Słuchaj dużo, mów mało
Audi, vide, tace si vis vivere in pace
Lernen beginnen
Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w pokoju.
Ave, Caesar, morituri te salutant
Lernen beginnen
Witaj, Cesarze, pozdrawiają Cię mający umrzeć
Barba non facit philosophum.
Lernen beginnen
Broda nie czyni nikogo filozofem.
Carpe diem.
Lernen beginnen
Używaj dnia, ciesz się życiem.
Carum est quod rarum est.
Lernen beginnen
Cenne jest to co jest rzadkie(czego brakuje)
Cogito ergo sum.
Lernen beginnen
Myślę, więc jestem.
Conditio sine qua non.
Lernen beginnen
Warunek bez którego nie...(warunek nieodzowny, warunek konieczny)
Contraria sunt complementa.
Lernen beginnen
Przeciwieństwa się uzupełniają.
Consensus
Lernen beginnen
Zgodność, jedność, jednomyślność.
Contra legem
Lernen beginnen
Wbrew prawu
Contra naturam
Lernen beginnen
Przeciw naturze
Corpus delicti
Lernen beginnen
Rzeczowy dowód
Cuius regio, eius religio.
Lernen beginnen
Czyj kraj, tego religia.
Cum laude
Lernen beginnen
Z pochwałą (wyróżniająco)
Curriculum vitae
Lernen beginnen
Przebieg życia, życiorys
Damnant, quod non intelligunt
Lernen beginnen
Potępiają to, czego nie rozumieją
De facto
Lernen beginnen
O wykonanej sprawie, w rzeczywistości; istotnie; reczywiście
De gustibus et coloribus non est disputandum
Lernen beginnen
O upodobania i kolory nie należy się spierać.
De mortuis nil nisi bene
Lernen beginnen
Zmarłych należy wspominać tylko dobrze.
Dicere non est facere
Lernen beginnen
Mówić to nie znaczy działać.
Dictum sapienti sat
Lernen beginnen
Słowo mądremu wystarczy: mądrej głowie dość dwie słowie.
Dimidium facti, qui coepit habet.
Lernen beginnen
Połowę dzieła wykonał, kto zaczął
Divide et impera
Lernen beginnen
Dziel i rządź
D.O. M = Deo Optimo Maximo
Lernen beginnen
Bogu najlepszemu, najwyższemu.
Dulce et decorum est pro partia mori
Lernen beginnen
Słodko i zaszczytnie umrzeć za ojczyznę.
Dum spiro, spero
Lernen beginnen
Dopóki oddycham, nie tracę nadziei.
Dura lex sed lex
Lernen beginnen
Twarde prawo, ale prawo.
Errare humanum est
Lernen beginnen
Błądzić jest rzeczą ludzką.
Etiam sanato vulnere, cicatrix manet
Lernen beginnen
Nawet jeśli rana wyleczona, blizna pozostaje.
Ex aequo
Lernen beginnen
Na równi, jednakowo.
Ex cathedra
Lernen beginnen
Z katedry
Ex lege
Lernen beginnen
Z mocy prawa
Expressis verbis
Lernen beginnen
Wyraźnymi słowami, dokładnie, dobitnie
Faber est quisque fortunae
Lernen beginnen
Każdy jest kowalem swojego losu.
Festina lente
Lernen beginnen
Śpiesz się powoli.
Fide mala
Lernen beginnen
w złej wierze
Bona fide
Lernen beginnen
w dobrej wierze
Optima fide
Lernen beginnen
w najlepszej wierze
Finis coronat opus
Lernen beginnen
Koniec wieńczy dzieło
Fortes fortuna adiuvat
Lernen beginnen
Śmiałym los sprzyja
Genius loci
Lernen beginnen
Duch opiekuńczy miejsca
Gloria victis
Lernen beginnen
Chwała zwyciężonym
Homo est animal rationale(sociale)
Lernen beginnen
Człowiek jest istotą rozumną
Homo hominis lupus
Lernen beginnen
Człowiek dla człowieka wilkiem.
Homo proponit, deus disponit
Lernen beginnen
Człowiek zamierza, bóg decyduje.
Homo sum, humani nil a me alienum esse puto.
Lernen beginnen
Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce.
Ignavis semper feriae
Lernen beginnen
Lenie zawsze mają święto.
Ignorantia iuris nocet
Lernen beginnen
Nieznajomość prawa szkodzi.
Imponderabilia
Lernen beginnen
wartości stałe, niewymierne
Incognito
Lernen beginnen
skrycie, pod zmyślonym nazwiskiem
In flagranti(crimine comprehensi)
Lernen beginnen
Przyłapani na gorącym uczynku.
In gremio
Lernen beginnen
w łonie całości, zbiorowo, wspólnie
In medias res
Lernen beginnen
w sedno sprawy
In memoriam
Lernen beginnen
Na pamiątkę
In statu praesenti
Lernen beginnen
W stanie obecnym
In partia natus non est propheta vocatus
Lernen beginnen
Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju
Inter arma silent leges
Lernen beginnen
w czasie wojen milką prawa
Invidia gloriae umbra est
Lernen beginnen
Zazdrość jest cieniem sławy.
In vino veritas, in aqua sanitas
Lernen beginnen
W winie prawda, w wodzie zdrowie
Ipso facto
Lernen beginnen
Na mocy samego faktu, przez sam fakt.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.