Sententiae Latinae [UG archeo]

5  1    30 Datenblatt    listopadowydeszcz
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Historia jest nauczycielką życia. (Cicero)
Lernen beginnen
Historia vita memoriae, magistra vitae.
Tam zwycięstwo gdzie zgoda. (P. Sirus)
Lernen beginnen
Ibi victoria, ubi Concordia.
Nie dla szkoły, a dla życia się uczymy. (Seneca)
Lernen beginnen
Non scholae, sed vitae discimus.
W zgodzie małe rzeczy wzrastają, w niezgodzie największe się rozpadają.
Lernen beginnen
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.
Tam ojczyzna gdzie dobrze.
Lernen beginnen
Ibi patria, ubi bene.
Życie jest walką.
Lernen beginnen
Vivere est militare.
Przez trudy do gwiazd.
Lernen beginnen
Per aspera ad astra.
Słowa ulatują, pismo pozostaje.
Lernen beginnen
Verba volant, scripta menent.
Nieznajomość prawa szkodzi.
Lernen beginnen
Ignorantia iuris nocet.
Prawo nie działa wstecz.
Lernen beginnen
Lex retro non agit.
Zgoda obywateli murem miast.
Lernen beginnen
Concordia civium murus urbium.
Nie znać historii, to tak jakby być dzieckiem cały czas.
Lernen beginnen
Historiam nescire hoc est semper puerum esse.
Dla chcącego nic trudnego.
Lernen beginnen
Volanti nil impossibile.
Nie iść do przodu, cofać się.
Lernen beginnen
Non progredi, est regredi.
Więcej znaczy rozum niż siła.
Lernen beginnen
Plus ratio, quam vis.
Dobro narodu największym prawem.
Lernen beginnen
Salus populi suprema lex.
Sprawiedliwość podstawą państwa.
Lernen beginnen
Iustitia civitatis fundamentum.
Jeśli chcesz pokoju / gotuj się do wojny / szanuj sprawiedliwość.
Lernen beginnen
Si vis pacem / para bellum / cole iustitiam.
Głos ludu, głosem Boga.
Lernen beginnen
Vox populi, vox Dei.
Własny dom, najlepszym domem.
Lernen beginnen
Domus propria, domus optima.
Praktyka jest najlepszym nauczycielem.
Lernen beginnen
Usus magister est optimus.
Los jest szeregiem przyczyn.
Lernen beginnen
Fatum est series causarum.
Po owocu poznaje się drzewo.
Lernen beginnen
E fructu arbor cognoscitur.
Ręka rękę myje.
Lernen beginnen
Manus manum lavat.
Urzędnicy są sługami prawa.
Lernen beginnen
Magistratus sunt legum ministri.
Nic nie pozostaje zawsze w tym samym stanie.
Lernen beginnen
Nihil semper suo statu manet.
Niema ruchu bez przyczyny. (cicero)
Lernen beginnen
Montus sine causa nullus est.
Więcej, szybciej, dalej.
Lernen beginnen
Altius, citius, fortius.
Nic nie należy czynić bez rozsądku.
Lernen beginnen
Nil sine ratione faciandum est.
Koniec wieńczy dzieło.
Lernen beginnen
Finis coronat opus.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.