September (podstawowe informacje, czasownik "być")

 0    47 Datenblatt    ohwellwell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem pracownikiem IKEI.
Lernen beginnen
I’m an IKEA worker.
Jestem ładną kobietą.
Lernen beginnen
I’m a pretty woman.
Jest wspaniałym mężczyzną.
Lernen beginnen
He’s a great man.
Jesteś naszą nauczycielką.
Lernen beginnen
You’re our teacher.
Ewa jest żoną Adama.
UWAGA: husband = mąż
Lernen beginnen
Ewa is Adam’s wife.
! husband = mąż
Nie jestem z Warszawy.
Lernen beginnen
I’m not from Warsaw.
Nie jestem w pracy.
Lernen beginnen
I’m not at work.
Jesteś moją przyjaciółką.
Lernen beginnen
You’re my friend.
Jesteś spóźniona.
Lernen beginnen
You’re late.
Nie jesteś gruba.
Lernen beginnen
You aren’t fat.
Nie jesteś ze Szwecji.
Lernen beginnen
You aren’t from Sweden.
On jest mężczyzną.
Lernen beginnen
He’s a man.
On nie jest moim szefem.
Lernen beginnen
He isn’t my boss.
Adam nie jest miły.
Lernen beginnen
Adam isn’t nice.
Ona jest kobietą.
Lernen beginnen
She’s a woman.
Ona nie jest moim liderem.
Lernen beginnen
She isn’t my leader.
Ola nie jest zamężna.
Lernen beginnen
Ola isn’t married.
Jakie jest twoje imię?
Lernen beginnen
What is your name?
Nazywam się Heniek.
Lernen beginnen
My name is Heniek.
Jakie jest jego imię?
Lernen beginnen
What is his name?
Jakie jest jej imię?
Lernen beginnen
What is her name?
Nazywa się Lolek.
Lernen beginnen
His name is Lolek.
Nazywa się Tola.
Lernen beginnen
Her name is Tola.
Jakie jest imię twojego przełożonego?
Lernen beginnen
What is your supervisor’s name?
Jakie jest imię jego przełożonego?
Lernen beginnen
What is his supervisor’s name?
Jakie jest imię jej przełożonego?
Lernen beginnen
What is her supervisor’s name?
Mój przełożony nazywa się Andrzej.
Lernen beginnen
My supervisor’s name is Andrzej.
Jego samochód jest szybki.
Lernen beginnen
His car is fast.
Mój dom nie jest duży.
Lernen beginnen
My house isn’t big.
Jej mąż jest wysoki.
Lernen beginnen
Her husband is tall.
Jestem singielką.
Lernen beginnen
I’m single.
Ingvar nie jest żonaty.
Lernen beginnen
Ingvar isn’t married.
Jakie jest twoje stanowisko?
Lernen beginnen
What is your position?
Jakie jest stanowisko Asi?
Lernen beginnen
What is Asia’s position?
Jego stanowisko to kontroler jakości.
Lernen beginnen
His position is a quality controller.
IKEA jest najlepsza!
Lernen beginnen
IKEA is the best!
Pracuję w Wielbarku.
Lernen beginnen
I work in Wielbark.
Pracuję dla IKEI.
Lernen beginnen
I work for IKEA.
Jak się masz?
Lernen beginnen
How are you?
Mam się dobrze, dzięki.
Lernen beginnen
I’m fine, thanks.
Jak on się ma?
Lernen beginnen
How is he?
On ma się dobrze.
Lernen beginnen
He’s fine.
Jak się ma Monika?
Lernen beginnen
How is Monika?
Monika ma się dobrze.
Lernen beginnen
Monika is fine.
Pracuję w dziale napraw.
Lernen beginnen
I work in the repair department.
Jestem pracownikiem produkcji.
Lernen beginnen
I’m a production worker.
Moje dzieci są w domu.
Lernen beginnen
My children are at home.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.