Setting pesonal boundaries

 0    29 Datenblatt    ewciamierzwa9309
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przekonywać,
przekonywujący argument
Lernen beginnen
convince,
convincing argument
wydajny, skuteczny
Lernen beginnen
efficient, effective
odrębne np cechy, emocje
Lernen beginnen
distinct features, distinct emotions
przeciętny/przeciętnie
Lernen beginnen
average
czerpać satysfakcję z...
czerpać korzyści, przyjemność z...
Lernen beginnen
derive satisfaction from...
dervive benefits / pleasure from...
ochoczy, chętny do
Lernen beginnen
willing, eager to
ochoczość, gotowość do
Lernen beginnen
willingness, readiness to
działalność gospodarcza
Lernen beginnen
business activity
wyczerpany
uwaga na wymowę;)
Lernen beginnen
exhausted
zerwać, zakończyć umowę
Lernen beginnen
terminate the contract
podważać autorytet
Lernen beginnen
undermine the authority
wyrażać siebie
Lernen beginnen
express oneselves
wyznaczać jasne granice
Lernen beginnen
set clear boundaries
tożsamość
Lernen beginnen
identity
pozbawiać kogoś czegoś
Lernen beginnen
deprive somebody of something
I was deprived of having a chance to try.
wyczerpany, wykończony
zużyty (o ubraniach, butach)
Lernen beginnen
worn out
dźwigać ciężar
Lernen beginnen
shoulder the burden
kosztem czegoś
Lernen beginnen
at the expense of something
wartości
Lernen beginnen
values
wartość dodana
Lernen beginnen
value added / added value
żywiciel rodziny
Lernen beginnen
breadwinner
odłożyć coś na później
Lernen beginnen
put something on the back burner
przełom np w terapii
Lernen beginnen
breakthrough in therapy
męczący
Lernen beginnen
tiring
posłuszny
Lernen beginnen
obedient
nieposłuszny
Lernen beginnen
disobedient
rywalizacja np między rodzeństwem
Lernen beginnen
sibling rivalry
oddany
Lernen beginnen
devoted to... / dedicted to...
męczący o osobie
Lernen beginnen
wearisome

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.