SEW 2 02.02.2015

 0    42 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak John da mi znać, napiszę do ciebie.
Lernen beginnen
If John lets me know I will write to you.
Daj mi znać
Lernen beginnen
Let me know
Jak się dowiem, dam ci znać.
Lernen beginnen
If I find out I will let you know.
Jak coś mi wypadnie, dam ci znać.
Lernen beginnen
If something comes up I will let you know.
Jeśli boss wskaże problem, wyślę ci memo.
Lernen beginnen
If the boss points out all the problems I will send you the memo.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze wypuścimy nowy produkt w marcu.
Lernen beginnen
If everythings goes on well we will launch a new product in March.
Jeśli nie wykonasz tej pracy dziś, będziesz miał kłopoty.
Lernen beginnen
If you don’t carry out this job today you will be in trouble.
Jeśli nie uruchomimy tej maszyny dziś, produkcja będzie poóźniona.
Lernen beginnen
If we don’t set up this machine today the production will be delayed.
Jeśli ustalę spotkanie z Johnem, dam ci znać.
Lernen beginnen
If I set up the meeting with John I will let you know.
pozwalać
Lernen beginnen
to allow to do sth
Mój mąż pozwala mi chodzić do klubów.
Lernen beginnen
My husband allows me to go to the clubs.
Mój szef pozwala mi brać samochód służbowy.
Lernen beginnen
My boss allows me to take a company car.
Moja praca pozwala mi się rozwijać.
Lernen beginnen
My job allows me to develop.
Moja praca pozwala mi poznawać interesujących ludzi.
Lernen beginnen
My job allows me to meet interesting people.
Pozwoliłam mu palić w domu.
Lernen beginnen
I allowed him to smoke at home.
Pozwoliłam mu robić wszystko.
Lernen beginnen
I allowed him to do everything.
Nie pozwoliłam mu pić kawy.
Lernen beginnen
I didn’t allow him to drink coffee.
Czy pozwoliłaś mu pić piwo?
Lernen beginnen
Did you allow him to drink beer?
Czy pozwolisz mu pić piwo?
Lernen beginnen
Will you allow him to drink beer?
“wolno mi”
Lernen beginnen
to be allowed to
WOlno mi brać służbowy samochód.
Lernen beginnen
I’m allowed to take a company car.
Nie wolno mi palić w biurze.
Lernen beginnen
I’m not allowed to smoke in the office.
Wolno ci brać samochód służbowy?
Lernen beginnen
Are you allowed to take company car?
Nie wolno nam używać telefonów firmowych do celów prywatnych.
Lernen beginnen
We aren’t allowed to use company phone for private purpose.
Wolno mi palić?
Lernen beginnen
Can I smoke here? = Am I allowed to smoke here?
z powodu
Lernen beginnen
because of = due to
to make up for
Lernen beginnen
odrobić, nadrobić
Muszę nadrobić ilość wizyt.
Lernen beginnen
I have to make up for the quantity of visits.
Muszę nadrobić kilka ofert.
Lernen beginnen
I have to make up for a few offers.
zmyślać
Lernen beginnen
make up
On to zmyślił.
Lernen beginnen
He’s made it up.
przejąć to take over
Lernen beginnen
take to take over
On przejął klienta naszejkonkurencji.
Lernen beginnen
I took over our competitor’s client.
wypracować, rozpracować, rozwiązać
Lernen beginnen
to work out
wypracowałem nowe zamówienie z klientem.
Lernen beginnen
I worked out a new order with a customer.
Nie wyszło.
Lernen beginnen
It didn’t work out.
wrócić
Lernen beginnen
to get back
wrócimy do ciebie później.
Lernen beginnen
We will get back to you later.
Wrócę do ciebie w tej sprawie.
Lernen beginnen
I will get back to you on that.
Odezwę się do ciebie jutro z samego rana.
Lernen beginnen
I will get back to you first thing.
Wróciłam do pracy.
Lernen beginnen
I got back to work.
Kiedy to będzie naprawione?
Lernen beginnen
When will it be repaired?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.