SEW group 2 grammar review part 1, 02.09.

 0    48 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
John ma spotkanie w każdy poniedziałek.
Lernen beginnen
John has a meeting every Monday.
Nie mogę teraz rozmawiać, mam spotkanie.
Lernen beginnen
I can’t talk to you right now. I’m having a meeting.
Myślę, że będę miał spotkanie w poniedziałek.
Lernen beginnen
I think I will have a meeting on Monday.
Mam spotkanie jutro rano.
Lernen beginnen
I’m having a meeting tomorrow morning.
Muszę mieć spotkanie jutro.
Lernen beginnen
I (must / have to) have a meeting tomorrow.
Mogę mieć spotkanie jutro.
Lernen beginnen
I can have a meeting tomorrow.
Nie mogę mieć spotkania jutro.
Lernen beginnen
I can’t have a meeting tomorrow.
Mógłbym mieć spotkanie z Johnem?
Lernen beginnen
Could I have a meeting with John?
Chciałbym mieć spotkanie z Johnem.
Lernen beginnen
I would like to have a meeting with John.
Chcę mieć spotkanie dzisiaj.
Lernen beginnen
I want to have a meeting today.
Potrzebuję mieć spotkanie dzisiaj.
Lernen beginnen
I need to have a meeting today.
Mogę mieć (chyba będę miał) spotkanie jutro. (may)
Lernen beginnen
I may have a meeting tomorrow.
Mozemy sobie zrobic spotkanie jakbys chciał. (might)
Lernen beginnen
We might have a meeting if you want.
Powinienem mieć spotkanie z Johnem jutro.
Lernen beginnen
I should have a meeting with John tomorrow.
Miałem spotkanie wczoraj.
Lernen beginnen
I had a meeting yesterday.
Miałem spotkanie wczoraj cały dzień.
Lernen beginnen
I was having a meeting all day yesterday.
Pracowałem całą noc. Pisałem raport całą noc.
Lernen beginnen
I was working all night. I was writing a report all night.
Brałem prysznic kiedy zadzwoniłeś.
Lernen beginnen
I was having a shower when you rang.
Miałem 3 spotkania z Johnem dotychczas.
Lernen beginnen
I have had 3 meetings with John so far.
Miałem spotkania z nimi przez dwa miesiące dotychczas i nadal jesteśmy w dupie.
Lernen beginnen
I have been having meetings with them for two months now and we’re still in a deep shit!
Miałem spotkanie z nim zanim pojechałem do Londynu.
Lernen beginnen
I had had a meeting with him before I went to London.
Będę miał spotkanie z Johnem jeśli przyjedzie do Polski.
Lernen beginnen
I will have a meeting with John if he comes to Poland.
Mam spotkanie w każdy poniedziałek.
Lernen beginnen
I have a meeting every Monday.
Nie mam spotkań w poniedziałki.
Lernen beginnen
I don’t have meetings on Mondays.
Nigdy nie pracuję w soboty.
Lernen beginnen
I never work on Saturdays.
Pracujesz w soboty?
Lernen beginnen
Do you work on Saturdays?
Czym się zajmujesz?
Lernen beginnen
What do you do for a living?
Mój pociąg odchodzi o 5.
Lernen beginnen
My train leaves at 5.
Dla kogo pracujesz?
Lernen beginnen
Who do you work for?
Jezu, człowieku, ty zawsze gubisz klucze!
Lernen beginnen
Jesus, man, you’re always losing your keys!
Gdzie się zatrzymałaś?
Lernen beginnen
Where are you staying?
Zatrzymałam się w hotelu Ritz.
Lernen beginnen
I’m staying in Ritz Hotel.
Już idę!
Lernen beginnen
I’m coming!
John przylatuje w piątek.
Lernen beginnen
John is arriving / coming on Friday.
Mam spotkanie o 2.
Lernen beginnen
I’m having a meeting at 2.
Robimy imprezę w sobotę. Przyjdziesz?
Lernen beginnen
We’re having a party on Saturday. Will you come?
Robisz coś wieczorem?
Lernen beginnen
Are you doing anything tonight?
Nie idę z tobą na to spotkanie.
Lernen beginnen
I’m not going with you to that meeting.
Zamierzam mieć spotkanie w poniedziałek.
Lernen beginnen
I’m going to have a meeting on Monday.
- Myślę, że nigdy tego nie zrobię.
Lernen beginnen
I think I will never do it.
- Zamierzam to zrobić pewnego dnia.
Lernen beginnen
I’m gonna do this one day.
- Robię to jutro!
Lernen beginnen
I’m doing it/this tomorrow!
Zrobisz to dla mnie?
Lernen beginnen
Will you do this for me?
Nie zrobię tego. Nie pójdę tam. (decyzja)
Lernen beginnen
I won’t do this. I won’t go there.
Nie ma opcji, nie zrobię tego Johnowi!
Lernen beginnen
No way, I’m not gonna do this to John.
I co ty teraz zrobisz?
Lernen beginnen
What are you gonna do now?
Zapowiada się ciężki dzień.
Lernen beginnen
It’s gonna be a hard day.
Mam wrażenie, że dzisiejszy wieczór będzie udany.
Lernen beginnen
I gotta feelin’ that tonight’s gonna be a good night.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.