SGH angielski semestr IVa

 0    230 Datenblatt    kangusek94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to trigger people's attention
Lernen beginnen
zdobyć uwagę ludzi
to get people's attention
to throw in the towel
Lernen beginnen
poddać się
(to make a successful) sales pitch
Lernen beginnen
chwyt marketingowy
sales talk
to clinch a contract
Lernen beginnen
sfinalizować, zawrzeć umowę
dire
Lernen beginnen
pilny, straszliwy, ekstremalny
to be in dire straits
Lernen beginnen
być w ciężkim położeniu
to be in trouble
bail-out
Lernen beginnen
wsparcie finansowe
financial support
to stamp out corruption
Lernen beginnen
stłumić, zwalczać korupcję
to eliminate
jaw-dropping
Lernen beginnen
imponujący, zaskakujący
loophole in the law
Lernen beginnen
luka w prawie
mark-up / profit margin
Lernen beginnen
narzut / marża zysku
over-the-counter
over-the-counter market
Lernen beginnen
pozagiełdowy, w wolnym obrocie
rynek pozagiełdowy w obrocie papierami wartościowymi
savvy / knowledgeable
Lernen beginnen
znający się na rzeczy x2
to be in one's infancy
Lernen beginnen
być w początkowej fazie rozwoju
odd decision
Lernen beginnen
dziwna decyzja
strange decision
odd job
Lernen beginnen
praca dorywcza
job which is not regular and is usually unskilled and low-paying
odd / even number
Lernen beginnen
nieparzysta / parzysta liczba
to get to grips with sth
Lernen beginnen
uporać się z czymś
to put effort to cope with sth difficult, challenging
health-conscious
Lernen beginnen
dbający o zdrowie
to reshuffle shelves
Lernen beginnen
przeprowadzać zmiany, dokonywać zmian na półkach
to rearrange, reorganise
to slim down the range of products
Lernen beginnen
zmniejszyć gamę produktów
to reduce, to dwindle
fad
Lernen beginnen
dziwactwo, fantazja, kaprys, moda
cold calling
Lernen beginnen
when you phone someone you have never spoken to before to sell them a product or service
to give someone the brush-off
Lernen beginnen
to ignore sb
versatility
Lernen beginnen
wszechstronność, różnorodność
outlay
Lernen beginnen
wydatek, nakład (=cost)
retail outlet
Lernen beginnen
punkt sprzedaży detalicznej
grasp
Lernen beginnen
pojęcie (na jakiś temat), zrozumienie
knack
Lernen beginnen
talent, dryg (do robienia czegoś)
outplacement
Lernen beginnen
reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników
expense account
Lernen beginnen
fundusz reprezentacyjny
the amount of money, which is totaly reimbursed by a company
to reveal
Lernen beginnen
wyjawić, ujawnić
(to meet) sales quota
Lernen beginnen
kwota sprzedaży, kontyngent zbytu
to close a deal with sb
Lernen beginnen
zawrzeć z kimś kontrakt
prospecting for customers
Lernen beginnen
poszukiwanie klientów
industrial buyer
Lernen beginnen
nabywca przemysłowy
to be price-conscious
Lernen beginnen
zwracać uwagę na ceny
redeemable coupon
Lernen beginnen
wymienialny bon
initial trial
Lernen beginnen
początkowa, wstępna próba
to try out a new product
Lernen beginnen
wypróbować nowy produkt
to maintain market share
Lernen beginnen
utrzymać udział w rynku
to denigrate / denigration
Lernen beginnen
oczerniać / oczernianie
durability
Lernen beginnen
trwałość
to track delivery
Lernen beginnen
śledzić przesyłkę
to haggle over the price
Lernen beginnen
targować się o cenę
to argue / negotiate
outdoor hoarding
Lernen beginnen
zewnętrzny billboard
to be traced through the company
Lernen beginnen
być śledzonym, namierzanym przez firmę
to devote a lot of time to this project
Lernen beginnen
poświęcić dużo czasu na ten projekt
puzzling
Lernen beginnen
dziwny, zaskakujący
strange, surprising, difficult to understand
trade-in
Lernen beginnen
oddanie starego towaru w rozliczeniu za nowy
a method of buying a new product by giving your old one as part of the payment for it
straightforward
Lernen beginnen
jasny (o instrukcji), prosty (o sprawie), przystępny (o informacji)
easy to understand / simple
to browse the Internet
Lernen beginnen
przeglądać, przeszukiwać Internet
to look at information on the Internet
handy
Lernen beginnen
użyteczny, przydatny
useful
appraisal form
Lernen beginnen
formularz oceny
place where you can write your opinion of sth
to pop up / a pop-up
Lernen beginnen
wyskakiwać, pojawić się / reklama wyskakująca na stronie internetowej
to appear
to screen out
Lernen beginnen
usunąć, wyeeliminować
to filter out / remove
visits from company reps
Lernen beginnen
wizyty przedstawicieli firmy
to recede
Lernen beginnen
maleć (o cenach), zniżkować (o akcjach)
to express a reluctance to invest (in)
Lernen beginnen
wyrażać niechęć do inwestowania (w)
to procure
Lernen beginnen
zaopatrywać, zdobywać
to get something, especially when it involves effort
track record
Lernen beginnen
osiągnięcia, historia (np. firmy)
all the achievements or failures that someone or something has had in the past
to solicit sth
Lernen beginnen
zabiegać o coś
to ask someone for money, information or help
investor-solicitation advertising
Lernen beginnen
reklama w celu przyciągnięcia inwestorów
up and running
Lernen beginnen
działający
operating
liability
Lernen beginnen
odpowiedzialność
when you are legally responsible for sth
to get sb on board
Lernen beginnen
włączyć kogoś do zespołu
to make sb part of a group or team
to crack
Lernen beginnen
to find a solution to a problem
to have the knack for
Lernen beginnen
mieć talent do czegoś
to land a contract
Lernen beginnen
zawrzeć kontrakt
to clinch a contract / to strike a deal
to land a job
Lernen beginnen
to get a job
integrity
Lernen beginnen
prawość, uczciwość (=honesty)
to slash prices
Lernen beginnen
ciąć ceny (=to diminish)
to impair / tarnish / dilute / damage a brand image
Lernen beginnen
zniszczyć wizerunek marki x4
to revamp a brand image
Lernen beginnen
poprawiać wizerunek marki
to conjure up the possitive image of the company
Lernen beginnen
wykreować pozytywny wizerunek firmy
to create a certain association with sth
to keep your head cool
Lernen beginnen
to stay focused, not to lose one's temper
lead time
Lernen beginnen
czas realizacji
via the Internet
Lernen beginnen
przez Internet
to have a real flair for sth
Lernen beginnen
mieć prawdziwy talent do czegoś
to drill down
Lernen beginnen
zagłębić się, przyjrzeć się
to customize
Lernen beginnen
dostosować (do potrzeb)
to accomplish
Lernen beginnen
osiągnąć
to disenfranchise
Lernen beginnen
pozbawić praw obywatelskich
downpayment
Lernen beginnen
zaliczka, przedpłata
to scatter
Lernen beginnen
rozpraszać, rozprzestrzeniać się
to spread
snapped
Lernen beginnen
broken
to catch up with / to keep up with
Lernen beginnen
nadążać za x2
opinion-poll
Lernen beginnen
badanie opinii publicznej
survey
to be within a whisker of
Lernen beginnen
być o włos od
to converge
Lernen beginnen
przybliżać się
to reach the same level but slowly, gradually
to lag behind
Lernen beginnen
pozostawać w tyle
export-driven / export-led
Lernen beginnen
based on export x2
to steer clear of
Lernen beginnen
trzymać się od czegoś z daleka
to keep / stay away from a dangerous situation
to tighten a budget
Lernen beginnen
zawęzić budżet
to cut expenses
bond yield
Lernen beginnen
stopa przychodu z obligacji
a profit, which you get from the bound
junk bond
Lernen beginnen
obligacja śmieciowa
high yield bond
to stem
Lernen beginnen
powstrzymać
to stop, to prevent
to underestimate
Lernen beginnen
zbyt nisko oszacować (coś), nie docenić (czegoś)
inaccuracy
Lernen beginnen
niedokładność, nieścisłość
to outperform
Lernen beginnen
znacznie prześcignąć, pozostawić w tyle
to perform better than others
to surpass
Lernen beginnen
przewyższać
to go on a hunch
Lernen beginnen
kierować się przeczuciem
to follow the intuition
to take a noisedive
Lernen beginnen
to decrease enormously, to plummet, to plunge
self-fullfilling prophesy
Lernen beginnen
samospełniająca się przepowiednia
stiff / tough / cut-throat / fierce competition
Lernen beginnen
zażarta, ostra konkurencja x4
rainy-day scenario
Lernen beginnen
scenariusz na czarną godzinę
docile competition
Lernen beginnen
słaba konkurencja
weak
(economic, social) tremors / tensions
Lernen beginnen
wstrząsy / napięcia (ekonomiczne, społeczne) x2
to mitigate social discrepancy
Lernen beginnen
łagodzić rozbieżności społeczne
to retrench
Lernen beginnen
oszczędzać, ograniczać wydatki
powerful entity
Lernen beginnen
potężny podmiot, jednostka
to prod
Lernen beginnen
skłaniać (do czegoś), zmobilizować, zachęcać
to encourage
to go bust / to go bunkrupt
Lernen beginnen
zbankrutować x2
share price / stock price
Lernen beginnen
cena akcji x2
earnings shortfalls
Lernen beginnen
niedobór zysków
lower-than-expected profits
redundancy / layoff
Lernen beginnen
zwolnienie z pracy (przy redukcji zatrudnienia) x2
in sync
Lernen beginnen
zsynchronizowane
correspond with each other
cross-section
Lernen beginnen
grupa reprezentatywna, próbka
typical sample
discontinuities
Lernen beginnen
nieciągłości
sudden changes in business trends
retrenchments
Lernen beginnen
oszczędności
economies, reductions
resilient
Lernen beginnen
odporny, wytrzymały, elastyczny
able to recover quickly
to recover
Lernen beginnen
wychodzić z kryzysu
debtor
Lernen beginnen
dłużnik (o osobie, instytucji)
goodwill
Lernen beginnen
reputacja, renoma firmy, wartość firmy
the value of intangible assets, such as a strong brand name or reputation
overdraft
Lernen beginnen
debet
money borrowed from a bank
depreciation(GB) / amortization(US)
Lernen beginnen
amortyzacja x2
loss of value of an asset such as machinery over a number of years
austerity measures
Lernen beginnen
środki oszczędnościowe
to spot and exploit gaps in the market
Lernen beginnen
dostrzec i wykorzystać luki w rynku
to tumble
Lernen beginnen
spadać (o cenach)
break-even volume
Lernen beginnen
wysokość progu rentowności
doddle
Lernen beginnen
bułka z masłem
crowdfunding
Lernen beginnen
metoda zbierania środków na określony cel, w której osoby zainteresowane mogą składać drobne dotacje za pośrednictwem internetu
exorbitant
Lernen beginnen
wygórowany, przesadny
prodigious
Lernen beginnen
ogromny, kolosalny
enormous
avid saver
Lernen beginnen
zapalony, gorliwy oszczędniś
strong saver
mutual fund
Lernen beginnen
fundusz powierniczy
sound / sure-fire investment
Lernen beginnen
pewna inwestycja x2
blue-chip
Lernen beginnen
przynoszący dochód, bezpieczny
to pour money down the drain
Lernen beginnen
wyrzucić pieniądze w błoto
to diversify investment portfolio
Lernen beginnen
dywersyfikować portfel inwestycyjny
to rebound
Lernen beginnen
odbić się
to reckon
Lernen beginnen
myśleć, sądzić
to think
to live beyond one's means
Lernen beginnen
żyć ponad stan
to live below the poverty line
Lernen beginnen
żyć poniżej granicy ubóstwa
tax-deductible
Lernen beginnen
odliczalny od podatku
diligent
Lernen beginnen
pilny, staranny, pracowity
bookkeeping
Lernen beginnen
księgowość
double-entry bookkeeping principle
Lernen beginnen
zasada podwójnego zapisu
fixed assets
Lernen beginnen
środki trwałe
intangible assets
Lernen beginnen
wartości niematerialne i prawne
assets whose value can only be turned into cash with difficulty (e.g. reputation, patents, trade marks)
current assets
Lernen beginnen
aktywa obrotowe
assets such as cash, raw materials, parts, or products that are still being made, which a company will use up or sell during the same year:
to cook the books / to cook the accounts
Lernen beginnen
fałszować konta bankowe, defraudować pieniądze x2
tax rebate
Lernen beginnen
zwrot podatku
to impose tax on / to levy tax on
Lernen beginnen
nałożyć podatek na x2
tax heaven
Lernen beginnen
raj podatkowy
tax evasion / tax dodging
Lernen beginnen
uchylenie się płacenia podatków (illegal) x2
tax avoidance
Lernen beginnen
uniknięcie płacenia podatku (legal)
tax relief
Lernen beginnen
ulga podatkowa
creative accounting
Lernen beginnen
kreatywna księgowość
using all available accounting procedures and tricks to disguise the true financial position of a company
premises
Lernen beginnen
buildings and land used by a company
retained earnings
Lernen beginnen
dochody zatrzymane
part of a company's profit which is not distributed to shareholders as dividends
assets
Lernen beginnen
majątek, aktywa
things belonging to a company which have a value
stock (GB) / inventory (US)
Lernen beginnen
zapasy x2
(the value of) raw materials, work in progress and finished products stored ready for sale
earnings or income
Lernen beginnen
zarobki lub dochody
the revenues received by a company during a given period, minus the cost of sales, operating expenses and taxes
shareholders (GB) / stockholders (US)
Lernen beginnen
akcjonariusze x2
a company's owners
liabilities
Lernen beginnen
zobowiązania
all the money that a company will have to pay to someone else in the future, including taxes, debts and interest and mortgage payments
turnover
Lernen beginnen
obroty
the amount of business done by a company over a year
debtors (GB) / accounts receivable (US)
Lernen beginnen
należności x2
sums of money owed by customers for goods or services purchased on credit
creditors (GB) / accounts payable (US)
Lernen beginnen
zobowiązania x2
sums of money owed to suppliers for purchases made on credit
overheads (GB) / overhead (US)
Lernen beginnen
koszty ogólne x2
the various expenses of operating a business that cannot be charged to any one product, process or department
additional paid-in capital
Lernen beginnen
capital that shareholders have contributed to the company above nominal or par value of the stock
accrued expenses
Lernen beginnen
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
expenses such as wages, taxes and interest that have not yet been paid at the date of the balance sheet
prepaid expenses
Lernen beginnen
czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów
money paid in advance for goods and services
tangible assets
Lernen beginnen
rzeczowe aktywa trwałe
physical assets whose value can be easily measured, such as cash, property, goods, or machinery
expenditure
Lernen beginnen
rozchód, wydatki
all the money that a business spends on goods or services during a given period
deferred
Lernen beginnen
odroczony
delayed or postponed until a later time
credit
Lernen beginnen
an entry in an account, recording a payment made
debit
Lernen beginnen
an entry in an account, recording a payment received
cost accounting
Lernen beginnen
rachunek kosztów
calculating all the expenses involved in producing sth, including materials, labour and all other expenses
tax accounting
Lernen beginnen
rachunkowość podatkowa
calculating how much an individual or a company will have to pay to the local and national governments (and trying to reduce this to a minimum)
auditing
Lernen beginnen
audyt
inspecting and reporting on accounts and financial records
accounting
Lernen beginnen
rachunkowość
preparing financial statements showing income and expenditure, assets and liabilities
managerial or management accounting
Lernen beginnen
rachunkowość zarządcza
providing information that will allow a business to make decisions, plan future operations and develop business strategies
to disguise
Lernen beginnen
zatuszować, ukryć
bookkeeping
Lernen beginnen
księgowość
writing down the details of transactions (debits and credits)
balance sheet (statement of financial position)
Lernen beginnen
bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej)
a statement showing the value of a business's assets, its liabilities and its capital or shareholders' equity
cash flow statement
Lernen beginnen
rachunek przepływów pieniężnych
a statement giving details of money coming into and leaving the business, divided into day-to-day operations, investing and financing
income statement / profit and loss account
Lernen beginnen
rachunek zysków i strat x2
a statement showing the difference between the revenues and expenses of a period
to keep records
Lernen beginnen
prowadzić ewidencję
badge of honour
Lernen beginnen
odznaka honoru
to come up with
Lernen beginnen
wymyślić
to endure sth
Lernen beginnen
znosić, tolerować coś
to worship
Lernen beginnen
czcić, wielbić, ubóstwiać
well-heeled / well-fixed
Lernen beginnen
nadziany
well-off
Lernen beginnen
zamożny
withdrawal of money
Lernen beginnen
wycofanie, podjecie pieniędzy
to push into insolvency
Lernen beginnen
pchnąć do niewypłacalności
bailout deal
Lernen beginnen
umowa o dofinansowanie
to buffer
Lernen beginnen
chronić, łagodzić (np. złe skutki czegoś)
to cease doing sth
Lernen beginnen
przestać coś robić
to refrain from doing sth
Lernen beginnen
powstrzymać się od zrobienia czegoś
lethal
Lernen beginnen
śmiertelny, bardzo niebezpieczny
perilous
Lernen beginnen
niebezpieczny, ryzykowny (=dangerous)
to roll out
Lernen beginnen
rozszerzyć działalność marketingową danej firmy na nowym terenie
business grants
Lernen beginnen
dotacje biznesowe
bankable (star / cast)
Lernen beginnen
kasowa (gwiazda / obsada)
paramount
Lernen beginnen
najważniejszy
to default on
Lernen beginnen
nie spłacić czegoś (np. pożyczki, należności)
cash cow
Lernen beginnen
dojna krowa
hazard
Lernen beginnen
niebezpieczeństwo, ryzyko (=danger)
tedious
Lernen beginnen
monotonny, żmudny (o zajęciu)
overbearing
Lernen beginnen
apodyktyczny
going concern principle
Lernen beginnen
zasada kontynuacji działalności
to persist
Lernen beginnen
utrzymywać się, nie ustępować
to exacerbate sth
Lernen beginnen
pogarszać, powodować nasilenie czegoś
impoverished
Lernen beginnen
zubożały
to revolve around sth
Lernen beginnen
koncentrować się wokół czegoś, dotyczyć czegoś
set
Lernen beginnen
dekoracje sceniczne
furniture and other scenery used in a play to make it seem realistic
props (properties)
Lernen beginnen
rekwizyty
objects used by actors during plays
repertory house
Lernen beginnen
dom repertuaru
theatre where one company of actors performs a number of different plays
to break down
Lernen beginnen
rozłożyć cos na części, wyłożyć coś (tak, żeby było bardziej zrozumiałe)
separate figures into different parts so that the details can be understood
running costs
Lernen beginnen
koszty bieżące
money you need to spend regularly to keep a system or organisation functioning
to sue
Lernen beginnen
pozwać
to take legal action against a person or organisation
to put up (money for)
Lernen beginnen
wykładać (pieniądze na)
to provide or lend an amount of money in new business projects
backers
Lernen beginnen
sponsorzy, mecenasi (osoby finansujące określone przedsięwzięcie, zwykle artystyczne)
group of people who give financial support to sth
business angel
Lernen beginnen
anioł biznesu
a wealthy person who invests money in new business projects
flutter
Lernen beginnen
small bet on sth (zakład)
to break even
Lernen beginnen
wyjść na zero
to cover costs, to start to make profit
break even point
Lernen beginnen
próg rentowności
budget shortfall
Lernen beginnen
dziura budżetowa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.