Simon Words 3

 0    100 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
get by
Lernen beginnen
radzić sobie
up at
Lernen beginnen
się w (np patrzeć sie w niebo)
compare
They compared the new car with the old one / Tom's problems are nothing compared to Mary's
Lernen beginnen
porównać
Porównali stare auto do nowego / Problemy Toma są niczym w porównaniu do problemów Mary.
on purpose
Lernen beginnen
celowo
on the whole
Lernen beginnen
ogólnie / generalnie
take over
Lernen beginnen
przejąć
in connection
Lernen beginnen
w połączeniu / w związku z czymś
just
Lernen beginnen
właśnie dopiero co
already
Lernen beginnen
już
period
Lernen beginnen
okres (czasu)
braces
Lernen beginnen
szelki, aparat ortodontyczny
let alone
Lernen beginnen
nie mówiąc już o
drawers
Lernen beginnen
szuflady
approach
As Tom and Mary approached the station, they saw their train pull out / They approached the tourists and asked them for money / Christmas is fast approaching / Tom can't decide which approach to take / Tom heard footsteps approaching
Lernen beginnen
podejście / nadejście / zbliżać się do kogoś, czegoś / zwracac się do kogoś w jakieś sprawie / prośba / propozycja
Gdy Tom I Mary zbliżyli się do stacji ich pociąg odjechał / Podeszli to turystów I poprosili ich o pieniądze / Święta szybko się zbliżają / Tom nie może zdecydować jakie przyjąć podejście / Tom usłyszał zbliżające się kroki
mall
She went to the mall with her friends
Lernen beginnen
centrum handlowe
Poszła ze znajomymi do centrum handlowego
familiar
I am familiar with this neighborhood / Tom didn't see any familiar faces at the party
Lernen beginnen
znajomy
Jestem zaznajomiony z tą okolicą / Tom nie widział żadnych znajomych twarzy na przyjęciu
maintain
Tom maintained eye contact with Mary / He is trying to maintain two jobs / Is your apartment well maintained?
Lernen beginnen
utrzymać / podtrzymać
Tom utrzymywał z Mary kontakt wzrokowy / On próbuje utrzymać 2 prace / Czy Twoje mieszkanie jest dobrze utrzymywane?
relevant
Your question is not relevant to the subject / I thought his opinion was relevant
Lernen beginnen
połączone z / związane
Twoje pytanie nie jest związane z tematem / Myślałam że Twoja opinia była związana
stupidity
I asked, immediately realizing the stupidity of the question
Lernen beginnen
głupota
Zapytałam, natychmiast zdając sobie sprawę z głupoty pytania
sharp
Tom cut himself with a sharp knife / Tom felt a sharp pain in his stomach
Lernen beginnen
ostry np nóż
Tom uciął się ostrym nożem / Tom poczuł ostry ból żołądka
sharpen
Make sure you sharpen your pencils before the test begins.
Lernen beginnen
ostrzyć
Upewnijcie się, że naostrzycie ołówki przed rozpoczęciem testu
blunt
That knife was so blunt I couldn't use it to cut the meat so I had to rely on my pocket knife / To put it bluntly, he's mistaken
Lernen beginnen
tępy (np nóż) / szczery
Ten nóż był tak tępy że nie mogłem użyć go do krojenia mięsa, musiałem polegac na moim scyzoryku / Mówiąc szczerze on jest w błędzie
cloth
Tom wiped a table with a cloth / They covered the table with a cloth / She cut up the cloth to make bandages
Lernen beginnen
szmatka / ścierka / materiał / tkanina / obrus
Tom otarł stół szmatką / Przykryli stół obrusem / Pocięła materiał aby zrobić bandaże
tea towel
Lernen beginnen
ściereczka kuchenna
who invented
Lernen beginnen
kto wynalazł
burglar
A burglar broke into the shop yesterday.
Lernen beginnen
włamywacz
Włamywacz włamał się wczoraj do sklepu
customer
There were no customers, so we closed the shop early
Lernen beginnen
klient
Nie było klientów więc zamkneliśmy sklep wcześnie
shoplifter
In Alabama, an arrested 19-year-old shoplifter got gangrene and died naked on the floor
Lernen beginnen
złodziej sklepowy
Aresztowany w Alabamie 19-latek dostał gangreny I zmarł nagi
coward
I'm such a coward that I rarely visit the dentist
Lernen beginnen
tchórz
Jestem takim tchórzem, że rzadko odwiedzam dentystę
tenant
The previous tenant took excellent care of her apartment
Lernen beginnen
lokator / dzierżawca / najemca
Poprzedni lokator doskonale dbał o mieszkanie
released
Tom was released from the hospital last month
Lernen beginnen
uwolniony / zwolniony
Tom został zwolniony ze szpitala w zeszłym miesiącu
release
We can't release the prisoners today
Lernen beginnen
uwalniać / zwalniać
Nie możemy dziś uwolnić więźniów
surgery
I had back surgery a couple of months ago
Lernen beginnen
operacja chirurgiczna
Parę miesięcy temu miałem operację kregosłupa
surgeon
Tom is a plastic surgeon
Lernen beginnen
chirurg
Tom jest chirurgiem plastykiem
straighten up
Lernen beginnen
wyprostować się
spine
One of the bullets damaged his spine
Lernen beginnen
kręgosłup
Jedna z kul uszkodziła jego kręgosłup
hospitality
We're very grateful for your hospitality
Lernen beginnen
gościnność
Jesteśmy bardzo wdzięczni za Twoją gościnność
bucket
I poured some water in the bucket
Lernen beginnen
wiadro
Wlałem troche wody do wiadra
fee
How much is the annual membership fee? / The bank fees are killing me.
Lernen beginnen
składka / opłata
Ile kosztuje roczna składka członkowska? / Opłaty bankowe mnie zabijają
gums
You have a gum infection
Lernen beginnen
dziąsła
Masz infekcję dziąseł
roster
She has given the roster to the head of the dept.
Lernen beginnen
grafik pracy
Ona dała grafik pracy szefowi departamentu
on the bottom
Lernen beginnen
na dnie
on the top
Lernen beginnen
na szczycie / na górze
pot
I cook soup in a big pot / I just made a pot of coffee / Tom put the pot back on the stove
Lernen beginnen
garnek / naczynie / dzbanek / słoik / puszka / miska / waza
Gotuję zupę w dużym garnku / Właśnie zrobiłem dzbanek kawy / Tom odłożył dzbanek z powrotem na kuchenkę
licence plates
Do you know your license plate number?
Lernen beginnen
tablice rejestracyjne
Czy znasz numer swoich blach rejestracyjnych?
registration plates
Lernen beginnen
tablice rejestracyjne
tea bag
Lernen beginnen
torebka herbaty
a cup
Tom gave Mary a cup of coffee
Lernen beginnen
filiżanka / kubek / zakrętka (od butelki)
Tom dał Mary kubek kawy
scarf
Tom wanted to buy Mary a new scarf
Lernen beginnen
szalik / apaszka
Tom chciał kupić Mary nowy szalik
hat
This hat doesn't fit me
Lernen beginnen
czapka / kapelusz
Ta czapka do mnie nie pasuje
headphones
I had my headphones on so I didn't hear Tom enter the room
Lernen beginnen
słuchawki
Miałem słuchawki więc nie słyszałem jak Tom wszedł do pokoju
gloves
I left my new pair of gloves in the library.
Lernen beginnen
rękawiczki
Zostawiłem swoją nową pare rękawiczek w bibliotece
boots
Tom wanted to buy a new pair of boots
Lernen beginnen
kozaki
Tom chciał kupić nową pare kozaków
toes
You'll have to stand on your toes to see
Lernen beginnen
palce stóp
Będziesz musiał stanąć na palcach stóp żeby zobaczyć
wrist
The man caught the girl by the wrist
Lernen beginnen
nadgarstek
Mężczyzna złapał dziewczynę za nadgarstek
wrist watch
Lernen beginnen
zegarek na rękę
elbow
Take your elbows off the table
Lernen beginnen
łokieć
Zabierz łokcie ze stołu
kneel
The religious man remained kneeling for hours
Lernen beginnen
klęczeć
Religijny człowiek godzinami pozostawał na kolanach
bend
I can't bend my right arm
Lernen beginnen
zginać
Nie mogę zgiąć prawego ramienia
ribs
Our neighbor has broken a rib
Lernen beginnen
żebra
Nasz sąsiad złamał żebro
spare ribs
Lernen beginnen
żeberka (do jedzenia)
back
Lernen beginnen
pośladki / plecy
hips
My grandmother fell and broke her hip
Lernen beginnen
biodra
Moja babcia upadła I złamała biodro
trade mill
Lernen beginnen
bieżnia
prescription
To get a prescription, go to a doctor.
Lernen beginnen
recepta
Aby dostać receptę musisz iść do lekarza
steam
Steam is coming out of the engine
Lernen beginnen
para / gotować
Para wydostaje się z silnika
more or less
Lernen beginnen
mniej więcej
afterwards
She gives the test first, and the lessons afterwards
Lernen beginnen
potem / pózniej
Najpierw dała test a potem lekcję
arrange
I've arranged your meeting with Tom
Lernen beginnen
organizować / planować / ustalać
Zorganizowałem Twoje spotkanie z Tomem
gear box
Lernen beginnen
skrzynia biegów
exhaust pipe
Lernen beginnen
rura wydechowa
wire
Wires transmit electricity / Should I cut the red wire or the green one?
Lernen beginnen
kabel / drut / przewód
Kable przewodzą elektryczność / Powinienem uciąć czerwony czy zielony kabel?
stir
Tom is stirring his coffee / Stir the soup until it boils
Lernen beginnen
zamieszać np herbate / mieszanie / poruszenie
Tom miesza swoją kawę / Mieszaj zupę dopóki się nie zagotuje
steering wheel
Lernen beginnen
kierownica
the edge
He sat at the edge of the stream / Don't put the glass near the edge of the table
Lernen beginnen
krawędź / kant / brzeg / skraj
On usiadł na brzegu strumyka / Nie stawiaj okularów na krawędzi stołu
handle
I put a new handle to the door / The door handle is broken
Lernen beginnen
klamka / uchwyt kubka
Umieściłem w drzwiach nową klamkę / Klamka w drzwiach jest zepsuta
needle
Tom closed his eyes as the nurse inserted the needle into his arm
Lernen beginnen
igła
Tom zamknął oczy a pielęgniarka włożyła igłe w jego ramię
hole
Tom is digging a hole / There's a hole in this sock
Lernen beginnen
dziura / otwór / dół / nora / dołek
Tom kopie dziurę / W tej skarpecie jest dziura
dent
How did you get that big dent in the front of your car?
Lernen beginnen
wygięcie / wgniecenie
Skąd wzieło się to wgniecenie z przodu Twojego auta?
cover
Tom covered his face / I can't cover for you anymore / The floor was covered with dust
Lernen beginnen
nakrycie / przykrywać / zakrywać
Tom zakrył twarz / Nie mogę Cię więcej kryc / Podłoga była pokryta kurzem
ball
Tom caught the ball / Hold the ball with both hands
Lernen beginnen
piłka / kula / kulka / bal
Tom złapał piłkę / Trzymaj piłkę obiema rękami
remain
Tom remained a bachelor his whole life / Nothing remained in the refrigerator
Lernen beginnen
pozostawać / zostawać
Tom pozostał kawalerem przez całe życie / Nic nie zostało w lodówce
among
She was chosen from among many students / He divided the apples among the five of us
Lernen beginnen
między / wśród
Została wybrana wśród wielu studentów / Podzielił jabłka między naszą piątkę
utter
She couldn't utter a word / That's utter nonsense
Lernen beginnen
kompletny / zupełny / skończony / jęknąć / wypowiadać
Nie mogła wypowiedzieć słowa / To jest kompletny bezsens
complain
Tom complained about the noise / Complaining won't change anything
Lernen beginnen
skarżyć się / narzekać
Tom narzekał na hałas / Narzekanie nic nie zmieni
whine
Stop whining like a baby / Don't just whine, do something!
Lernen beginnen
skomleć / wyć / jęczeć
Przestań jęczeć jak dziecko / Nie wyj, zrób coś!
gripe
We heard gripes about poor hostel facilities from students / It’s no use griping about your boss or your pay
Lernen beginnen
narzekać / biadolić
Słyszeliśmy narzekania studentów na temat złych warunków hotelowych / Nie ma sensu biadolić na temat Twojego szefa albo płacy
Far and away = By a very large amount
Far and away the biggest meal he'd ever eaten / He is far and away the most talented player
Lernen beginnen
w dużej ilości (zdecydowanie)
Zdecydowanie największy posiłek jaki kiedykolwiek jadł / On jest zdecydowanie najbardziej utalentowanym graczem
figure out = Find the answer to a problem
She spent an hour trying to install the software, but John finally figured it out / Let's figure out a way to help
Lernen beginnen
wymyslić / wpaść na coś / rozgryźć
Spędziła godzinę próbując zainstalować oprogramowanie, ale John w końcu to rozgryzł / Wymyślmy jak pomóc
Do you have a clue?
Lernen beginnen
Czy masz pojęcie?
eternal
Some people believe in eternal life after death / We are eternally grateful for all the help you have given us.
Lernen beginnen
wieczny / nieustający
Niektórzy ludzie wierzą w życie wieczne po śmierci / Jesteśmy nieustająco wdzięczni za całą pomoc jaką nam daliście
ahead
Tom sat two rows ahead of me / We have a busy day ahead of us
Lernen beginnen
przed
Tom usiadł dwa rzędy przede mną / Mamy przed sobą pracowity dzień
abandon
Tom abandoned his wife and joined the army / I think it's time for me to abandon that idea
Lernen beginnen
porzucić / opuszczać
Tom porzucił swoją żonę i wstąpił do armii / Myślę, że już czas abym porzucił ten pomysł
plausible
It's a plausible story / This thing seems very plausible to me
Lernen beginnen
wiarygodny / przekonywujący
To jest wiarygodna historia / Ta rzecz jest dla mnie bardzo możliwa
headlights
Could you turn on your headlights? / Tom turned off the engine, but left the headlights on
Lernen beginnen
przednie reflektory / światła
Czy możesz włączyć przednie reflektory? / Tom wyłączył silnik ale zostawił włączone przednie światła
collected
Where was the calm and collected man who always knew what to do? / I collected coins when I was younger
Lernen beginnen
zebrany / opanowany
Gdzie się podział ten spokojny i opanowany facet który zawsze wiedział co zrobić? / Kiedy byłem młody zbierałem monety
saw
He sawed the boards in half
Lernen beginnen
piła / ciąć / piłować
Przeciął tablicę na pół
unlikely
It's very unlikely that Tom will be fired / I think it's unlikely that Tom will marry Mary
Lernen beginnen
mało prawdopodobne
To bardzo mało prawdopodobne aby Tom został zwolniony / Myślę, że to mało prawdopodobne aby Tom poślubił Mary
wide
Tom's eyes are wide open / How wide is this river?
Lernen beginnen
szeroki
Oczy Toma są szeroko otwarte / Jak szeroka jest ta rzeka?
respectable
The crowd was respectable although it looked smaller due to the large size of the building
Lernen beginnen
porządny / szanowany / poważany
Tłum był poważany jednakże wyglądał na mniejszy ze względu na rozmiary budynku

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.