słówka ang unit 3 matura succes uper

 0    24 Datenblatt    resse
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
forever break up
Lernen beginnen
na zawsze zerwać z kimś
get back together again
Lernen beginnen
wrócić do siebie [po zerwaniu]
the new one seems much nicer
Lernen beginnen
nowy wydaje się o wiele przyjemniejszy
a teenager
Lernen beginnen
nastolatek
eat takeaway pizza
Lernen beginnen
jeść pizzę na wynos
I adore her
Lernen beginnen
uwielbiam ją
she is constantly telling him...
Lernen beginnen
ona ciągle mówi mu...
go on a peace marches
Lernen beginnen
udać się na marsz pokoju
campaign to ban the bomb
Lernen beginnen
kampania na rzecz zakazu bomb
he treated me like a child
Lernen beginnen
on traktował mnie jak dziecko
it is ironic
Lernen beginnen
to jest ironiczne
leave dirty dishes in the sink, the top of the toothpaste
Lernen beginnen
zostawiać brudne naczynia w zlewie, zakrętkę od pasty
spend ages in the bathroom, on the phone
Lernen beginnen
spędzac wieki w łazience, 'wisieć' na telefonie
talk behind someone's back
Lernen beginnen
obgadywac kogoś
take things without asking, people for granted
Lernen beginnen
brac rzeczy bez pytania, brać coś za pewnik
lose things, lose temper
Lernen beginnen
gubić rzeczy, tracić cierpliwość
fiddle with your hair, your jewellery
Lernen beginnen
bawić się włosami, biżuterią
drum your fingers on the table
Lernen beginnen
bębnić palcami w stół
you are absolutely right
Lernen beginnen
masz absolutną rację
I have to admit you have got a point there
Lernen beginnen
muszę przyznać, że masz w tym rację
neither am I
Lernen beginnen
ja też nie
you are not serious, are you?
Lernen beginnen
nie mówisz poważnie, prawda?
I'd never thought of that
Lernen beginnen
nigdy nie myślałem o tym w ten sposób
I don't entirely agree with that
Lernen beginnen
nie całkiem zgadzam się z tym

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.