słówka angielskie 1-100

 0    100 Datenblatt    woodwormofficial
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
name
What's your name, please?
Lernen beginnen
imię
jak się pan nazywa?
very
Thank you very much.
Lernen beginnen
bardzo
Dziękuję bardzo.
to
I want to go to London.
Lernen beginnen
do / na
Chcę pojechać do Londynu.
through
Lernen beginnen
przez coś
and
I want some bread and water.
Lernen beginnen
i
Chcę chleb i wodę.
just
Lernen beginnen
tylko, właśnie
a
Lernen beginnen
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej zaczynający się od spółgłoski nie jest bliżej znany
form
Lernen beginnen
forma, formować
in
There are a lot of interesting events in the city centre.
Lernen beginnen
w
W centrum miasta jest wiele ciekawych wydarzeń.
sentence
Lernen beginnen
zdanie
is
Lernen beginnen
jest
it
It is very interesting.
Lernen beginnen
ono
To jest bardzo interesujące.
great
Lernen beginnen
ogromny / wielki / świetnie
think
Lernen beginnen
myśleć
you
Who are you?
Lernen beginnen
ci / tobie
Kim jesteś?
say
I want to say something to you in private.
Lernen beginnen
powiedzieć
Chcę Ci coś powiedzieć na osobności.
that
Do you know that I like you?
Lernen beginnen
tamten / że
Czy wiesz, że Cię lubię?
help
Lernen beginnen
pomoc
he
Who is he?
Lernen beginnen
on
Kim on jest?
low
Lernen beginnen
niski
was
Lernen beginnen
było
line
The line is engaged.
Lernen beginnen
kolejka
Linia jest zajęta.
for
This is for you, honey.
Lernen beginnen
przez
To dla ciebie, kochanie.
differ
Lernen beginnen
różnić się
on
There's a lamp on the table.
Lernen beginnen
na
Na biurku jest lampa.
turn
Lernen beginnen
skręcić / obrócić
are
Lernen beginnen
cause
Lernen beginnen
przyczyna / powód
with
He went to church with his girlfriend.
Lernen beginnen
z
Poszedł do kościoła ze swoją dziewczyną.
much
Lernen beginnen
wiele
as
She lived in the country as a child.
Lernen beginnen
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
mean
Lernen beginnen
oznaczać
i
Lernen beginnen
ja
before
I always run before breakfast.
Lernen beginnen
przed / zanim
Zawsze biegam przed śniadaniem.
his
This is his wife.
Lernen beginnen
jego
To jest jego żona.
move
Lernen beginnen
ruch
they
They are our friends.
Lernen beginnen
one
Oni są naszymi przyjaciółmi.
right
It's on the right.
Lernen beginnen
właściwe, słusznie
Jest z prawej.
be
It's nice to be here.
Lernen beginnen
być
Miło tu być.
boy
Bartek is a nice boy.
Lernen beginnen
Chłopiec
Bartek to miły chłopak.
at
Lernen beginnen
w
old
Lernen beginnen
stary(a)
one
I've got one day to finish this assignment.
Lernen beginnen
pewien
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
too
too brutal
Lernen beginnen
zbyt / zbytnio
zbyt brutalny
have
I don't have any money.
Lernen beginnen
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
same
Lernen beginnen
podobnie
this
Who is this woman?
Lernen beginnen
ten
Kim jest ta kobieta?
tell
I tell you, you will like it.
Lernen beginnen
mówić komuś
Mówię Ci, spodoba Ci się.
from
I come from Poland.
Lernen beginnen
od / z (skądś - miejsce)
Pochodzę z Polski.
does
Lernen beginnen
robić 1os. l.p. w Present Simple
or
Turn the tap off or there'll be water everywhere.
Lernen beginnen
lub
Zakręć kurek, albo wszędzie będzie woda.
set
Lernen beginnen
zestaw
had
Lernen beginnen
miał
three
free three
Lernen beginnen
trzy
wolne trzy
by
Lernen beginnen
przez np. zrobiony
want
I want
Lernen beginnen
chcieć
(ja) chcę
hot
Lernen beginnen
1. pikantny 2. gorący
air
I’m going outside for some fresh air.
Lernen beginnen
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
word
Lernen beginnen
słowo
well
Lernen beginnen
dobrze
but
I called him but he wasn’t at home.
Lernen beginnen
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
also
You should also visit the cathedral.
Lernen beginnen
również
Powinieneś również zwiedzić katedrę.
what
What is the capital of New Zealand?
Lernen beginnen
co
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
play
Lernen beginnen
grać
some
Lernen beginnen
jakiś / jakieś
small
Lernen beginnen
mały
we
We are hungry.
Lernen beginnen
my
Jesteśmy głodni.
end
Lernen beginnen
zakończenie
can
Can you help me?
Lernen beginnen
móc
Możesz mi pomóc?
put
Lernen beginnen
kłaść
out
Lernen beginnen
na zewnątrz
home
My house is big.
Lernen beginnen
dom (rodzinny)
Mój dom jest duży.
other
Lernen beginnen
inny
read
Lernen beginnen
czytać
were
Lernen beginnen
były
hand
Jane handed me the wedding invitation.
Lernen beginnen
dłoń
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
all
That’s all she said.
Lernen beginnen
wszyscy / wszystkie
To wszystko, co powiedziała.
port
The ship came into port after months of sailing.
Lernen beginnen
port
Statek wszedł do portu po miesiącach żeglowania.
there
OK, let's meet there.
Lernen beginnen
tam
OK, spotkajmy się tam.
large
Lernen beginnen
wielki
when
When are we going to meet?
Lernen beginnen
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
spell
Lernen beginnen
zaklęcie / literować
up
Lernen beginnen
u góry / w górę
add
Lernen beginnen
dodać
use
Our program is easy to use.
Lernen beginnen
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
even
It has everything, even a tennis court.
Lernen beginnen
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
your
Your passport, please
Lernen beginnen
wasz
Pański paszport, poproszę
land
jurneys on land
Lernen beginnen
ląd
podóż lądem
how
How are you going to do that?
Lernen beginnen
jak
Jak zamierzasz to zrobić?
here
Let’s stop here.
Lernen beginnen
tu
Zatrzymajmy się tutaj.
said
Lernen beginnen
powiedział
must
I must buy a ticket.
Lernen beginnen
musieć
Muszę kupić bilet.
an
Lernen beginnen
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej zaczynający się od samogłoski nie jest bliżej znany
big
This city is so big.
Lernen beginnen
duży
To miasto jest takie duże.
each
Lernen beginnen
każdy
high
Lernen beginnen
wysoki
she
She is my sister.
Lernen beginnen
ona
Ona jest moją siostrą.
such
Lernen beginnen
taki
which
Which book would you like to read?
Lernen beginnen
który / która / które
Którą książkę chciałbyś przeczytać?
follow
Lernen beginnen
śledzić

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.