slowka od A do E

 0    180 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
torebka mąki
Lernen beginnen
a bag of flour
Dobrym sposobem na poznanie miasta jest trasa z autobusami miejskimi
Lernen beginnen
A good way to get to know the city is with a city bus tour
markowy sklep
Lernen beginnen
a label shop
otworzyć oczy, nauczyś się czegoś, nowy pogląd
Lernen beginnen
a real eye opener
seria kłamstw
Lernen beginnen
a series of lies
wykonywać ćwiczenie
Lernen beginnen
a task
Van zabrał ją po pięciu minutach (wziąć kogoś lub coś do samochodu)
Lernen beginnen
A van picked her up after only five minutes (took someone or something in a car)
cały dzień
Lernen beginnen
a whole day
skrócenie, skrót
Lernen beginnen
abbreviation
zdolny
Lernen beginnen
able
powyżej, ponad, w górze, nad
Lernen beginnen
above
w towarzystwie kogoś
Lernen beginnen
accompanied by somebody
zgodnie z, według
Lernen beginnen
according
księgowy, księgowa
Lernen beginnen
accountant
ścisły, dokładny, celny
Lernen beginnen
accurate
przymiotnik
Lernen beginnen
adjective
przyznawać, przyznawać się, wpuszczać, uznać, przypuszczać
Lernen beginnen
admit
korzyść, zaleta, przewaga
Lernen beginnen
advantage
przygoda
Lernen beginnen
adventure
reklama, reklamowanie
Lernen beginnen
advertising
zgodzić się
Lernen beginnen
agree (stative verbs)
do przodu, z przodu, naprzód
Lernen beginnen
ahead
sam, sama
Lernen beginnen
alone
alternatywnie
Lernen beginnen
alternatively
chociaż, aczkolwiek, mimo że
Lernen beginnen
although
niezwykły, wyjątkowy, zdumiewający
Lernen beginnen
amazing
ogłaszać, ogłosić, zapowiedź, oświadczyć, zawiadamiać
Lernen beginnen
announce
już nie, więcej nie, obecnie, dziś w dzisiejszych czasach
Lernen beginnen
anymore
ktokolwiek, każdy, nikt (z przeczeniem)
Lernen beginnen
anyone
wydawać się zjawić się
Lernen beginnen
appear (stative verbs)
wygląd
Lernen beginnen
appearance
pojawić się, zjawić się
Lernen beginnen
appears
zastosować, składać podanie, ubiegać się, stosować, nakładać (np. krem na ciasto),
Lernen beginnen
apply
dookoła świata
Lernen beginnen
Around the world
poruszanie się po twoim mieście
Lernen beginnen
around your town
przyjechać
Lernen beginnen
arrive
jak gdyby
Lernen beginnen
as if
równie, tak samo, jak, jako, skoro
Lernen beginnen
as
jak najszybciej proszę
Lernen beginnen
As soon as possible, please
jak gdyby
Lernen beginnen
as though
na rachunek
Lernen beginnen
at expense
przynajmniej, co najmniej
Lernen beginnen
at least
na mój koszt
Lernen beginnen
at my expense
w jednym momencie, w jednym epizodzie
Lernen beginnen
at one point
kosztem czegoś
Lernen beginnen
at the expense of sth
wypełniać zadanie
Lernen beginnen
attend to task
pomocniczy, pomocnik, posiłki, posiłkowy
Lernen beginnen
auxiliary
czasownik posiłkowy
Lernen beginnen
auxiliary verb
przeciętny, średni, wynosić średnio, średnia
Lernen beginnen
average
wielokrotnie nagradzany
Lernen beginnen
award winning
plecak
Lernen beginnen
backpack
łysy
Lernen beginnen
bald
podstawa, baza (na której coś się opiera)
Lernen beginnen
base
być
Lernen beginnen
be (stative verbs)
móc, potrafić
Lernen beginnen
be able
być w górach
Lernen beginnen
be in the mountains
bądź cicho
Lernen beginnen
be quiet
być wystarczająco dobrym do jakiegoś zadania
Lernen beginnen
be up to the task
niedźwiadek
Lernen beginnen
bear cub
istota, istnienie, będąc, bycie,
Lernen beginnen
being
wierzyć, przypuszczać
Lernen beginnen
believe (stative verbs)
należeć
Lernen beginnen
belong (stative verbs)
pasek
Lernen beginnen
belt
najlepszym sposobem
Lernen beginnen
best way
założyć się
Lernen beginnen
bet to
więcej szczęścia
Lernen beginnen
better luck
lepiej powiedzieć
Lernen beginnen
better said
wierutne kłamstwa
Lernen beginnen
blatant lies
zaślepieni
Lernen beginnen
blinded
język ciała
Lernen beginnen
body language
przynosić
Lernen beginnen
bring, brought, brought
łączyć coś
Lernen beginnen
bringing together
brytyjskość
Lernen beginnen
Britishness
poszerzony
Lernen beginnen
broadened
zepsuł się
Lernen beginnen
broken down
budżet
Lernen beginnen
budget
budowa ciała
Lernen beginnen
build
ruchliwy, zatłoczony, zajęty, zapracowany
Lernen beginnen
busy
czym? za pomocą, przez, obok, przy, zgodnie, na, przez (kogoś, coś)
Lernen beginnen
by
taxi
Lernen beginnen
cab
wymagać rozwiązania
Lernen beginnen
call for solution
nazywa się
Lernen beginnen
called
spokojny, opanowany
Lernen beginnen
calm
obóz, obozowisko
Lernen beginnen
camp
rozbiliśmy namiot
Lernen beginnen
camped out
Czy mogę dostać taksówkę gdzieś tutaj?
Lernen beginnen
Can I get a taxi anywhere round here?
troszczyć się, opiekować się, opieka, troska
Lernen beginnen
care
nosić
Lernen beginnen
carry
kasa (sklepowa)
Lernen beginnen
cash till
jaskinie
Lernen beginnen
caves
centrum miasta
Lernen beginnen
centre of town
dyrektor generalny, dyrektor naczelny
Lernen beginnen
CEO (chief executive officer)
pewny, być pewnym
Lernen beginnen
certain
rzucać wyzwanie, wyzwanie
Lernen beginnen
challenge
szansa, okazja
Lernen beginnen
chance
cecha charakterystyczna, charakterystyczny
Lernen beginnen
characteristic
organizacja charytatywna, jałmużna
Lernen beginnen
charity
gadatliwy
Lernen beginnen
chatty
radosny, wesoły, pogodny, przytulny
Lernen beginnen
cheerful
kanapka z serem i ogórkiem
Lernen beginnen
cheese and cucumber sandwich
żuć, przeżuwać
Lernen beginnen
chew
kościół
Lernen beginnen
church
obywatel (ka), mieszkaniec (ka)
Lernen beginnen
citizen
obywatelstwo,
Lernen beginnen
citizenship
zdolny, mądry, sprytny, inteligentny
Lernen beginnen
clever
klimat
Lernen beginnen
climate
szczytowanie, orgasm, punkt kulminacyjny, moment kulminacyjny
Lernen beginnen
climax
wybrzeże
Lernen beginnen
coast
łączyć coś, połączyć
Lernen beginnen
combine
spotkać kogoś przypadkiem
Lernen beginnen
come across
przejęcie władzy
Lernen beginnen
come into power
jawi się jako zupełnie inna
Lernen beginnen
comes across as very different
porównaj
Lernen beginnen
compare
porównywać z
Lernen beginnen
compare with
porównywać
Lernen beginnen
compares
konkurs, zawody
Lernen beginnen
competition
całkowicie szczery
Lernen beginnen
completely sincere
cera, karnacja, wygląd, postać
Lernen beginnen
complexion
koncentrowanie się na zadaniu
Lernen beginnen
concentrating on the task
rozważyć, uważać kogoś, traktować
Lernen beginnen
consider
zawiera szczegóły
Lernen beginnen
contains details
ciągły
Lernen beginnen
continuous
poprawny, prawidłowy
Lernen beginnen
correct
kosztować
Lernen beginnen
cost (stative verbs)
para
Lernen beginnen
couple
sala sądowa
Lernen beginnen
courtroom
przykryć, nakryć, okryć
Lernen beginnen
cover
krzyżówki do rozwiązywania
Lernen beginnen
crosswords
tłum, tłok, motłoch, zgraja
Lernen beginnen
crowd
ciekawy, ciekawski, osobliwy
Lernen beginnen
curious
aktualnie, obecnie, w tej chwili, na bieżąco
Lernen beginnen
currently
deklaracja celna
Lernen beginnen
customer label
jeździć rowerem, cykl
Lernen beginnen
cycle
codzienne życie
Lernen beginnen
daily lives
umawianie się (np. na randkę), randka
Lernen beginnen
dating
przyzwoity, porządny, skromny (np. posiłek)
Lernen beginnen
decent
dostarczać, doręczyć
Lernen beginnen
deliver
opisujesz
Lernen beginnen
describing
pustynia, opuścić, opuszczać,
Lernen beginnen
desert
przyrząd, urządzenie
Lernen beginnen
device
wykręcić, wybrać numer
Lernen beginnen
dial
dziennik, pamiętnik
Lernen beginnen
diary
brzydkie słowo, przekleństwo,
Lernen beginnen
dirty word
nie lubić, czuć niechęć, niechęć
Lernen beginnen
dislike (stative verbs)
robić zadanie
Lernen beginnen
do a task
wykonać ćwiczenie
Lernen beginnen
do an exercise, a task, an activity
Czy zwykle rozmawiasz z kierowcą?
Lernen beginnen
Do you usually chat to the driver?
Czy chcesz się podzielić tą ...?
Lernen beginnen
Do you want to share one...?
podwójne życia
Lernen beginnen
double lives
świat marzeń
Lernen beginnen
dream word
podrzucić (np. samochodem)
Lernen beginnen
drop off
wysadzić kogoś z samochodu
Lernen beginnen
dropped off
opadł
Lernen beginnen
dropped
suchy, suszyć
Lernen beginnen
dry
farbowane włosy
Lernen beginnen
dye hair
czasownik dynamiczny (opisuje działanie, najczęściej dla present continuous czasownik z końcówką ing).
Lernen beginnen
dynamic verb
np. wczoraj
Lernen beginnen
e.g. yesterday
każdy, każdorazowy
Lernen beginnen
each
dochód, wpływ, zarobek, zysk
Lernen beginnen
earning
albo jeden, albo drugi, którykolwiek
Lernen beginnen
either
najstarszy
Lernen beginnen
eldest
wybory
Lernen beginnen
elections
służby ratownicze
Lernen beginnen
emergency services
pusty, wyludniony (bez ludzi)
Lernen beginnen
empty
wystarczająco, wystarczający, dosyć
Lernen beginnen
enough
Europa
Lernen beginnen
Europe
europejski, Europejczyk, Europejka
Lernen beginnen
European
nawet, jeszcze, równy, parzysty
Lernen beginnen
even
nawet wydaje się, że dobrze sie bawił w tym czasie
Lernen beginnen
even seemed to be enjoying himself at times
każda para powinna mieć jeden
Lernen beginnen
every couple should have one
kierowniczy, wykonawczy, dyrektor, menadżer
Lernen beginnen
executive
ciągle istnieje
Lernen beginnen
exist anymore
istnieć, żyć, być, egzystować
Lernen beginnen
exist
spodziewać się, oczekiwać
Lernen beginnen
expect
zestawienie wydatków
Lernen beginnen
expense statement
wydatek, koszt, nakład
Lernen beginnen
expense
przeżycie, doznanie, doświadczenie
Lernen beginnen
experience
tłumaczyć, wyjaśnić
Lernen beginnen
explain
urywek, fragment
Lernen beginnen
extract
oczy
Lernen beginnen
eyes

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.