słówka polskie

 0    86 Datenblatt    dredek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
spoufalać
Lernen beginnen
przechodzić z kimś w bardzo bliskie stosunki
grafoman
Lernen beginnen
osoba pisząca utwory literackie pomimo braku talentu
inercja
Lernen beginnen
bierne poddawanie się czemuś, bezwładność
tautologia
Lernen beginnen
masło maślane
denat
Lernen beginnen
osoba zmarła śmiercią gwałtowną, nienaturalną; 2. żartobliwie: osoba bardzo zmęczona lub pijana
homonim
Lernen beginnen
wyraz o takim samym brzmieniu, lecz odmiennym znaczeniu, pochodzeniu i czasami także pisowni (np zamek, jaja; which (który) i witch (wiedźma)
synkretyzm
Lernen beginnen
połączenie różnych, często rozbieżnych i sprzecznych poglądów (np filozoficznych i religijnych)
pątnik
Lernen beginnen
osoba uczestnicząca w pielgrzymkach, podróżująca do miejsc świętych; pielgrzym
nihilizm
Lernen beginnen
pogląd filozoficzny całkowicie lub częściowo negujący istnienie pewnych bytów, wartości
neologizm
Lernen beginnen
nowo powstałe słowo o nieznanym dotąd znaczeniu
dywagować
Lernen beginnen
mówić nie na temat
protegowany
Lernen beginnen
człowiek który jest przez kogoś polecany
dekadencja
Lernen beginnen
upadek dotychczasowych wartości moralnych, społecznych lub kulturowych //Dekadent przekonany jest, że życie nie ma sensu, gdyż niedługo wszystko przestanie istnieć, dlatego należy z niego wycisnoć tyle przyjemoności, ile się da
inwestytura
Lernen beginnen
w średniowieczu: nadanie lenna wasalowi przez seniora lub stanowiska kościelnego przez monarchę;2. w kościele protestanckim: uroczyste wprowadzenie na urząd nowego duchowneg
peryfraza
Lernen beginnen
zabieg stylistyczny polegający na zastąpieniu konkretnej nazwy czegoś przez charakterystykę, opis lub metaforę; omówienie
alegoria
Lernen beginnen
dzieło, utwór lub ich element, który poza wprost wysłowionym znaczeniem konkretnym przekazuje ustalone przez tradycję znaczenie ogólniejsze, bardziej abstrakcyjne (wszystko rozumiem... <sarkazm>)
politruk
Lernen beginnen
pot. w armiach państw komunistycznych: oficer zajmujący się propagandą polityczną
dezyderat
Lernen beginnen
żądanie lub życzenie
utracjusz
Lernen beginnen
człowiek lekkomyślnie wydający pieniądze; hulaka; lekkoduch
impresario
Lernen beginnen
osoba organizująca imprezy (np. koncerty, przedstawienia, widowiska) o charakterze niestałym
Endemiczne organizmy, endemity
Lernen beginnen
podgatunki, gatunki, rodzaje, rodziny a nawet rzędy roślin lub zwierząt unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.
apostazja
Lernen beginnen
odstępstwo od wiary, od wyznawanych zasad lub przekonań
przekora
Lernen beginnen
bycie złośliwym, robienie komuś na złość; także: udawany sprzeciw, przekomarzanie się
somatyczny
Lernen beginnen
dotyczący ciała, odnoszący się do cielesności, fizyczności
obcesowy
Lernen beginnen
bezpośredni; nietaktowny
incydentalny
Lernen beginnen
o małym znaczeniu lub zdarzający się bardzo rzadko; marginalny, sporadyczny;
indukcja
Lernen beginnen
od szczegółu do ogółu; wyprowadzanie wniosków ogólnych z przesłanek będących poszczególnymi przypadkami tych wniosków
autochton
Lernen beginnen
rdzenny mieszkaniec danego obszaru; tubylec, tuziemiec, aborygen
transcendentalny
Lernen beginnen
przekraczający granice umysłu; idealizm
szwindel
Lernen beginnen
nieczysty interes, matactwo, oszustwo
synektura
Lernen beginnen
dobrze płatne stanowisko niewymagające wysiłku
repatriant
Lernen beginnen
powracający do kraju po długim pobycie na obczyźnie
pryncypialny
Lernen beginnen
kierujący się wyznawanymi zasadami; zasadniczy
pruderia
Lernen beginnen
fałszywa skromność, udawana wstydliwość
passe
Lernen beginnen
miniony, przebrziały, niemodny
panoptikum
Lernen beginnen
zbiór osobowości, dziwaczni ludzie lub przedmioty
pajdokracja
Lernen beginnen
rządy ludzi młodych, niekompetentnych
oportunista
Lernen beginnen
człowiek bez stałych zasad
Nolens volens
Lernen beginnen
chcąc nie chcąc
Nemezis
Lernen beginnen
nieubłagana karząca sprawiedliwość; bogini zemsty
mizantropia
Lernen beginnen
niechęć do obcowania z ludźmi, stronienie od ludzi
makaronizm
Lernen beginnen
obcy wyraz, zwrot w zdaniu w języku ojczystym (np łaciński, angielski)
mandryta
Lernen beginnen
przeor (przełożony klasztoru) w klasztorze greckim
majak
Lernen beginnen
widziadło, przywidzenie, urojenie, złuda, halucynacja
a priori
Lernen beginnen
z góry, bez zapoznania się z faktami
abrogacja
Lernen beginnen
odwołanie, zniesienie, uchylenie ustawy, wyroku
ad hoc
Lernen beginnen
coś, co zostało stworzone do spełnienia doraźnego celu
adherent
Lernen beginnen
zwolennik, stronnik
afiliacja
Lernen beginnen
przyjęcie osoby lub organizacji do stowarzyszenia
akcydens
Lernen beginnen
przypadkowa, nieistotna cecha rzeczy, w przeciwieństwie do atrybutu
androfag
Lernen beginnen
kanibal
apoteoza
Lernen beginnen
gloryfikacja
archetyp
Lernen beginnen
prototyp, wzorzec, w psychoanalitycznej teorii C. G. Junga: wspólny wszystkim ludziom, dziedziczny wzorzec reagowania i postrzegania świata
atrofia
Lernen beginnen
stopniowe zmniejszanie się i zanikanie organów, tkanek.
biennale
Lernen beginnen
impreza artystyczna odbywająca się co dwa lata
bigoteria
Lernen beginnen
fałszywa pobożność, świętoszkowatość, dewocja
chiromancja
Lernen beginnen
czytanie i wróżenie z linii dłoni
dandys
Lernen beginnen
mężczyzna przesadnie dbający o wygląd, strój
dedukcja
Lernen beginnen
od ogółu do szczegółu; wyprowadzaniu logicznych wniosków z założeń uznanych za prawdziwe
dysydent
Lernen beginnen
opozycjonista (człowiek przeciwstawiający się panującej władzy), prześladowany z tego powodu
echolalia
Lernen beginnen
mimowolne powtarzanie usłyszanych słów i dźwięków występujące w niektórych chorobach psychicznych
egzaltacja
Lernen beginnen
przesadne, nienaturalne okazywanie uczuć
epatować
Lernen beginnen
celowo zadziwiać lub szokować czymś
eskapizm
Lernen beginnen
ucieczka, unikanie problemów
fanfaronada
Lernen beginnen
popisywanie się odwagą, bufonada
filister
Lernen beginnen
człowiek ograniczony, małostkowy, bez aspiracji, prozaiczny materialista bez wyższych aspiracji, mieszczuch
fircyk
Lernen beginnen
człowiek niepoważny i lekkomyślny
fleksja
Lernen beginnen
odmianą wyrazów (dział językoznawstwa)
fortel
Lernen beginnen
sprytny sposób osiągnięcia celu, podstęp
gremialny
Lernen beginnen
dotyczący wszystkich osób w grupie; powszechny
hipochondria
Lernen beginnen
chorobliwa, przesadna obawa o zdrowie
homofon
Lernen beginnen
wyraz dźwiękowo identyczny z innym, ale o innej pisowni
indagować
Lernen beginnen
wypytywać kogoś o coś
indolencja
Lernen beginnen
niezaradność lub bierność
katamaran
Lernen beginnen
dwukadłubowy statek wycieczkowy lub jacht
komunał
Lernen beginnen
zdanie lub powiedzenie pozbawione istotnej treści, ogólnie znane
konszachty
Lernen beginnen
tajemne układy z kimś, zmowa
ksenofobia
Lernen beginnen
niechęć, wrogość do cudzoziemców i obcych wpływów
laguna
Lernen beginnen
płytki zalew lub zatoka odcięta od morza
jarski
Lernen beginnen
dotyczący wegetarianizmu, wegetarianów; wegetariański
anabolik
Lernen beginnen
środek powodujący rozpad białek. przyryst masy mięśniowej (steryd)
szuwar
Lernen beginnen
zarośla składające się z dużych bylin, porastające brzegi jezior, moczarów itp; szuwar niski (bliżej brzegu), na który składają się głównie turzyce, oraz szuwar wysoki (budowany przez np. trzcinę, pałkę szerokolistną, oczeret jeziorny)
trzęsawisko
Lernen beginnen
podmokły, grząski teren, zarośnięty szuwarami, trzciną, mchem itp końcowy etap zarastania jeziora
korpulentny
Lernen beginnen
charakteryzujący się nadmierną tuszą, mający nadwagę;
imponderabilia
Lernen beginnen
rzeczy nieuchwytne, niematerialne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć (np. uczucia), mogące jednak wywierać wpływ na pewne sprawy
plutokrata
Lernen beginnen
forma rządów, w której władzę sprawują ludzie najbogatsi

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.