Słówka z czytania, Present Simple + Present Continous

 0    206 Datenblatt    igorek2691
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
produkowanie mniej śmieci
Lernen beginnen
Produce less rubbish
Unikać latania
Lernen beginnen
Avoid flying
Wziąść udział w lokalnych kulturalnych wydarzeniach
Lernen beginnen
Take part in local cultural events
Podzielić się swoimi podróżniczymi książkami
Lernen beginnen
Share your travel books
Znaleźć ekologiczną agencje
Lernen beginnen
Find a green travel agent
Jeździć mniej
Lernen beginnen
Drive less
Oszczędzać energię
Lernen beginnen
Save energy
odbywać się
Lernen beginnen
Take place
zapisać, oszczędzać (energie, pieniądze), uratować (komuś życie)
Lernen beginnen
Save (energies, money), save (someone's life)
włączyć (np. dzieci w klasie w coś), zawierać
Lernen beginnen
include
w, do
Lernen beginnen
into
środowisko
Lernen beginnen
environment
dostać
Lernen beginnen
get
przemieszczać
Lernen beginnen
get around
sprawdzić
Lernen beginnen
check
czy, jeśli
Lernen beginnen
if
w zasięgu nóg (gdzieś gdzie można dojść na pieszo)
Lernen beginnen
walking
zwiedzanie
Lernen beginnen
sightseeing
wzrok
Lernen beginnen
sight
na nogach
Lernen beginnen
on foot
trzymać
Lernen beginnen
keep
duży
Lernen beginnen
large
ilość
Lernen beginnen
amouts
elektryczność
Lernen beginnen
electricity
oświetlać
Lernen beginnen
light
pranie nosić
Lernen beginnen
to the lundry
podrzewać
Lernen beginnen
heat
zakwaterowanie
Lernen beginnen
accommodation
obracać
Lernen beginnen
turn
przełączać
Lernen beginnen
switch
zamiast
Lernen beginnen
instead
proste
Lernen beginnen
simple
jakie
Lernen beginnen
like
ręcznik
Lernen beginnen
towels
klimatyzacja
Lernen beginnen
air-condition
może zrobić
Lernen beginnen
can make
recykling
Lernen beginnen
recyle
opakowania
Lernen beginnen
packages
zostawione (3 forma od live)
Lernen beginnen
left (3 forma od live)
używane ponownie
Lernen beginnen
reuse
filiżanka
Lernen beginnen
cup
filiżanka herbaty / kawy
Lernen beginnen
Cup of tea / coffee
albo
Lernen beginnen
or
przynieść
Lernen beginnen
bring
powtórnie
Lernen beginnen
reusable
redukować
Lernen beginnen
reduce
odpady
Lernen beginnen
waste
konczyć
Lernen beginnen
finished
niezależny
Lernen beginnen
independent
próbować
Lernen beginnen
try
rynek
Lernen beginnen
markets
odkrywać
Lernen beginnen
discover
pyszne
Lernen beginnen
delicious
wyroby, wybór
Lernen beginnen
selections
ser
Lernen beginnen
cheeses
broszury
Lernen beginnen
brochures
także wyjść
Lernen beginnen
also leave
brać korzyść
Lernen beginnen
take advantage
łączący
Lernen beginnen
connecting
pociąg
Lernen beginnen
train
cel podróży
Lernen beginnen
destinations
bezpośrednio
Lernen beginnen
direct
samoloty
Lernen beginnen
planes
wytwarza
Lernen beginnen
produces
ogromne
Lernen beginnen
huge
ilość
Lernen beginnen
amounts
zanieczyszczenia
Lernen beginnen
pollution
kiedykolwiek
Lernen beginnen
whenever
możłiwy
Lernen beginnen
possible
rozważenie
Lernen beginnen
consider
podróżować
Lernen beginnen
traveling
autobus
Lernen beginnen
coach
Przed
Lernen beginnen
before
wycieczka
Lernen beginnen
excurion
grupa
Lernen beginnen
group
mniejsze
Lernen beginnen
smaller
korzyść
Lernen beginnen
advantage
opowiedzieć
Lernen beginnen
tell
o
Lernen beginnen
about
lokalnej
Lernen beginnen
local
lokalna kultura
Lernen beginnen
local culture
jakaś
Lernen beginnen
any
podróżnicza książka
Lernen beginnen
travel book
kupować lokalne produkty
Lernen beginnen
Buy local products
ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni
Lernen beginnen
I, you, he, she, it, we, you, they
PS dodawanie końcówki -s, do czasowników kończących się na -ss, -sh, -x, -ch dodajemy końcówkę...
Lernen beginnen
-es
PS dodawanie końcówki -s, gdy czasownik jest zakończony na spółgłoskę + y, samogłoskę y zamieniamy na...
Lernen beginnen
-i oraz dodajemy -es otrzymując końcówkę -ies
PS dodawanie końcówki -s, w przypadku czasowników zakończonych na samogłoskę + y...
Lernen beginnen
nie zachodzi żadna zmiana i w czasie PS dodajemy po prostu kocówkę -s (tylko do he, she, it)
PS dodawanie końcówki -s, końcówkę -es dodajemy także do czasowników zakończonych na...
Lernen beginnen
-o
PS: Do tworzenia pytań i przeczeń konieczny jest czasownik posiłkowy...
Lernen beginnen
do lub does oraz podstawowej formy czasownika bez -s
PS: Formy does używamy z
Lernen beginnen
trzecią osobą liczby pojedyńczej (he, she, it)
PS: Formy do używamy z
Lernen beginnen
wszystkimi pozostałymi osobami oprócz (he, she, it)
Dla trzeciej osoby l. poj. (he, she, it) przeczenie formułujemy w czasie PS przy pomocy...
Lernen beginnen
does not (doesn't) oraz podstawowej formy czasownika bez -s
Dla wszystkich pozostałych osób w PS przeczenia tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego...
Lernen beginnen
do not (don't) oraz podstawowej formy czasownika bez końcówki -s
Pytania w PS tworzymy...
Lernen beginnen
Stawiając na początku czasownik posiłkowy do lub does (dla osoby trzeciej l. poj.) potem podmiot następnie czasownik bez końcówki -s
Pytania otwarte tworzymy...
Lernen beginnen
dodając przez czas. posiłkowym do lub does odpowiedni zaimek lub przysłowiek: co, gdzie itd. -> przyimek/przysłowek + do/does + osoba
próbować + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
Lernen beginnen
try
kopiować + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
Lernen beginnen
copy
studiować, uczyć się + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
Lernen beginnen
study
zdawać np. egzamin + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
Lernen beginnen
pass
oglądać np. telewizję + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
Lernen beginnen
watch
myć + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj,
Lernen beginnen
wash
relaksować się + jaka końcówka w Present Simple w 3 os l. poj.
Lernen beginnen
relax
co
Lernen beginnen
what
gdzie
Lernen beginnen
where
kiedy
Lernen beginnen
when
dlaczego
Lernen beginnen
why
jak często
Lernen beginnen
how often
o której godzinie
Lernen beginnen
what time
ile
Lernen beginnen
how much/ many
zawsze
Lernen beginnen
always
przekaz
Lernen beginnen
pass
przewodniki turystyczne
Lernen beginnen
sightseeting quides
brać korzyść
Lernen beginnen
take advantage
nosić z powrotem
Lernen beginnen
carry back
lokalni przewodnicy
Lernen beginnen
Local tourist quides
podróżnicza książka
Lernen beginnen
travel book
Czas PC tworzymy poprzez...
Lernen beginnen
czasownik "to be" (być) w odpowiedniej formie dla danej osoby oraz czasownika głównego z końcówką -ing
odmiana to be
Lernen beginnen
I am, You are, He/ She/ It is, We are, You are, They are
PC dodawanie końcówki -ing, gdy czasownik kończy się na -e...
Lernen beginnen
po dodaniu końcówki -ing samogłoska ta zanika np. love -> loving
porównywać + końcówka w PC
Lernen beginnen
compare -> comparing
uśmiechać się + końcówka w PC
Lernen beginnen
smile -> smiling
gapić się + końcówka w PC
Lernen beginnen
stare -> staring
kłócić się + końcówka w PC
Lernen beginnen
argue -> arguing
tańczyć + końcówka w PC
Lernen beginnen
dance -> dancing
wyjątek w końcówkach PC: starzeć się
Lernen beginnen
age -> ageing
wyjątek w końcówkach PC: zgadzać się
Lernen beginnen
agree -> agreeing
wyjątek w końcówkach PC: farbować
Lernen beginnen
dye -> dyeing
wyjątek w końcówkach PC: widzieć
Lernen beginnen
see -> seeing
PC dodawanie końcówki -ing, w przypadku czasowników jednosylabowych zawierających jedną samogłoskę następuje...
Lernen beginnen
podwojenie ostatniej spółgłoski np. hit -> hitting
uderzyć + końcówka w PC
Lernen beginnen
hit -> hitting
biegać + końcówka w PC
Lernen beginnen
run -> running
woleć, preferować + końcówka w PC
Lernen beginnen
prefer -> preferring
żałować + końcówka w PC
Lernen beginnen
regret -> regretting
w przypadku czasowników zakończonych na -i...
Lernen beginnen
zawsze podwajamy tę ostatnią spółgłoskę np. travel ->travelling
podróżować + końcówka w PC
Lernen beginnen
travel -> travelling
sygnalizować + końcówka w PC
Lernen beginnen
signal -> signalling
PC dodawanie końcówki -ing: w przypadku czasowników zakończonych na -y...
Lernen beginnen
nie zachodzą żadne zmiany
nieść + końcówka w PC
Lernen beginnen
carry -> carring
płakać + końcówka w PC
Lernen beginnen
cry -> crying
grać, bawić się + końcówka w PC
Lernen beginnen
play -> playing
bawić się dobrze + końcówka w PC
Lernen beginnen
enjoy -> enjoying
Przeczenia w czasie PC tworzymy...
Lernen beginnen
dodając słówko przeczące -not do odpowiedniej dla danej osoby formy czas. to be np. I am not working,
Odmiana przeczenia w PC z to be
Lernen beginnen
I am not working, You are not (aren't) working, He/She/It is not (isn't) working, We are not (aren't) working, You are not (aren't) working, They are not (aren't) working
Pytania zamknięte (tak/nie) w czasie PC tworzymy...
Lernen beginnen
poprzez inwersje - przestawiając formę czasownika to be na początek pytania a potem podmiot, następnie czas z końcówką -ing np. Are you going to JIm's
Pytania otwarte tworzymy...
Lernen beginnen
przestawiając to be oraz stawiając przeed nim odpowiedni zaimek lub przysłówek: co, gdzie, kiedy, dlaczego, kto, ile
stale
Lernen beginnen
constantly
ciągle, wciąż
Lernen beginnen
continually
wielokrotnie
Lernen beginnen
repeatedly
czuć, odczuwać, uważać
Lernen beginnen
feel + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
słyszeć
Lernen beginnen
hear + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć zapach, pachnieć
Lernen beginnen
smell + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć smak
Lernen beginnen
taste + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wyglądać
Lernen beginnen
look + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
podziwiać, szanować
Lernen beginnen
admire + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
uwielbiać
Lernen beginnen
adore + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
doceniać
Lernen beginnen
appreciate + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
pragnąć
Lernen beginnen
desire + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
nie znosić
Lernen beginnen
detest + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
nie lubić
Lernen beginnen
dislike + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
obawiać się
Lernen beginnen
fear + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
lubić
Lernen beginnen
like + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
kochać
Lernen beginnen
love + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
potrzebować
Lernen beginnen
need + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
woleć
Lernen beginnen
prefer + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
szanować
Lernen beginnen
respect + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
cenić
Lernen beginnen
value + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
chcieć
Lernen beginnen
want + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
życzyć
Lernen beginnen
wish + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zgadzać się
Lernen beginnen
agree + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
doceniać
Lernen beginnen
appreciate + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
przypuszczać
Lernen beginnen
assume + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wierzyć, uważać
Lernen beginnen
believe + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wątpić
Lernen beginnen
doubt + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
przypuszczać, oczekiwać
Lernen beginnen
expect + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zapominać
Lernen beginnen
forget + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
wiedzieć, znać
Lernen beginnen
know+ NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć znaczenie
Lernen beginnen
mean + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć coś przeciwko
Lernen beginnen
mind + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
postrzegać
Lernen beginnen
perceive + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zdawać sobie sprawę
Lernen beginnen
realise + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
przypominać sobie
Lernen beginnen
recall + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
rozpoznawać
Lernen beginnen
recognize + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
pamiętać
Lernen beginnen
pamiętać Englisch
to remember
przypuszczać
Lernen beginnen
suppose
podejrzewać
Lernen beginnen
suspect + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
myśleć, w znaczeniu: wyrażać opinie
Lernen beginnen
think + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
ufać
Lernen beginnen
trust + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
rozumieć
Lernen beginnen
understand + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
mieć
Lernen beginnen
have + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
należeć do
Lernen beginnen
belong + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
posiadać
Lernen beginnen
possess + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
posiadać
Lernen beginnen
own + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
składać się
Lernen beginnen
consist + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zawierać
Lernen beginnen
contain + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
zależeć od
Lernen beginnen
depend + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
być winnym
Lernen beginnen
own + NIE WYSTĘPUJE w Present Continous
czuć w odniesieniu do stanu emocjonalnego lub fizycznego
Lernen beginnen
feel + występuje z końcówką -ing
patrzeć na coś
Lernen beginnen
look + at/ into/ down + + występuje z końcówką -ing
czuć zapach, wąchać
Lernen beginnen
smell + występuje z końcówką -ing
próbować coś, smakować
Lernen beginnen
taste + występuje z końcówką -ing
spotykać, umawiać się lub odwiedzać
Lernen beginnen
see + występuje z końcówką -ing
wysłuchać zeznań, oficjalnych skarg, mieć wiadomości od kogoś lub o czymś
Lernen beginnen
hear + występuje z końcówką -ing
patrzeć z podziwem
Lernen beginnen
admire + występuje z końcówką -ing
bawić się czymś, cieszyć się z czegoś
Lernen beginnen
love, like
zastanawiąć się, rozważać coś
Lernen beginnen
think + występuje z końcówką -ing

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.