Słówka ze "slowka.pl" niemiecki

 0    51 Datenblatt    palazi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
traktować o czymś (Ten film opowiada o synu rybaka.)
Lernen beginnen
handeln von etwas (Dieser Film handelt von einem Fischersohn.)
tramwaj (Ukradziono mu portfel w tramwaju.)
Lernen beginnen
die Straßenbahn (Sein Geldbeutel ist ihm in der Straßenbahn gestohlen worden)
trawa (Trawa na pastwisku była zupełnie wyschnięta. Zwierzęta nie miały nic do jedzenia)
Lernen beginnen
das Gras (Das Gras auf der Viehweide war völlig ausgetrocknet. Die Tiere hatten nichts zu fressen)
transmisja (Transmisję mistrzostw w piłce nożnej można było śledzić tylko późno w nocy, więc poszłam do pracy bardzo zmęczona)
Lernen beginnen
die Übertragung (Die Übertragung der Fußballmeisterschaft konnte man nur spät nachts verfolgen, so dass ich sehr müde zur Arbeit ging)
trójkąt (Na lekcjach geometrii najchętniej rysowałem trójkąty.)
Lernen beginnen
das Dreieck (Im Geometrieunterricht habe ich am liebsten Dreiecke gezeichnet)
trening (Sportowiec był zmęczony po treningu)
Lernen beginnen
das Training (Der Sportler war müde nach dem Training)
troszczyć się o coś (Kobiety zatroszczyły się o dobry posiłek)
Lernen beginnen
sorgen für etwas (Die Frauen sorgten für eine gute Mahlzeit)
tropikalny (W tropikalnej strefie klimatycznej nie czuję się dobrze)
Lernen beginnen
tropisch (In der tropischen Klimazone fühle ich mich nicht wohl)
trudny (Profesor podkreślił, że egzamin będzie trudny.)
Lernen beginnen
schwierig (Der Professor unterstrich, dass die Prüfung schwierig sein wird)
troszeczkę (Następnie musisz jeszcze dodać troszeczkę soli.)
Lernen beginnen
ein bisschen (Dann musst du noch ein bisschen Salz dazugeben)
trwać (Długo potrwa, zanim przepiszę moją pracę dyplomową na komputerze.)
Lernen beginnen
dauern (Es wird lange dauern, bis ich meine Diplomarbeit in den Computer eingetippt habe)
trumna (Zwłoki zostały włożone do trumny i przewiezione do kościoła na uroczystość żałobną.)
Lernen beginnen
der Sarg (Der Leichnam wurde in den Sarg gelegt und in die Kirche zur Trauerfeier gefahren.)
święto Trzech Króli (W święto Trzech Króli (po domach) chodzą śpiewacy z gwiazdą.)
Lernen beginnen
das Dreikönigsfest (Am Dreikönigsfest sind die Sternsinger unterwegs)
trzymać wszystko w ręku, mieć na coś sposób (Nie martw się, mam na to sposób.)
Lernen beginnen
alle Fäden in der Hand haben (Mach dir keine Sorgen, ich habe alle Fäden in der Hand)
tunel (Żeby dostać się do zasypanych pracowników budowlanych, trzeba było wysadzić tunel.)
Lernen beginnen
der Tunnel (Um an die verschütteten Bauarbeiter heranzukommen, musste der Tunnel gesprengt werden)
tulić się, przylegać (Główna odtwórczyni roli przytuliła się do producenta filmowego, jak gdyby byli parą.)
Lernen beginnen
schmiegen sich (Die Hauptdarstellerin schmiegte sich an den Filmproduzenten, als ob sie ein Paar wären)
turysta (Turyści zwiedzają w Warszawie wszystkie zabytki)
Lernen beginnen
der Tourist (Die Touristen besichtigen alle Sehenswürdigkeiten in Warschau)
turniej (np. rycerski) (Mój przyjaciel był przygnębiony, ponieważ podczas ostatniego turnieju szachowego poniósł porażkę)
Lernen beginnen
das Turnier (Mein Freund war deprimiert, weil er beim letzten Schachturnier eine Niederlage erlitten hatte)
tutaj, tam (kto tam?)
Lernen beginnen
da (Wer ist da?)
tutaj (Tu mówi Helga)
Lernen beginnen
hier (Hier spricht Helga)
twierdza, forteca (Wrogie wojska zdobyły naszą twierdzę i musieliśmy skapitulować.)
Lernen beginnen
die Festung (Die feindlichen Truppen haben unsere Festung erobert und wir mussten kapitulieren)
twarz (Zbliżenia ukazały nieskazitelną twarz aktorki)
Lernen beginnen
das Gesicht (Die Nahaufnahmen zeigten das makellose Gesicht der Schauspielerin)
twój (Twoja rada jest bardzo praktyczna)
Lernen beginnen
dein (Dein Rat ist sehr praktisch)
twierdzić, utrzymać (Niektórzy twierdzą, że miedź ma uzdrawiającą moc i polecają noszenie miedzianej biżuterii)
Lernen beginnen
behaupten (Manche behaupten, Kupfer besitze heilende Kräfte und empfehlen, Kupferschmuck zu tragen)
twórczy (Kreatywni pracownicy potrafią zazwyczaj także myśleć krytycznie)
Lernen beginnen
kreativ (Die kreativen Arbeiter sind meistens auch fähig, kritisch zu denken)
tworzywo sztuczne (Szkło jest przezroczyste, to tworzywo sztuczne tutaj nie)
Lernen beginnen
der Kunststoff (Glas ist durchsichtig, dieser Kunststoff hier nicht)
typowy (Pierogi są jedną z wielu potraw mącznych, typowych dla kuchni polskiej.)
Lernen beginnen
typisch (Maultaschen sind eine der vielen Mehlspeisen, die für die polnische Küche typisch sind)
umowa, traktat (Ten szczegół nie został wspomniany w umowie.)
Lernen beginnen
der Vertrag (Diese Einzelheit wurde im Vertrag nicht erwähnt)
nieprzemakalny (W Anglii nieprzemakalna kurtka jest koniecznością)
Lernen beginnen
wasserfest (In England ist eine wasserfeste Jacke unabdingbar)
ulepszać, udoskonalać, poprawiać (Aktorka musiała poprawić swoją wymowę)
Lernen beginnen
verbessern (Die Schauspielerin musste ihre Aussprache verbessern)
ulegać reklamie (Dzieci ulegają reklamie i dają się łatwo manipulować.)
Lernen beginnen
der Werbung erliegen (Die Kinder erliegen der Werbung und lassen sich leicht manipulieren)
ulubiony, lubiany (Jazda na rowerze jest w tym kraju bardzo popularna)
Lernen beginnen
beliebt (Radfahren ist in diesem Land sehr beliebt)
ulewa (We wtorek należy się liczyć z przelotnymi ulewami i obniżeniem temperatury.)
Lernen beginnen
der Schauer (Am Dienstag ist mit vorübergehenden Schauern und Temperatursenkungen zu rechnen)
umrzeć na coś (Palacz umarł na raka płuc)
Lernen beginnen
sterben an etwas (Der Raucher ist an Lungenkrebs gestorben)
umacniać (Pozycja tej firmy na rynku umacnia się)
Lernen beginnen
festigen (Die Marktposition der Firma festigt sich)
upał (Temperatura wrzenia oznacza temperaturę wrzącej wody.)
Lernen beginnen
die Hitze (Siedehitze bedeutet Hitze von siedenem Wasser.)
uścisnąć rękę komuś (Po negocjacjach polityk uścisnął dłoń swojego gościa)
Lernen beginnen
jmdm die Hand drücken (Der Politiker drückte nach den Verhandlungen die Hand seines Gastes)
brzmieć, opiewać (Numer kierunkowy do Frankfurtu nad Menem to 069)
Lernen beginnen
lauten (Die Vorwahlnummer von Frankfurt am Main lautet 069)
trwały (Pierwszy wykład nowego profesora zrobił trwałe wrażenie na studentach.)
Lernen beginnen
nachhaltig (Die erste Vorlesung des neuen Professors machte auf die Studenten einen nachhaltigen Eindruck)
posiadacz, właściciel (W tym sklepie zostałem niemiło potraktowany i złożyłem skargę u właściciela przedsiębiorstwa.)
Lernen beginnen
der Inhaber (In diesem Geschäft wurde ich unhöflich behandelt und beschwerte mich bei dem Geschäftsinhaber)
zajście, incydent (Powinieneś wyrazić swoją opinię o tym wydarzeniu)
Lernen beginnen
der Vorfall (Du solltest zu diesem Vorfall deine Äußerung abgeben)
wczesnie, przedwczesnie (Powinniśmy wcześnie dokonać rezerwacji w tym popularnym hotelu na wybrzeżu)
Lernen beginnen
frühzeitig (Wir sollen frühzeitig die Buchung in dem populären Hotel an der Seeküste vornehmen)
współpracować, współdziałać (W studiu telewizyjnym w zespole wspólnie pracują spikerzy, prowadzący, reżyserzy i kamerzyści)
Lernen beginnen
zusammenarbeiten (Im Fernsehstudio arbeiten Ansager, Moderatoren, Regisseure und Kameramänner im Team zusammen)
świtać (Tańczyli w klubie do białego rana)
Lernen beginnen
grauen (Sie tanzten in einem Klub, bis der Morgen graute)
przestawiać, wprowadzać (Polityk miał dobre zamiary, ale nie mógł ich wprowadzić w czyn)
Lernen beginnen
umsetzen (Der Politiker hatte gute Absichten, konnte sie aber nicht in die Tat umsetzen)
wchodzić, wstępować (Turyści byli bardzo lekkomyślni wkraczając na obszar zagrożony lawiną)
Lernen beginnen
betreten (Die Touristen waren sehr leichtsinnig, indem sie das von Lawinen bedrohte Gebiet betraten)
napadać, nachodzić (Ta starsza pani nie wychodzi sama z domu, ponieważ boi się, że zostanie napadnięta)
Lernen beginnen
überfallen (Die alte Dame geht alleine nicht aus, denn sie hat Angst überfallen zu werden)
angażować (Nauczyciele są bardzo zadowoleni z młodzieży, ponieważ dobrze się uczy i jest bardzo zaangażowana społecznie)
Lernen beginnen
engagieren (Die Lehrer sind mit der Jugend sehr zufrieden, weil sie gut lernt und besonders sozial engagiert ist)
artystka, plastyczka (Z powodu dużych długów artystka zrezygnowała z urlopu i przygotowała nowy wernisaż)
Lernen beginnen
die Künstlerin (Wegen hoher Schulden verzichtete die Künstlerin auf ihren Urlaub und bereitete eine neue Vernissage vor)
przesłać, przekazywać (Musisz się najpierw dowiedzieć, w jakim formacie możesz wysłać im te zdjęcia)
Lernen beginnen
zukommen (Du musst dich zuerst erkundigen, in welchem Format du ihnen die Fotos zukommen lassen kannst)
przemieniać, zamieniać (Niegroźne przeziębienie zamieniło się w poważną chorobę dróg oddechowych)
Lernen beginnen
verwandeln (Die harmlose Erkältung verwandelte sich in eine ernste Atemwegekrankheit)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.