Słownictwo 10

 0    29 Datenblatt    jareklkr
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
droga
Lernen beginnen
road
morskie powietrze jest bardzo dobre
Lernen beginnen
the sea air is very good
te cipsy są zimne
Lernen beginnen
these chips are cold
co to są za ptaki
Lernen beginnen
what are those birds
wysoki; wyższy; najwyższy
Lernen beginnen
tall; taller; the tallest
ciężki; cięższy; najcieższy
Lernen beginnen
heavy; heavier; the heaviest
szczęśliwy; szczęśliwszy
Lernen beginnen
happy; happier
cienki; cieńszy
Lernen beginnen
thin; thinner
ciepły; cieplejszy
Lernen beginnen
warm; warmer
autostrada
Lernen beginnen
motorway
jestem przeziębiony
Lernen beginnen
I have got a bad cold
mam wiele problemów
Lernen beginnen
I have got a lot of problems
widelec
Lernen beginnen
fork
serwetka
Lernen beginnen
napkin
duże psy lubią dużo ruchu
Lernen beginnen
big dogs like a lot of exercise
dużo ptaków lata na południe zimą
Lernen beginnen
a lot of birds fly south in the winter
bardzo niegrzeczny
Lernen beginnen
very naughty
do głównych zadań kogoś należy
Lernen beginnen
the main tasks of someone is
zależy od
Lernen beginnen
depends on
powinni mieć dwa razy tyle
Lernen beginnen
they should have twice as much
mokre
Lernen beginnen
wet
zrobiłem kilka błędów na egzaminie
Lernen beginnen
I made a few mistakes in the exam
zarobił dużo pieniędzy
Lernen beginnen
he made a lot of money
zaprzyjaźnić się
Lernen beginnen
make friends
podjąć decyzję
Lernen beginnen
make a decision
dzieci robią dużo hałasu
Lernen beginnen
children make a lot of noise
mój angielski jest teraz dobry, zrobiłem duży postęp
Lernen beginnen
my english is good now, I have made a lot of progress
moja mama robi wszystkie prace domowe w naszym domu
Lernen beginnen
my mother does all the housework in our house
mógłbyś zrobić mi przysługę i pożyczyć mi trochę pieniędzy
Lernen beginnen
could you do me a favour and lend me some money

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.