Słownictwo 12

 0    34 Datenblatt    jareklkr
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
3 słoiki z dżemem
Lernen beginnen
three jars of jam
2 kromki chleba
Lernen beginnen
two slices of bread
chciałbym zupę, proszę
Lernen beginnen
I would like some soup, please
jest trochę masła w lodówce
Lernen beginnen
there's some butter in the fridge
ona jeździ ostrożnie
Lernen beginnen
she drives carefully
jest niebezpiecznie
Lernen beginnen
it's dangerous
jesteś strasznym tancerzem
Lernen beginnen
you're a terrible dancer
czekaliśmy cierpliwie na list
Lernen beginnen
we waited patiently for the letter
niż po drugiej stronie drogi
Lernen beginnen
than the one across the road
ona jest teraz o wiele szczęśliwsza
Lernen beginnen
she's a lot happier now
jestem nieco starszy od Ciebie
Lernen beginnen
i'm a bit older than you
dotarli wcześniej niż my
Lernen beginnen
they arrived earlier than we did
masz bardziej zajęte życie niż ja
Lernen beginnen
you have a busier life than I have
powinniśmy pracować w stałych godzinach
Lernen beginnen
we should work in fixed hours
możemy pójść na spotkanie
Lernen beginnen
we can make an appointment
podatek dochodowy
Lernen beginnen
tax income
zatrucie pokarmowe
Lernen beginnen
poisoning food
światła (na ulicy)
Lernen beginnen
traffic lights
zanieczyszczenie powietrza
Lernen beginnen
pollution air
bajka
Lernen beginnen
story fairy
światło słoneczne
Lernen beginnen
sunlight
światło księżyca
Lernen beginnen
moonlight
znak zapytania
Lernen beginnen
question mark
laptop ma zastąpić tradycyjne zeszyty do ćwiczeń
Lernen beginnen
laptop will replace typical exercise books
uczniowie będą w ten sposób w stanie pójść do wirtualnej bibloteki
Lernen beginnen
pupils will in this way be able to go to a cyber library
bardziej modne
Lernen beginnen
more fashionable
szkoły będą również bardziej modne
Lernen beginnen
schools will also become more fashionable
karty magnetyczne
Lernen beginnen
swipe cards
w dzisiejszych czasach
Lernen beginnen
nowadays
można studiować szeroki zakres przedmiotów
Lernen beginnen
you can study a broad range of subjects
nauki o biznesie
Lernen beginnen
sciences to business
przyciąga tysiące zagranicznych studentów
Lernen beginnen
attracts thousands of international students
przerwa zimowa
Lernen beginnen
winter break
najgorsze jest to jak daleko jest to z Europy
Lernen beginnen
worst is how far it is from Europe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.