Słownictwo 13

 0    41 Datenblatt    jareklkr
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
również możemy skontaktować się z ludźmi z zagranicy
Lernen beginnen
also we can get in touch with people abroad
przejść przez ulicę na światłach
Lernen beginnen
cross the road at the lights
nieść coś
Lernen beginnen
carry something
poszła do domu Simona
Lernen beginnen
she walked to Simon's house
czekała w domu Simona
Lernen beginnen
she waited at Simon's house
poszła z domu Simona do kina
Lernen beginnen
she walked from Simon's house to the cinema
możesz wziąć notebook ze stołu
Lernen beginnen
can you take the notebook off the table
nie parkuj na trawie
Lernen beginnen
don't park on the grass
dzieci wsiadły do samochodu
Lernen beginnen
the children got into the car
samolot wystartował i poleciał aż do chmur
Lernen beginnen
the plane took off and flew up into the clouds
nie mamy zbyt wiele czasu
Lernen beginnen
we haven't got much time
jest tam wiele restauracji w mieście
Lernen beginnen
are there many restaurants in town
2 policjantów kierowało ruchem
Lernen beginnen
two policemen to direct the traffic
narzekać; skarga
Lernen beginnen
complain; complaint
wspaniały
Lernen beginnen
wonderful
pożyczyć komuś; pożyczyć dla siebie
Lernen beginnen
lend; borrow
krajobraz jest piękny na wiosnę
Lernen beginnen
countryside is beautiful in spring
mógłbyś mi przypomnieć abym skończył wcześnie dzisiaj
Lernen beginnen
would you remind me to finish early tonight
masz nieskończone projekty
Lernen beginnen
you have infinite projects
komunikacja miejska
Lernen beginnen
public transport
upewnić się
Lernen beginnen
make sure
blisko
Lernen beginnen
close
w przeciwnym razie
Lernen beginnen
otherwise
przedmieścia
Lernen beginnen
suberbs
zachęcać; zachęta
Lernen beginnen
encourage; encouragement
samochód służbowy
Lernen beginnen
company car
podwyżka
Lernen beginnen
pay rise
dodatki w pracy
Lernen beginnen
benefit
prywatna opieka medyczna
Lernen beginnen
private health care
praca pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
stresujące środowisko
Lernen beginnen
stressful environment
to może być prawda
Lernen beginnen
it may be true
przełożyć w czasie
Lernen beginnen
postpone
przyznać
Lernen beginnen
admit
unikać
Lernen beginnen
avoid
wyobrażać
Lernen beginnen
imagine
zaprzeczyć
Lernen beginnen
deny
ryzykować
Lernen beginnen
risk
lubić
Lernen beginnen
fancy
opróżniać
Lernen beginnen
delay
tęsknić
Lernen beginnen
miss

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.