Słownictwo angielskie

 0    34 Datenblatt    Iza Jaw
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
intensywnie
Lernen beginnen
intensively
nagle
Lernen beginnen
suddenly
cud
Lernen beginnen
miracle
spełniać się
Lernen beginnen
come true
ostatnio
Lernen beginnen
lately
przedłużać
Lernen beginnen
prolong
wątpliwość
Lernen beginnen
doubt
rzadko kiedy, prawie nigdy
Lernen beginnen
hardly ever
przeciąganie, szarpnięcie
Lernen beginnen
tug
filcowy
Lernen beginnen
felt
koniuszek, czubek
Lernen beginnen
tip
(zabawa) w berka
Lernen beginnen
tag
kurz, pył
Lernen beginnen
dust
czyścić
Lernen beginnen
clean
sprzątać ze stołu
Lernen beginnen
to clear the table
muszę oczyścić mój umysł
Lernen beginnen
I have to clear my mind
wyczyść jego klatkę
Lernen beginnen
Clear his cage
Opróżniłam pudełka ze strychu.
Lernen beginnen
I cleared the boxes from the attic.
maniak
kinomaniak operomaniak
Lernen beginnen
buff
a movie buff, an opera buff
szeroki uśmiech
Ona szeroko się do niego uśmiechnęła
Lernen beginnen
broad smile
She gave him a broad smile.
widok
Lernen beginnen
sight, view
opalenizna
Lernen beginnen
suntan
gęś
Lernen beginnen
goose
bez względu na coś
Lernen beginnen
regardless of sth
obecnie
Obecnie nie, dziękuję. Obecnie jestem na zwolnieniu chorobowym.
Lernen beginnen
at present
Not at present, thank you. I'm off on sick leave at present.
przedstawienie, występ
Byłaś zachwycona przedstawieniem.
Lernen beginnen
performance
You were fascinated by the performance.
Czy on już przyjechał? (w pytaniach już)
Lernen beginnen
Has he arrived yet?
Jeszcze tego nie rozumiesz? (jeszcze w przeczeniach)
Lernen beginnen
Don't you get it yet?
Tym razem show będzie jeszcze większe. (jeszcze, używane z przymiotnikami)
Lernen beginnen
This time the show will be yet bigger.
Jak dotąd to jego najwspanialsza kompozycja. (jak dotąd)
Lernen beginnen
This is his greatest composition yet.
Wiem, że to nie moja wina, ale, mimo to nadal czuję się winny. (ale, mimo to)
Lernen beginnen
I know it's not my fault, yet I still feel guilty.
jeszcze nie
Lernen beginnen
not yet
Jej głos złagodniał
Lernen beginnen
Her voice became gentle.
Tęsknię za twoim delikatnym dotykiem
Lernen beginnen
I miss your gentle touch.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.