słownictwo z tekstów na B2

 0    128 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
trup, zwłoki
rozdawać, rozdzielać np. pieniądze, koszty
Lernen beginnen
die Leiche
verteilen
nieproszony np. gość
niestosowny np. wygląd
Lernen beginnen
ungebetene, z.B. Gast
ungebetene, z.B. die Äußerung
przedstawienie teatralne
Lernen beginnen
die Theateraufführung
wada,
ten toster ma swoje ukryte wady
Lernen beginnen
die Tücken
der Toaster hat seine Tücken
raz dwa, szast prast
Lernen beginnen
ruck zuck
obfitość, mnóstwo
Lernen beginnen
die Fülle
roślina uprawna
uprawny
Lernen beginnen
die Kulturpflanze
Kultur-
ochronić, uchronić
chronić, ochraniać,
Lernen beginnen
bewahren, z.B. jemanden vor Schaden, Krankheit bewahren, = schützen
behüten, z.B. vor einer Gefahr behüten
nasiona
nasiona
Lernen beginnen
der Samen, kein Plural
das Saatgut
wyłączyć, usunąć, wykluczyć
Lernen beginnen
ausschließen
przerwa w dostawie prądu
Lernen beginnen
der Stromausfall
przechowywać
przechowywać w pamięci
Lernen beginnen
aufbewahren, z.B. etwas im Kühlschrank aufbewahren
etwas in seinem Gedächtnis aufbewahren
wykazywać się, wykazać się
wykazać się znajomością
Lernen beginnen
aufweisen
Kenntnisse aufweisen
grunt, gleba
pole uprawne
Lernen beginnen
der Boden, der Erdboden
der Boden, oder Acker
przyszły
Lernen beginnen
künftig
zastępować, np. ona zastępuje dziecku matkę
wymieniać, np. stare opony na nowe
Lernen beginnen
ersetzen, z.B. sie ersetzt dem Kind die Mutter
alte Reifen durch neue ersetzen
magazynowanie
Lernen beginnen
die Lagerung
podwajać, potęgować
Lernen beginnen
verdoppeln
skała
Lernen beginnen
der Fels, oder, der Felsen
natręt, intruz,
Lernen beginnen
der Eindringling
wejście, wchodzenie
wstęp
Lernen beginnen
der Einstieg
der Eintritt
wdzierać się, wedrzeć się do czegoś
Lernen beginnen
in etwas eindringen
pilnować, strzec, uważać
strzec tajemnicy, pilnować dziecka, pilnować skarbu
Lernen beginnen
hüten
ein Geheimnis hüten, ein Kind hüten, einen Schatz hüten
prosty, niepozorny, skromny, np. człowiek, zachowanie
w żadnym wypadku, w żadnym razie
Lernen beginnen
schlicht
ich werde mich hüten
przetrwać, przetrzymać,
Lernen beginnen
überstehen
inauguracja, uroczyste otwarcie
Lernen beginnen
Einweihung
zafoliować
zafoliowany
Lernen beginnen
einschweißen
eingeschweißt
pomysłowy, zmyślny
Lernen beginnen
ausgeklügelt
pilna potrzeba, nagły przypadek
Lernen beginnen
der Notfall
zakażony, w stanie zapalnym
Lernen beginnen
entzündet
dostać się do internetu
wejść do internetu
Lernen beginnen
ins Internet gelangen
ins Internet kommen
docierać, dochodzić, dostać się
Lernen beginnen
gelangen, gelangte, ist gelangt
udać się, powieść się
ciasto mi się udało, albo nie udało
Lernen beginnen
gelịngen, gelang, ist gelungen
der Kuchen ist mir gut gelungen, oder ist mir nicht gelungen
stworzyć coś, tworzyć coś
ustanawiać, np. pokój, zaprowadzać (np. porządek), wprowadzać np. niepokój
Lernen beginnen
schaffen, schuf, hat geschaffen
schaffen, z.B. Frieden, Ordnung, Unruhe
podołać czemuś, poradzić sobie, uporać się
dostarczyć, zanosić, zabierać dokądś, np. dostarczyć, zanieść listy na pocztę
Lernen beginnen
etwas schaffen, schaffte, hat geschafft
schaffen, z.B. Briefe zur Post schaffen
być stworzonym do czegoś
pośród, wśród kogoś
Lernen beginnen
für etwas wie geschaffen sein
unter
tego się nie da zrobić
zrobione, załatwione
Lernen beginnen
das ist nicht zu schaffen
das wäre geschafft!
zarządzać czymś, administrować czymś
Lernen beginnen
etwas verwalten
zarzucać coś
zarzucać komuś coś
Lernen beginnen
etwas einwenden
etwas gegen jemanden einwenden
to jest bez zarzutu
Lernen beginnen
dagegen lässt sich nichts einwenden
niezaprzeczalny, niewątpliwy
zaprzeczać, przeczyć
Lernen beginnen
unleugbar
leugnen
postęp
osiągać postępy
Lernen beginnen
der Fortschritt, die Fortschritte
Fortschritte erzielen
osoba zacofana
Lernen beginnen
Ewig gestrige
w nagłym przypadku
Lernen beginnen
bei einem Notfall
wzywać,
sprowadzać
Lernen beginnen
herbeirufen, = rufen,
herbeiholen
bezsensowny, bez sensu
bezsensowny, bez sensu
Lernen beginnen
unsinnig
sinnlos
bezwzględny, bezwzględnie, bez skrupułów
Lernen beginnen
rücksichtslos
na całe gardło (w sensie bardzo głośno) np. o czymś mówić
Lernen beginnen
lauthals
podsłuchiwać, przysłuchiwać
podsłuchiwać
Lernen beginnen
lauschen
abhören
czuły
Lernen beginnen
zärtlich
lektura
Lernen beginnen
Lesestoff
złośliwy
być złośliwym
Lernen beginnen
schadenfroh, = bösartig
schadenfroh sein
zawsze
Lernen beginnen
stets
słabo rozwinięty, niedorozwinięty
baba, babsztyl
Lernen beginnen
unterentwickelt
das Weib
patrzeć z góry
patrzeć na kogoś z góry
Lernen beginnen
herabsehen, oder, herabblicken
auf jemanden herabsehen, oder, herabblicken
wraz z, łącznie z
wraz z całą rodziną
Lernen beginnen
mitsamt
mitsamt der gesamten Familie
zawieruszyć się, zapodziać się
moja nowa kurtka zapodziała mi się
Lernen beginnen
abhanden kommen
meine neue Jacke ist mir abhanden gekommen
wyniośle
Lernen beginnen
süffisant
spis, lista, wykaz,
Lernen beginnen
das Verzeichnis
harmonia, równowaga
Lernen beginnen
die Ausgewogenheit
zaawansowany
kurs niemieckiego dla zaawansowanych i początkujących
Lernen beginnen
fortgeschritten
Deutschkurs für Fortgeschrittene und für Anfänger
poziom średniozaawansowany
Lernen beginnen
Mittelstufe
umiarkowany, wyważony
rozważnie, z umiarem
Lernen beginnen
maßvoll
maßvoll
dorównać np. komuś,
nie mogłem im dorównać
Lernen beginnen
mithalten
ich konnte nicht bei ihnen mithalten
unikać
Lernen beginnen
vermeiden
speszony, zdezorientowany, zmieszany
speszony, zdezorientowany, zmieszany
Lernen beginnen
verunsichert
verwirrt
obdarowany
obdarować
Lernen beginnen
Beschenkte
beschenken
niezręczność,
Lernen beginnen
Peinlichkeit
wymuszać, narzucać
Lernen beginnen
aufdrängen
pośpiech
w pełnym pośpiechu
Lernen beginnen
die Hast, oder die Eile
voller Hast
ujawniać, wyjawiać, np. tajemnicę
zdradzać tajemnicę
Lernen beginnen
lüften, z.B. das Geheimnis
verraten oder preisgeben das Geheimnis
baleron
Lernen beginnen
das Kạssler
fermentować
Lernen beginnen
vergären, vergor, hat vergoren
uprawa
teren uprawny
Lernen beginnen
der Anbau
das Anbaugebiet
w środku Ditmarszen, największego terenu uprawnego europy
Lernen beginnen
Mitten in Dithmarschen, dem größten Kohlanbaugebiet Europas
przyrządzać, podawać (o jedzeniu)
wyrządzać
Lernen beginnen
anrichten oder bereiten
anrichten
siekać
Lernen beginnen
hacken
zapiekanka, zapiekanki
Lernen beginnen
der Auflauf, die Aufläufe
nalewać, coś np. do butelek, napełniać
ululać, w sensie upić się, np. wczoraj się totalnie ululał
Lernen beginnen
abfüllen
sich abfüllen, z.B. gestern hat er sich total abgefüllt
zamknięty, np. butelka, puszka, ale też dom, oczy
Lernen beginnen
verschlossen
dodatek, np. do potraw, sałatka jest dodatkiem do potrawy
Lernen beginnen
die Beilage, z.B. der Salat ist die Beilage
z całą pewnością, na pewno
bezwzględnie, koniecznie
Lernen beginnen
auf alle Fälle
unbedingt
nadzienie, farsz
plomba, wypełnienie
Lernen beginnen
die Füllung
die Füllung
piana z białka
Lernen beginnen
der Eischnee
chudy
chude pieczone mięso
bardzo chudy młody mężczyzna
Lernen beginnen
mager
mageres Bratenfleisch
ein sehr magerer junger Mann
słonina, boczek
słonina
Lernen beginnen
der Speck
die Schwarte
zaparzyć coś
Lernen beginnen
etwas brühen
jelito
Lernen beginnen
der Darm
coś spożywać, konsumować
Lernen beginnen
etwas verzehren
poradnik dobrych manier, pisze się po niemiecku przez dwa g
Lernen beginnen
der Knige
wzdłuż
wzdłuż kanału
Lernen beginnen
längs
längs des Kanals
kąsek
kęs
Lernen beginnen
das Häppchen
der Happen
ogólnie przyjęte, normalne, zwykłe
to określenie, wśród ekspertów, jest powszechne, normalne, zwyczajne
Lernen beginnen
gang und gäbe
dieser Begriff ist unter Experten gang und gäbe
powszechny, utarty, popularny
Lernen beginnen
gebräuchlich
sposób, metoda
w ten sposób
Lernen beginnen
Art und Weise
auf diese Art und Weise
otrzymać, dostać,
otrzymać gazetę, za pośrednictwem poczty
Lernen beginnen
beziehen,
eine Zeitung, durch die Post, beziehen
przede wszystkim
Lernen beginnen
vor allem
zbyt, zbytnio
zbyt wiele
Lernen beginnen
allzu
allzu viel
nie za bardzo!
niezbyt dawno
Lernen beginnen
nicht allzu sehr
vor nicht allzu langer Zeit
w magazynie (w sensie czasopisma)
Lernen beginnen
an einem Magazin
szeregowiec
Lernen beginnen
das Reihenhaus
obszerny
przestronny
Lernen beginnen
umfangreich
geräumiger
postawić pieniądze (w grze)
Lernen beginnen
das Geld einsetzen
ku niezadowoleniu wielu ludzi
Lernen beginnen
zum Ärger vieler Menschen
nieporuszany np. problem,
Lernen beginnen
unberührt, z.B. das Problem
pokusa
Lernen beginnen
die Verführung
interweniować
Lernen beginnen
eingreifen, griff ein, hat eingegriffen
rozszerzać, również przedłużać
Lernen beginnen
erweitern,
ausdehnen, z.B. einen Urlaub,
próg czegoś
Lernen beginnen
Schwelle von etwas
obniżyć, redukować, zmniejszać
Lernen beginnen
herabsetzen, z.B. Geschwindigkeit
fakultatywny, niewiążący, niezobowiązujący
Lernen beginnen
unverbindlich
stawka np. zakładu
stawkę podwyższyć
Lernen beginnen
der Einsatz
den Einsatz erhöhen
pochodzić z czegoś
Lernen beginnen
stemmen von
poradziłem sobie z tym, udało mi się to zrobić
udało mi się to
Lernen beginnen
ich habe es geschaft
es ist mir gelungen
zaktualizować
Lernen beginnen
auf den neusten Stand bringen
skorzystać z czegoś
Lernen beginnen
in Anspruch nehmen
spotykać się z dużym zainteresowaniem
napotkać, natrafić, natknąć się
Lernen beginnen
auf großes Interesse stoßen
stoßen, stieß, gestoßen, = er stößt
różny, rozmaity
rozmaite pytania
Lernen beginnen
divers
diverse Fragen
w jakim stopniu?
o tyle
Lernen beginnen
inwiefern?
insofern
dochód
Lernen beginnen
der Ertrag
dążyć do czegoś, zabiegać o coś, starać się o coś
zabiegać o lepsze stanowisko
Lernen beginnen
etwas anstreben
eine bessere Stelle anstreben
najprędzej, najprawdopodobniej, najchętniej
Lernen beginnen
am ehesten
z trudem, mozolnie
Lernen beginnen
mühsam
poza tym,
Lernen beginnen
ansonsten
przeforsować, uzyskać na coś zgodę
nakłonić [kogoś], żeby...
Lernen beginnen
durchsetzen
bei jemandem durchsetzen, dass...
w dól
inaczej sprawy będą się miały coraz gorzej,
Lernen beginnen
bergab
Sonst geht es bergab
pobierać np. opłaty,
wymierzać, nakładać, np. karę
Lernen beginnen
erheben, z.B. die Gebühren
verhängen
postawić na swoim, narzucić swoją wolę
Lernen beginnen
seinen Willen durchsetzen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.