Słowniki ISEL part2

 0    1.000 Datenblatt    oleczekk7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
płyn, ciecz, ciekły
Lernen beginnen
liquid
słuchać
Lernen beginnen
listen
mały, mało
Lernen beginnen
little
żyć, mieszkać
Lernen beginnen
live
ładunek, ładować
Lernen beginnen
load
lokalny
Lernen beginnen
local
zamek (w drzwiach), zamykać
Lernen beginnen
lock
kłoda, logować się (do systemu)
Lernen beginnen
log
samotny
Lernen beginnen
lonely
długi, długo
Lernen beginnen
long
spojrzenie, wygląd, patrzeć, wyglądać
Lernen beginnen
look
luźny
Lernen beginnen
loose
lord, pan, władca, Lord – Pan (Bóg)
Lernen beginnen
lord
zgubić, stracić
Lernen beginnen
lose
strata
Lernen beginnen
loss
zaginiony, zgubiony, stracony
Lernen beginnen
lost
los, a lot – dużo
Lernen beginnen
lot
głośny
Lernen beginnen
loud
miłość, kochać
Lernen beginnen
love
śliczny, uroczy
Lernen beginnen
lovely
niski, nisko
Lernen beginnen
low
lojalny
Lernen beginnen
loyal
szczęście
Lernen beginnen
luck
szczęśliwy, be lucky – mieć szczęście
Lernen beginnen
lucky
bagaż
Lernen beginnen
luggage
lunch, obiad
Lernen beginnen
lunch
maszyna
Lernen beginnen
machine
szalony, wściekły
Lernen beginnen
mad
magazyn, czasopismo
Lernen beginnen
magazine
magia, czary, magiczny
Lernen beginnen
magic
poczta, przesłać pocztą
Lernen beginnen
mail
główny
Lernen beginnen
main
major, osoba pełnoletnia, ważny, pełnoletni
Lernen beginnen
major
większość
Lernen beginnen
majority
robić
Lernen beginnen
make
samiec, męski
Lernen beginnen
male
mężczyzna, człowiek
Lernen beginnen
man
dać radę, poradzić sobie, zarządzać
Lernen beginnen
manage
zarządzanie, zarząd
Lernen beginnen
management
dyrektor/ka, kierowni-k/czka
Lernen beginnen
manager
sposób
Lernen beginnen
manner
dużo
Lernen beginnen
many
mapa
Lernen beginnen
map
marzec
Lernen beginnen
March
znak, ocena, oznaczyć
Lernen beginnen
mark
targ, rynek
Lernen beginnen
market
małżeństwo
Lernen beginnen
marriage
żonaty, zamężna
Lernen beginnen
married
poślubić, wyjść za mąż, ożenić się
Lernen beginnen
marry
masa, msza
Lernen beginnen
mass
pan, mistrz, opanować
Lernen beginnen
master
mecz, pasować do czegoś
Lernen beginnen
match
materiał
Lernen beginnen
material
matematyka
Lernen beginnen
mathematics
sprawa, kwestia, mieć znaczenie
Lernen beginnen
matter
maj
Lernen beginnen
May
móc
Lernen beginnen
may
być może
Lernen beginnen
maybe
mnie
Lernen beginnen
me
posiłek
Lernen beginnen
meal
znaczyć
Lernen beginnen
mean
znaczenie
Lernen beginnen
meaning
sposób, środki (np. produkcji)
Lernen beginnen
means
miara, mierzyć
Lernen beginnen
measure
mięso
Lernen beginnen
meat
medyczny
Lernen beginnen
medical
lekarstwo, medycyna
Lernen beginnen
medicine
spotkać, poznać
Lernen beginnen
meet
spotkanie, zebranie
Lernen beginnen
meeting
topnieć
Lernen beginnen
melt
członek (organizacji)
Lernen beginnen
member
pamięć
Lernen beginnen
memory
wzmianka, wspominać
Lernen beginnen
mention
wesoły
Lernen beginnen
merry
wiadomość
Lernen beginnen
message
metal, metalowy
Lernen beginnen
metal
metoda
Lernen beginnen
method
środek
Lernen beginnen
middle
operator służący do wyrażania niewielkiego prawdopodobieństwa
Lernen beginnen
might
mila
Lernen beginnen
mile
wojskowy, militarny
Lernen beginnen
military
mleko
Lernen beginnen
milk
milion
Lernen beginnen
million
umysł, mieć coś przeciwko
Lernen beginnen
mind
mój
Lernen beginnen
mine
minerał, mineralny
Lernen beginnen
mineral
minister
Lernen beginnen
minister
minuta
Lernen beginnen
minute
lustro, lusterko
Lernen beginnen
mirror
panna, tęsknić, spóźnić się, chybić
Lernen beginnen
miss
błąd
Lernen beginnen
mistake
mieszać
Lernen beginnen
mix
model, modelować
Lernen beginnen
model
nowoczesny
Lernen beginnen
modern
chwila, moment
Lernen beginnen
moment
poniedziałek
Lernen beginnen
Monday
pieniądze
Lernen beginnen
money
małpa
Lernen beginnen
monkey
miesiąc
Lernen beginnen
month
księżyc
Lernen beginnen
moon
więcej
Lernen beginnen
more
ranek
Lernen beginnen
morning
większość, nawięcej, najbardziej
Lernen beginnen
most
matka
Lernen beginnen
mother
ruch
Lernen beginnen
motion
silnik
Lernen beginnen
motor
góra
Lernen beginnen
mountain
mysz
Lernen beginnen
mouse
usta
Lernen beginnen
mouth
ruch, poruszać (się)
Lernen beginnen
move
posunięcie, ruch
Lernen beginnen
movement
pan
Lernen beginnen
Mr/Mr.
pani
Lernen beginnen
Mrs/Mrs.
pani
Lernen beginnen
Ms/Ms.
dużo
Lernen beginnen
much
błoto
Lernen beginnen
mud
mama
Lernen beginnen
mum/mom
zamordować
Lernen beginnen
murder
museum
Lernen beginnen
museum
muzyka
Lernen beginnen
music
musical, muzyczny, muzykalny
Lernen beginnen
musical
muzyk
Lernen beginnen
musician
musieć
Lernen beginnen
must
mój
Lernen beginnen
my
tajemnica
Lernen beginnen
mystery
imię, nazwisko
Lernen beginnen
name
wąski
Lernen beginnen
narrow
naród
Lernen beginnen
nation
narodowy
Lernen beginnen
national
naturalny
Lernen beginnen
natural
przyroda, natura
Lernen beginnen
nature
blisko, niedaleko
Lernen beginnen
near
pobliski, w pobliżu
Lernen beginnen
nearby
prawie
Lernen beginnen
nearly
schludny, czysty
Lernen beginnen
neat
potrzebny, niezbędny
Lernen beginnen
necessary
szyja
Lernen beginnen
neck
potrzeba, potrzebować
Lernen beginnen
need
igła
Lernen beginnen
needle
sąsiad
Lernen beginnen
neighbour/neighbor
żaden (z dwóch)
Lernen beginnen
neither
nerwowy
Lernen beginnen
nervous
sieć, siatka, netto
Lernen beginnen
net
sieć
Lernen beginnen
network
nigdy
Lernen beginnen
never
nowy
Lernen beginnen
new
wiadomości
Lernen beginnen
news
gazeta
Lernen beginnen
newspaper
następny
Lernen beginnen
next
miły, ładny
Lernen beginnen
nice
noc
Lernen beginnen
night
dziewięć
Lernen beginnen
nine
dziewiętnaście
Lernen beginnen
nineteen
dziewięćdziesiąt
Lernen beginnen
ninety
nie, żaden
Lernen beginnen
no
nikt
Lernen beginnen
nobody
hałas
Lernen beginnen
noise
żaden
Lernen beginnen
none
południe (pora dnia)
Lernen beginnen
noon
ani
Lernen beginnen
nor
normalny
Lernen beginnen
normal
północ (strona świata), na północ
Lernen beginnen
north
północny
Lernen beginnen
northern
nos
Lernen beginnen
nose
nie
Lernen beginnen
not
notatka, banknot, zauważyć
Lernen beginnen
note
notatnik, notes, notebook
Lernen beginnen
notebook
nic
Lernen beginnen
nothing
ogłoszenie, zauważyć
Lernen beginnen
notice
rzeczownik
Lernen beginnen
noun
listopad
Lernen beginnen
November
teraz
Lernen beginnen
now
nigdzie
Lernen beginnen
nowhere
numer, liczba
Lernen beginnen
number
pielęgniarka
Lernen beginnen
nurse
orzech
Lernen beginnen
nut
przestrzegać, być posłusznym
Lernen beginnen
obey
przedmiot, obiekt, sprzeciwiać się
Lernen beginnen
object
obserwować, przestrzegać
Lernen beginnen
observe
uzyskać, zdobyć
Lernen beginnen
obtain
oczywisty
Lernen beginnen
obvious
okazja, sposobność, wydarzenie
Lernen beginnen
occasion
ocean
Lernen beginnen
ocean
twelve o’clock – godzina 12
Lernen beginnen
o’clock
październik
Lernen beginnen
October
dziwny, nieparzysty
Lernen beginnen
odd
odpowiada dopełniaczowi, np. the capital of Poland – stolica Polski
Lernen beginnen
of
z, z dala od
Lernen beginnen
off
propozycja, proponować
Lernen beginnen
offer
biuro, urząd
Lernen beginnen
office
oficer, policjant
Lernen beginnen
officer
oficjalny, urzędowy
Lernen beginnen
official
często
Lernen beginnen
often
ach
Lernen beginnen
oh
olej, ropa naftowa
Lernen beginnen
oil
zgoda, dobra
Lernen beginnen
OK
stary
Lernen beginnen
old
na
Lernen beginnen
on
raz, kiedyś
Lernen beginnen
once
jeden
Lernen beginnen
one
tylko
Lernen beginnen
only
otwierać, otwarty
Lernen beginnen
open
działać, obsługiwać operować
Lernen beginnen
operate
działanie, operacja
Lernen beginnen
operation
opinia, zdanie
Lernen beginnen
opinion
okazja, sposobność
Lernen beginnen
opportunity
przeciwstawiać się, sprzeciwać się
Lernen beginnen
oppose
przeciwny, odwrotny, przeciwieństwo
Lernen beginnen
opposite
opozycja, sprzeciw, przeciwnik
Lernen beginnen
opposition
lub
Lernen beginnen
or
pomarańcza, pomarańczowy
Lernen beginnen
orange
rozkaz, zamówienie, porządek, rozkazywać, zamawiać
Lernen beginnen
order
zwykły
Lernen beginnen
ordinary
organizować
Lernen beginnen
organise/organize
organizacja
Lernen beginnen
organization
inny
Lernen beginnen
other
w przeciwnym razie
Lernen beginnen
otherwise
nasz
Lernen beginnen
our
poza (domem), na zewnątrz
Lernen beginnen
out
na zewnątrz, na świeżym powietrzu
Lernen beginnen
outside
nad
Lernen beginnen
over
być winnym, zawdzięczać
Lernen beginnen
owe
posiadać, własny
Lernen beginnen
own
właściciel
Lernen beginnen
owner
po południu
Lernen beginnen
p.m.
paczka, pakować
Lernen beginnen
pack
paczka
Lernen beginnen
package
strona
Lernen beginnen
page
ból
Lernen beginnen
pain
farba, malować
Lernen beginnen
paint
obraz
Lernen beginnen
painting
para
Lernen beginnen
pair
blady
Lernen beginnen
pale
rondel, patelnia
Lernen beginnen
pan
panika
Lernen beginnen
panic
papier, gazeta
Lernen beginnen
paper
paczka
Lernen beginnen
parcel
rodzic
Lernen beginnen
parent
park, parkować
Lernen beginnen
park
parlament
Lernen beginnen
parliament
część
Lernen beginnen
part
konkretny, szczególny
Lernen beginnen
particular
partner, wspólnik
Lernen beginnen
partner
przyjęcie, partia
Lernen beginnen
party
przechodzić obok, zdać (egzamin)
Lernen beginnen
pass
przejście, fragment
Lernen beginnen
passage
pasażer
Lernen beginnen
passenger
paszport
Lernen beginnen
passport
przeszłość
Lernen beginnen
past
ścieżka
Lernen beginnen
path
pacjent, cierpliwy
Lernen beginnen
patient
wzór, schemat
Lernen beginnen
pattern
wynagrodzenie, płacić
Lernen beginnen
pay
zapłata
Lernen beginnen
payment
pokój, spokój
Lernen beginnen
peace
pióro
Lernen beginnen
pen
ołówek
Lernen beginnen
pencil
pensy
Lernen beginnen
pence
ludzie
Lernen beginnen
people
za, na
Lernen beginnen
per
procent
Lernen beginnen
percent
doskonały
Lernen beginnen
perfect
wykonywać
Lernen beginnen
perform
występ, przedstawienie
Lernen beginnen
performance
być może
Lernen beginnen
perhaps
okres
Lernen beginnen
period
stały, trwały
Lernen beginnen
permanent
pozwolenie
Lernen beginnen
permission
pozwolenie, pozwalać
Lernen beginnen
permit
osoba
Lernen beginnen
person
osobisty
Lernen beginnen
personal
przekonywać
Lernen beginnen
persuade
zwierzę domowe
Lernen beginnen
pet
telefon, telefonować
Lernen beginnen
phone
zdjęcie, fotografować
Lernen beginnen
photograph
fotografia
Lernen beginnen
photography
fraza, wyrażenie
Lernen beginnen
phrase
fizyczny
Lernen beginnen
physical
fortepian, pianino
Lernen beginnen
piano
wybierać
Lernen beginnen
pick
obraz, zdjęcie, rysunek
Lernen beginnen
picture
ciasto
Lernen beginnen
pie
kawałek
Lernen beginnen
piece
pilot
Lernen beginnen
pilot
szpilka
Lernen beginnen
pin
różowy
Lernen beginnen
pink
fajka, rura
Lernen beginnen
pipe
boisko, rozbić (namiot), rzucić, zachwalać, reklamować
Lernen beginnen
pitch
litość, szkoda, że
Lernen beginnen
pity
miejsce
Lernen beginnen
place
gładki, zwyczajny, prosty
Lernen beginnen
plain
plan, planować
Lernen beginnen
plan
samolot
Lernen beginnen
plane
planeta
Lernen beginnen
planet
roślina
Lernen beginnen
plant
plastik, plastikowy, plastyczny
Lernen beginnen
plastic
talerz
Lernen beginnen
plate
gra, zabawa, grać, bawić się
Lernen beginnen
play
gracz, zawodnik, odtwarzacz
Lernen beginnen
player
przyjemny
Lernen beginnen
pleasant
proszę
Lernen beginnen
please
zadowolony
Lernen beginnen
pleased
przyjemność
Lernen beginnen
pleasure
dużo
Lernen beginnen
plenty
liczba mnoga
Lernen beginnen
plural
kieszeń
Lernen beginnen
pocket
wiersz
Lernen beginnen
poem
poeta
Lernen beginnen
poet
punkt, wskazywać
Lernen beginnen
point
Polska
Lernen beginnen
Poland
policja
Lernen beginnen
police
policjant
Lernen beginnen
policeman
polski
Lernen beginnen
Polish
uprzejmy, grzeczny
Lernen beginnen
polite
polityczny
Lernen beginnen
political
polityk
Lernen beginnen
politician
polityka
Lernen beginnen
politics
basen, sadzawka, kałuża
Lernen beginnen
pool
biedny
Lernen beginnen
poor
pop, popowy
Lernen beginnen
pop
popularny
Lernen beginnen
popular
populacja, liczba mieszkańców
Lernen beginnen
population
port
Lernen beginnen
port
pozycja, położenie
Lernen beginnen
position
możliwość, ewentualność
Lernen beginnen
possibility
możliwy
Lernen beginnen
possible
poczta, wysyłać pocztą
Lernen beginnen
post
listonosz
Lernen beginnen
postman
garnek
Lernen beginnen
pot
ziemniak
Lernen beginnen
potato
funt
Lernen beginnen
pound
nalewać
Lernen beginnen
pour
proch, proszek, puder, pudrować
Lernen beginnen
powder
moc, władza
Lernen beginnen
power
silny, potężny
Lernen beginnen
powerful
praktyczny
Lernen beginnen
practical
praktyka
Lernen beginnen
practice
chwalić, pochwała
Lernen beginnen
praise
modlić się
Lernen beginnen
pray
woleć
Lernen beginnen
prefer
przygotowywać (się)
Lernen beginnen
prepare
obecność
Lernen beginnen
presence
obecny, prezent, upominek
Lernen beginnen
present
prezydent
Lernen beginnen
president
prasa, nacisnąć
Lernen beginnen
press
ciśnienie, stres
Lernen beginnen
pressure
udawać
Lernen beginnen
pretend
ładny
Lernen beginnen
pretty
zapobiegać, uniemożliwiać
Lernen beginnen
prevent
poprzedni
Lernen beginnen
previous
cena
Lernen beginnen
price
duma
Lernen beginnen
pride
ksiądz
Lernen beginnen
priest
książę
Lernen beginnen
prince
księżniczka
Lernen beginnen
princess
zasada
Lernen beginnen
principle
więzienie
Lernen beginnen
prison
prywatny
Lernen beginnen
private
nagroda
Lernen beginnen
prize
prawdopodobnie
Lernen beginnen
probably
problem
Lernen beginnen
problem
proces, przetwarzać
Lernen beginnen
process
produkować
Lernen beginnen
produce
produkt
Lernen beginnen
product
produkcja
Lernen beginnen
production
zawód
Lernen beginnen
profession
profesjonalist-a/ka, zawodowiec, profesjonalny, zawodowy
Lernen beginnen
professional
zysk
Lernen beginnen
profit
program
Lernen beginnen
programme/program
postęp
Lernen beginnen
progress
projekt
Lernen beginnen
project
obietnica, obiecywać
Lernen beginnen
promise
wymawiać
Lernen beginnen
pronounce
właściwy
Lernen beginnen
proper
własność
Lernen beginnen
property
proponować, oświadczyć się
Lernen beginnen
propose
chronić
Lernen beginnen
protect
ochrona
Lernen beginnen
protection
dumny
Lernen beginnen
proud
udowadniać
Lernen beginnen
prove
dostarczać, zapewniać
Lernen beginnen
provide
pod warunkiem, że
Lernen beginnen
provided
pub
Lernen beginnen
pub
publiczny
Lernen beginnen
public
ciągnąć
Lernen beginnen
pull
karać
Lernen beginnen
punish
uczeń, źrenica
Lernen beginnen
pupil
czysty
Lernen beginnen
pure
cel, zamiar
Lernen beginnen
purpose
pchać, popychać
Lernen beginnen
push
kłaść
Lernen beginnen
put
jakość
Lernen beginnen
quality
ilość
Lernen beginnen
quantity
kłótnia, kłócić się
Lernen beginnen
quarrel
ćwiartka, kwadrans, dzielnica
Lernen beginnen
quarter
królowa
Lernen beginnen
queen
pytanie
Lernen beginnen
question
szybki
Lernen beginnen
quick
cichy
Lernen beginnen
quiet
dość, całkiem
Lernen beginnen
quite
wyścig, rasa
Lernen beginnen
race
radio
Lernen beginnen
radio
kolej
Lernen beginnen
rail
deszcz, padać (o deszczu)
Lernen beginnen
rain
podnosić
Lernen beginnen
raise
zakres, zasięg
Lernen beginnen
range
szereg, ranga, zajmować jakąś pozycję, zaliczać (się)
Lernen beginnen
rank
rzadki
Lernen beginnen
rare
tempo, współczynnik, cenić
Lernen beginnen
rate
dość, dosyć
Lernen beginnen
rather
surowy
Lernen beginnen
raw
sięgać, docierać do
Lernen beginnen
reach
czytać
Lernen beginnen
read
gotowy, przygotowany
Lernen beginnen
ready
rzeczywisty, prawdziwy
Lernen beginnen
real
uświadomić sobie, zdawać sobie sprawę
Lernen beginnen
realize
naprawdę
Lernen beginnen
really
powód
Lernen beginnen
reason
rozsądny
Lernen beginnen
reasonable
otrzymywać, odbierać
Lernen beginnen
receive
niedawny, ostatni
Lernen beginnen
recent
ostatnio
Lernen beginnen
recently
rozpoznanie, uznanie
Lernen beginnen
recognition
rozpoznawać, uznawać
Lernen beginnen
recognize
polecać, rekomendować
Lernen beginnen
recommend
rekord, zapis, płyta, zapisywać
Lernen beginnen
record
czerwony
Lernen beginnen
red
zredukować, obniżyć
Lernen beginnen
reduce
redukcja
Lernen beginnen
reduction
dotyczyć, odnosić się do, odsyłać, skierować
Lernen beginnen
refer
odmówić
Lernen beginnen
refuse
szacunek, uważać kogoś za
Lernen beginnen
regard
region
Lernen beginnen
region
regularny
Lernen beginnen
regular
relacja, związek, krewny
Lernen beginnen
relation
związek
Lernen beginnen
relationship
krewny, względny, relatywny
Lernen beginnen
relative
religia, wyznanie
Lernen beginnen
religion
religijny, pobożny
Lernen beginnen
religious
pozostawać
Lernen beginnen
remain
pamiętać
Lernen beginnen
remember
przypominać
Lernen beginnen
remind
usuwać
Lernen beginnen
remove
czynsz, wynajmować
Lernen beginnen
rent
naprawa, naprawiać
Lernen beginnen
repair
powtarzać
Lernen beginnen
repeat
zastępować, wymieniać
Lernen beginnen
replace
odpowiedź, odpowiadać
Lernen beginnen
reply
raport, relacja, relacjonować
Lernen beginnen
report
reporter, dziennikarz
Lernen beginnen
reporter
reprezentować
Lernen beginnen
represent
prośba, prosić
Lernen beginnen
request
wymagać
Lernen beginnen
require
ratunek, ratować
Lernen beginnen
rescue
szacunek, szanować
Lernen beginnen
respect
odpowiedź, reakcja
Lernen beginnen
response
odpowiedzialny
Lernen beginnen
responsible
odpoczynek, reszta, odpoczywać
Lernen beginnen
rest
restauracja
Lernen beginnen
restaurant
rezultat, wynik
Lernen beginnen
result
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
retire
powrót, wracać
Lernen beginnen
return
ujawnić
Lernen beginnen
reveal
przegląd, recenzja omówienie, przeglądać
Lernen beginnen
review
nagroda, nagradzać
Lernen beginnen
reward
ryż
Lernen beginnen
rice
bogaty
Lernen beginnen
rich
jeździć
Lernen beginnen
ride
prawy, właściwy, poprawny, zdrowy
Lernen beginnen
right
pierścień, pierścionek, otaczać, dzwonić
Lernen beginnen
ring
wzrost (np. cen), rosnąć
Lernen beginnen
rise
ryzyko, ryzykować
Lernen beginnen
risk
rzeka
Lernen beginnen
river
droga
Lernen beginnen
road
skała, rock
Lernen beginnen
rock
rolka, bułka, toczyć się
Lernen beginnen
roll
dach
Lernen beginnen
roof
pokój, miejsce
Lernen beginnen
room
róża, różowy
Lernen beginnen
rose
szorstki
Lernen beginnen
rough
okrągły
Lernen beginnen
round
rząd (np. krzeseł), kłótnia, kłócić się
Lernen beginnen
row
guma
Lernen beginnen
rubber
niegrzeczny
Lernen beginnen
rude
ruina, rujnować
Lernen beginnen
ruin
reguła, rządzić
Lernen beginnen
rule
bieg, biec
Lernen beginnen
run
pośpiech, śpieszyć się
Lernen beginnen
rush
smutny
Lernen beginnen
sad
bezpieczny
Lernen beginnen
safe
bezpieczeństwo
Lernen beginnen
safety
pensja
Lernen beginnen
salary
sprzedaż, wyprzedaż
Lernen beginnen
sale
sól
Lernen beginnen
salt
ten sam, taki sam
Lernen beginnen
same
piasek
Lernen beginnen
sand
kanapka
Lernen beginnen
sandwich
zadowolony
Lernen beginnen
satisfied
satysfakcjonować, zadowalać
Lernen beginnen
satisfy
sobota
Lernen beginnen
Saturday
oszczędzać, ocalić, uratować, zapisywać (na dysku)
Lernen beginnen
save
powiedzieć
Lernen beginnen
say
skala, rozmiar
Lernen beginnen
scale
scena, miejsce (akcji, wypadku)
Lernen beginnen
scene
program, projekt, plan
Lernen beginnen
scheme
szkoła
Lernen beginnen
school
nauka
Lernen beginnen
science
naukowy
Lernen beginnen
scientific
naukowiec
Lernen beginnen
scientist
nożyczki
Lernen beginnen
scissors
wynik, zdobyć
Lernen beginnen
score
krzyk, krzyczeć
Lernen beginnen
scream
ekran
Lernen beginnen
screen
morze
Lernen beginnen
sea
poszukiwanie, szukać
Lernen beginnen
search
pora roku, sezon
Lernen beginnen
season
miejsce
Lernen beginnen
seat
sekunda, drugi
Lernen beginnen
second
sekret, tajemnica
Lernen beginnen
secret
sekretarka
Lernen beginnen
secretary
część, sekcja, dział
Lernen beginnen
section
bezpieczny, zabezpieczać
Lernen beginnen
secure
bezpieczeństwo
Lernen beginnen
security
widzieć
Lernen beginnen
see
szukać
Lernen beginnen
seek
wydawać się
Lernen beginnen
seem
rzadko
Lernen beginnen
seldom
wybierać
Lernen beginnen
select
sprzedawać
Lernen beginnen
sell
wysyłać
Lernen beginnen
send
zmysł, sens, wyczuwać
Lernen beginnen
sense
rozsądny
Lernen beginnen
sensible
zdanie, wyrok
Lernen beginnen
sentence
oddzielny, rozdzielać
Lernen beginnen
separate
wrzesień
Lernen beginnen
September
seria
Lernen beginnen
series
poważny
Lernen beginnen
serious
obsługiwać, podawać, podawać, serwować
Lernen beginnen
serve
usługa, dokonywać przeglądu (samochodu)
Lernen beginnen
service
zestaw, ustawiać, nastawiać, ustalać
Lernen beginnen
set
osiedlić się, załatwić, uregulować
Lernen beginnen
settle
siedem
Lernen beginnen
seven
siedemnaście
Lernen beginnen
seventeen
siedemdziesiąt
Lernen beginnen
seventy
kilka
Lernen beginnen
several
płeć, seks
Lernen beginnen
sex
cień (zacienione miejsce), odcień
Lernen beginnen
shade
cień
Lernen beginnen
shadow
trząść się, potrząsać
Lernen beginnen
shake
operator służący do wyrażania sugestii, propozycji
Lernen beginnen
shall
wstyd, szkoda
Lernen beginnen
shame
kształt, forma
Lernen beginnen
shape
część, dzielić (się)
Lernen beginnen
share
ostry
Lernen beginnen
sharp
ona
Lernen beginnen
she
prześcieradło, pościel, kartka, arkusz
Lernen beginnen
sheet
półka
Lernen beginnen
shelf
świecić, błyszczeć
Lernen beginnen
shine
statek
Lernen beginnen
ship
koszula
Lernen beginnen
shirt
szok, szokować
Lernen beginnen
shock
but
Lernen beginnen
shoe
strzelać, kręcić kamerą
Lernen beginnen
shoot
sklep
Lernen beginnen
shop
zakupy
Lernen beginnen
shopping
wybrzeże, brzeg
Lernen beginnen
shore
krótki, niski
Lernen beginnen
short
strzał
Lernen beginnen
shot
you should go – powinieneś iść
Lernen beginnen
should
ramię
Lernen beginnen
shoulder
krzyk, krzyczeć
Lernen beginnen
shout
pokaz, pokazywać
Lernen beginnen
show
prysznic, przelotny deszcz
Lernen beginnen
shower
zamykać, zamknięty
Lernen beginnen
shut
chory
Lernen beginnen
sick
bok, zbocze, strona (jezdni, kasety, w sporze)
Lernen beginnen
side
widok, wzrok
Lernen beginnen
sight
znak, podpisać
Lernen beginnen
sign
sygnał, sygnalizować
Lernen beginnen
signal
podpis
Lernen beginnen
signature
znaczący, ważny
Lernen beginnen
significant
cisza
Lernen beginnen
silence
cichy, milczący
Lernen beginnen
silent
głupi
Lernen beginnen
silly
srebro, srebrny
Lernen beginnen
silver
podobny
Lernen beginnen
similar
prosty
Lernen beginnen
simple
po prostu
Lernen beginnen
simply
odkąd
Lernen beginnen
since
śpiewać
Lernen beginnen
sing
pojedynczy, nieżonaty, niezamężna
Lernen beginnen
single
zlew, tonąć
Lernen beginnen
sink
pan (forma grzecznościowa)
Lernen beginnen
sir
siostra
Lernen beginnen
sister
siedzieć
Lernen beginnen
sit
miejsce, witryna internetowa
Lernen beginnen
site
sytuacja
Lernen beginnen
situation
sześć
Lernen beginnen
six
szesnaście
Lernen beginnen
sixteen
sześćdziesiąt
Lernen beginnen
sixty
rozmiar
Lernen beginnen
size
umiejętność
Lernen beginnen
skill
skóra, cera
Lernen beginnen
skin
spódnica
Lernen beginnen
skirt
niebo
Lernen beginnen
sky
sen, spać
Lernen beginnen
sleep
ślizgać się, slajd
Lernen beginnen
slide
lekki, niewielki
Lernen beginnen
slight
poślizgnąć się
Lernen beginnen
slip
śliski
Lernen beginnen
slippery
powolny, zwalniać
Lernen beginnen
slow
mały
Lernen beginnen
small
węch, zapach, wąchać, pachnieć, śmierdzieć
Lernen beginnen
smell
uśmiech, uśmiechać się
Lernen beginnen
smile
dym, palić (papierosy)
Lernen beginnen
smoke
gładki
Lernen beginnen
smooth
przekąska, przekąsić
Lernen beginnen
snack
śnieg, padać (o śniegu)
Lernen beginnen
snow
więc
Lernen beginnen
so
mydło
Lernen beginnen
soap
społeczny, towarzyski
Lernen beginnen
social
społeczeństwo
Lernen beginnen
society
skarpeta
Lernen beginnen
sock
kanapa, sofa
Lernen beginnen
sofa
miękki
Lernen beginnen
soft
żołnierz
Lernen beginnen
soldier
rozwiązanie
Lernen beginnen
solution
rozwiązywać
Lernen beginnen
solve
kilka, trochę
Lernen beginnen
some
ktoś
Lernen beginnen
somebody
jakoś
Lernen beginnen
somehow
ktoś
Lernen beginnen
someone
coś
Lernen beginnen
something
czasami
Lernen beginnen
sometimes
gdzieś
Lernen beginnen
somewhere
syn
Lernen beginnen
son
piosenka
Lernen beginnen
song
wkrótce
Lernen beginnen
soon
zmartwiony, w zwrocie: I’m sorry – przepraszam, przykro mi
Lernen beginnen
sorry
rodzaj, sortować
Lernen beginnen
sort
dźwięk, brzmieć
Lernen beginnen
sound
zupa
Lernen beginnen
soup
kwaśny
Lernen beginnen
sour
południe (strona świata), na południe
Lernen beginnen
south
południowy
Lernen beginnen
southern
przestrzeń, miejsce, kosmos
Lernen beginnen
space
mówić
Lernen beginnen
speak
specjalny, szczególny
Lernen beginnen
special
mowa, przemówienie
Lernen beginnen
speech
prędkość, jechać z nadmierną prędkością
Lernen beginnen
speed
literować
Lernen beginnen
spell
spędzać, wydawać
Lernen beginnen
spend
wirować
Lernen beginnen
spin
duch, dusza, nastrój
Lernen beginnen
spirit
złość, in spite of – pomimo czegoś
Lernen beginnen
spite
dzielić
Lernen beginnen
split
łyżka, łyżeczka
Lernen beginnen
spoon
sport
Lernen beginnen
sport
miejsce, plama, zauważyć
Lernen beginnen
spot
rozprzestrzeniać się
Lernen beginnen
spread
wiosna, sprężyna, skakać
Lernen beginnen
spring
kwadrat, plac, kwadratowy
Lernen beginnen
square
etap, scena
Lernen beginnen
stage
schody
Lernen beginnen
stairs
znaczek
Lernen beginnen
stamp
stać
Lernen beginnen
stand
standard, poziom
Lernen beginnen
standard
gwiazda
Lernen beginnen
star
początek, zaczynać
Lernen beginnen
start
stan, państwo
Lernen beginnen
state
oświadczenie
Lernen beginnen
statement
dworzec, stacja
Lernen beginnen
station
pozostawać
Lernen beginnen
stay
stały, systematyczny
Lernen beginnen
steady
kraść
Lernen beginnen
steal
stal
Lernen beginnen
steel
krok, stopień, robić krok
Lernen beginnen
step
kij, kleić
Lernen beginnen
stick
wciąż, nieruchomy
Lernen beginnen
still
stan (magazynu), zasoby, papier wartościowy, akcja
Lernen beginnen
stock
żołądek
Lernen beginnen
stomach
kamień
Lernen beginnen
stone
stop, przerwa, zatrzymywać
Lernen beginnen
stop
sklep, zapasy, magazynować, przechowywać
Lernen beginnen
store
burza
Lernen beginnen
storm
opowiadanie, historia
Lernen beginnen
story
prosty, prosto
Lernen beginnen
straight
dziwny
Lernen beginnen
strange
nieznajoma osoba, obcy człowiek
Lernen beginnen
stranger
ulica
Lernen beginnen
street
siła
Lernen beginnen
strength
stres, nacisk, akcent (wyrazowy), kłaść nacisk, podkreślać
Lernen beginnen
stress
rozciągać, rozprostować
Lernen beginnen
stretch
uderzenie, strajk, uderzać, strajkować
Lernen beginnen
strike
sznurek
Lernen beginnen
string
silny
Lernen beginnen
strong
struktura, budowa, budowla, budynek
Lernen beginnen
structure
uczeń, student
Lernen beginnen
student
gabinet, badanie, uczyć się, studiować
Lernen beginnen
study
materiał, rzecz/rzeczy, wkładać, wpychać
Lernen beginnen
stuff
głupi
Lernen beginnen
stupid
temat, zagadnienie
Lernen beginnen
subject
substancja
Lernen beginnen
substance
odnieść sukces
Lernen beginnen
succeed
sukces
Lernen beginnen
success
udany, pomyślny
Lernen beginnen
successful
taki
Lernen beginnen
such
nagle
Lernen beginnen
suddenly
cierpieć
Lernen beginnen
suffer
cukier
Lernen beginnen
sugar
sugerować, proponować
Lernen beginnen
suggest
sugestia, propozycja
Lernen beginnen
suggestion
garnitur, pasować, nadawać się
Lernen beginnen
suit
odpowiedni
Lernen beginnen
suitable
suma, kwota sumować
Lernen beginnen
sum
lato
Lernen beginnen
summer
słońce
Lernen beginnen
sun
niedziela
Lernen beginnen
Sunday
dostawa, dostarczać
Lernen beginnen
supply
wsparcie, wspierać
Lernen beginnen
support
przypuszczać
Lernen beginnen
suppose
pewny
Lernen beginnen
sure
powierzchnia
Lernen beginnen
surface
niespodzianka, zaskoczyć
Lernen beginnen
surprise
zdziwiony, zaskoczony
Lernen beginnen
surprised
otaczać
Lernen beginnen
surround
przeżyć, przetrwać
Lernen beginnen
survive
osoba podejrzana, podejrzewać
Lernen beginnen
suspect
przysięgać, przeklinać
Lernen beginnen
swear
cukierek, słodki
Lernen beginnen
sweet
pływać
Lernen beginnen
swim
symbol
Lernen beginnen
symbol
współczucie
Lernen beginnen
sympathy
system
Lernen beginnen
system
stół
Lernen beginnen
table
brać
Lernen beginnen
take
talent
Lernen beginnen
talent
rozmowa, rozmawiać
Lernen beginnen
talk
wysoki
Lernen beginnen
tall
kran, stukać
Lernen beginnen
tap
taśma
Lernen beginnen
tape
cel, adresować, atakować
Lernen beginnen
target
zadanie
Lernen beginnen
task
smak, smakować, próbować
Lernen beginnen
taste
podatek, opodatkować
Lernen beginnen
tax
taksówka
Lernen beginnen
taxi
herbata, podwieczorek
Lernen beginnen
tea
uczyć
Lernen beginnen
teach
nauczyciel
Lernen beginnen
teacher
zespół, drużyna
Lernen beginnen
team
łza, rozdarcie, łzawić, rozdzierać
Lernen beginnen
tear
telefon, telefonować
Lernen beginnen
telephone
telewizja
Lernen beginnen
television
powiedzieć
Lernen beginnen
tell
temperatura
Lernen beginnen
temperature
dziesięć
Lernen beginnen
ten
mieć w zwyczaju coś robić, zmierzać
Lernen beginnen
tend
tenis
Lernen beginnen
tennis
okres, semestr, termin
Lernen beginnen
term
okropny
Lernen beginnen
terrible
test, sprawdzian, testować
Lernen beginnen
test
tekst, wysłać smsa
Lernen beginnen
text
niż, od
Lernen beginnen
than
dziękować
Lernen beginnen
thank
podziękowanie, dziękuję! dzięki!
Lernen beginnen
thanks
tamto, że
Lernen beginnen
that
przedimek określony
Lernen beginnen
the
teatr
Lernen beginnen
theatre/theater
ich
Lernen beginnen
their
ich, nich
Lernen beginnen
them
wtedy, potem
Lernen beginnen
then
tam
Lernen beginnen
there
te
Lernen beginnen
these
oni, one
Lernen beginnen
they
gruby, gęsty
Lernen beginnen
thick
złodziej
Lernen beginnen
thief
chudy
Lernen beginnen
thin
rzecz
Lernen beginnen
thing
myśleć
Lernen beginnen
think
trzeci
Lernen beginnen
third
spragniony
Lernen beginnen
thirsty
trzynaście
Lernen beginnen
thirteen
trzydzieści
Lernen beginnen
thirty
ten, ta, to
Lernen beginnen
this
tamci, tamte
Lernen beginnen
those
chociaż, jednak
Lernen beginnen
though
myśl
Lernen beginnen
thought
tysiąc
Lernen beginnen
thousand
groźba
Lernen beginnen
threat
grozić
Lernen beginnen
threaten
trzy
Lernen beginnen
three
gardło
Lernen beginnen
throat
przez
Lernen beginnen
through
rzut, rzucać
Lernen beginnen
throw
kciuk
Lernen beginnen
thumb
czwartek
Lernen beginnen
Thursday
bilet, mandat
Lernen beginnen
ticket
krawat, węzeł, wiązać
Lernen beginnen
tie
tygrys
Lernen beginnen
tiger
ciasny, obcisły
Lernen beginnen
tight
aż, aż do, do
Lernen beginnen
till
czas
Lernen beginnen
time
puszka, cyna
Lernen beginnen
tin
napiwek, koniuszek, dobra rada, dać napiwek
Lernen beginnen
tip
opona, męczyć (się)
Lernen beginnen
tire
zmęczony
Lernen beginnen
tired
tytuł
Lernen beginnen
title
do, na, aby
Lernen beginnen
to
dzisiaj
Lernen beginnen
today
palec u nogi
Lernen beginnen
toe
razem
Lernen beginnen
together
toaleta, ubikacja, muszla klozetowa
Lernen beginnen
toilet
jutro
Lernen beginnen
tomorrow
język
Lernen beginnen
tongue
dziś wieczorem
Lernen beginnen
tonight
także, za, zbyt
Lernen beginnen
too
narzędzie
Lernen beginnen
tool
ząb
Lernen beginnen
tooth
wierzchołek, szczyt
Lernen beginnen
top
całkowity
Lernen beginnen
total
dotyk, dotykać
Lernen beginnen
touch
wycieczka, objeżdżać, zwiedzać
Lernen beginnen
tour
turyst-a/ka
Lernen beginnen
tourist
w kierunku, wobec
Lernen beginnen
toward(s)
ręcznik
Lernen beginnen
towel
wieża
Lernen beginnen
tower
miasto
Lernen beginnen
town
zabawka
Lernen beginnen
toy
handel, handlować
Lernen beginnen
trade
ruch uliczny
Lernen beginnen
traffic
pociąg, szkolić, trenować
Lernen beginnen
train
tłumaczyć
Lernen beginnen
translate
pułapka, uwięzić
Lernen beginnen
trap
podróż, podróżować
Lernen beginnen
travel
poczęstunek, traktować, częstować
Lernen beginnen
treat
drzewo
Lernen beginnen
tree
rozprawa, proces, próba
Lernen beginnen
trial
sztuczka, oszukiwać
Lernen beginnen
trick
wycieczka, potknąć się
Lernen beginnen
trip
kłopot, martwić
Lernen beginnen
trouble
spodnie
Lernen beginnen
trousers
ciężarówka
Lernen beginnen
truck
prawdziwy
Lernen beginnen
TRUE
zaufanie, ufać
Lernen beginnen
trust
prawda
Lernen beginnen
truth
próba, próbować
Lernen beginnen
try
rura, metro (londyńskie)
Lernen beginnen
tube
wtorek
Lernen beginnen
Tuesday
obrót, kolejność, skręcać, odwracać się
Lernen beginnen
turn
TV
Lernen beginnen
TV
dwanaście
Lernen beginnen
twelve
dwadzieścia
Lernen beginnen
twenty
dwa razy
Lernen beginnen
twice
dwa
Lernen beginnen
two
typ, rodzaj, czcionka, pisać na klawiaturze
Lernen beginnen
type
typowy
Lernen beginnen
typical
brzydki
Lernen beginnen
ugly
parasol
Lernen beginnen
umbrella
wujek
Lernen beginnen
uncle
pod
Lernen beginnen
under
rozumieć
Lernen beginnen
understand
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
niesprawiedliwy
Lernen beginnen
unfair
nieszczęśliwy
Lernen beginnen
unhappy
związek
Lernen beginnen
union
jednostka, rozdział, część
Lernen beginnen
unit
uniwersytet
Lernen beginnen
university
jeżeli nie, chyba że
Lernen beginnen
unless
aż, aż do, do
Lernen beginnen
until
w górę
Lernen beginnen
up
górny
Lernen beginnen
upper
na górze, na piętrze
Lernen beginnen
upstairs
pilny
Lernen beginnen
urgent
nas
Lernen beginnen
us
użycie, stosowanie, używać, stosować, korzystać
Lernen beginnen
use
używany, zużyty
Lernen beginnen
used
pożyteczny, przydatny
Lernen beginnen
useful
bezużyteczny, bezsensowny
Lernen beginnen
useless
użytkownik
Lernen beginnen
user
zwykły
Lernen beginnen
usual
zazwyczaj
Lernen beginnen
usually
dolina
Lernen beginnen
valley
cenny
Lernen beginnen
valuable
wartość
Lernen beginnen
value
różnorodność, wybór
Lernen beginnen
variety
różny
Lernen beginnen
various
warzywo
Lernen beginnen
vegetable
czasownik
Lernen beginnen
verb
bardzo
Lernen beginnen
very
ofiara
Lernen beginnen
victim
zwycięstwo
Lernen beginnen
victory
magnetowid, film wideo, kaset wideo, nagrywać na wideo
Lernen beginnen
video
widok, pogląd
Lernen beginnen
view
wieś
Lernen beginnen
village
przemoc
Lernen beginnen
violence
wiza
Lernen beginnen
visa
wizyta, odwiedzać, zwiedzać
Lernen beginnen
visit
gość, turysta
Lernen beginnen
visitor
głos
Lernen beginnen
voice
głos wyborczy, głosować
Lernen beginnen
vote
podróż (statkiem)
Lernen beginnen
voyage
zarobki, wypłata
Lernen beginnen
wage(s)
czekać
Lernen beginnen
wait
kelner
Lernen beginnen
waiter
budzić (się)
Lernen beginnen
wake
spacer, chód, spacerować, chodzić
Lernen beginnen
walk
ściana, mur
Lernen beginnen
wall
chcieć
Lernen beginnen
want
wojna
Lernen beginnen
war
szafa
Lernen beginnen
wardrobe
ciepły
Lernen beginnen
warm
ostrzegać
Lernen beginnen
warn
ostrzeżenie
Lernen beginnen
warning
mycie, myć
Lernen beginnen
wash
marnotrawstwo, odpady, marnować
Lernen beginnen
waste
zegarek, oglądać
Lernen beginnen
watch
woda, podlewać
Lernen beginnen
water
fala, falować, machać
Lernen beginnen
wave
droga, sposób
Lernen beginnen
way
my
Lernen beginnen
we
słaby
Lernen beginnen
weak
broń
Lernen beginnen
weapon
nosić (ubranie), ubrać się, zdzierać, wycierać (ubranie)
Lernen beginnen
wear
pogoda
Lernen beginnen
weather
ślub
Lernen beginnen
wedding
środa
Lernen beginnen
Wednesday
tydzień
Lernen beginnen
week
weekend
Lernen beginnen
weekend
ważyć
Lernen beginnen
weigh
waga
Lernen beginnen
weight
powitanie, witać, witamy!
Lernen beginnen
welcome
dobrze, zdrowy
Lernen beginnen
well
zachód (strona świata)
Lernen beginnen
west
zachodni
Lernen beginnen
western
mokry
Lernen beginnen
wet
co
Lernen beginnen
what
cokolwiek
Lernen beginnen
whatever
koło, kierownica
Lernen beginnen
wheel
kiedy
Lernen beginnen
when
kiedykolwiek
Lernen beginnen
whenever
gdzie
Lernen beginnen
where
gdziekolwiek
Lernen beginnen
wherever
czy
Lernen beginnen
whether
który
Lernen beginnen
which
chwila, podczas gdy
Lernen beginnen
while
szept, szeptać
Lernen beginnen
whisper
biały
Lernen beginnen
white
kto
Lernen beginnen
who
całość, cały
Lernen beginnen
whole
kogo, komu, kim
Lernen beginnen
whom
czyj
Lernen beginnen
whose
dlaczego
Lernen beginnen
why
szeroki, szeroko
Lernen beginnen
wide
szerokość
Lernen beginnen
width
żona
Lernen beginnen
wife
dziki
Lernen beginnen
wild
wola, operator służący do tworzenia czasu przyszłego
Lernen beginnen
will
chętny