sluch, smak wech

 0    42 Datenblatt    milioner90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
435. Opisać drogi słuchowe.
Lernen beginnen
435. Opisać drogi słuchowe.
436. Pierwotna kora słuchowa i jej połączenia z innymi obszarami.
Lernen beginnen
436. Pierwotna kora słuchowa i jej połączenia z innymi obszarami.
437. Jaka jest rola wtórnej kory słuchowej?
Lernen beginnen
437. Jaka jest rola wtórnej kory słuchowej?
438. Jaka jest rola wyspy i równiny skroniowej.
Lernen beginnen
438. Jaka jest rola wyspy i równiny skroniowej.
439. Co to jest tinnitus?
Lernen beginnen
439. Co to jest tinnitus?
440. Jakie znasz afazje?
Lernen beginnen
440. Jakie znasz afazje?
441. Opisać afazję nazewniczą (lub "opisać afazję xxx").
Lernen beginnen
441. Opisać afazję nazewniczą (lub "opisać afazję xxx").
442. Co to jest efekt Mozarta i czy naprawdę występuje?
Lernen beginnen
442. Co to jest efekt Mozarta i czy naprawdę występuje?
443. Jakie wyróżniamy działy biomuzykologii?
Lernen beginnen
443. Jakie wyróżniamy działy biomuzykologii?
444. Dlaczego mamy muzykę?
Lernen beginnen
444. Dlaczego mamy muzykę?
445. Jaką muzykę preferują zwierzęta?
Lernen beginnen
445. Jaką muzykę preferują zwierzęta?
446. Wymienić 5 podstawowych smaków.
Lernen beginnen
446. Wymienić 5 podstawowych smaków.
447. Ile mamy kubków/receptorów smakowych i jak długo żyją?
Lernen beginnen
447. Ile mamy kubków/receptorów smakowych i jak długo żyją?
448. Co wiesz o drogach wrażeń smakowych?
Lernen beginnen
448. Co wiesz o drogach wrażeń smakowych?
449. Gdzie mieści się kora smakowa?
Lernen beginnen
449. Gdzie mieści się kora smakowa?
450. Co to jest zespół smakosza?
Lernen beginnen
450. Co to jest zespół smakosza?
451. Ile mamy receptorów węchowych? Ile ma pies?
Lernen beginnen
451. Ile mamy receptorów węchowych? Ile ma pies?
452. Na czym polega szczególne przetwarzanie informacji węchowej w mózgu?
Lernen beginnen
452. Na czym polega szczególne przetwarzanie informacji węchowej w mózgu?
453. Wymienić 3 drogi pobudzeń informacji węchowej.
Lernen beginnen
453. Wymienić 3 drogi pobudzeń informacji węchowej.
454. Gdzie jest pierwotna a gdzie wtórna kora węchowa? Jaka jest jej rola?
Lernen beginnen
454. Gdzie jest pierwotna a gdzie wtórna kora węchowa? Jaka jest jej rola?
455. Co to jest anosmia, hyposmia, dysosmia, cacosmia, parosmia, heterosmia, hyperosmia?
Lernen beginnen
455. Co to jest anosmia, hyposmia, dysosmia, cacosmia, parosmia, heterosmia, hyperosmia?
456. Co to jest ageuzja, hypogeuzja, dysgeuzja, hypergeuzja?
Lernen beginnen
456. Co to jest ageuzja, hypogeuzja, dysgeuzja, hypergeuzja?
457. Gdzie analizowane są bodźce węchowe?
Lernen beginnen
457. Gdzie analizowane są bodźce węchowe?
458. Co to jest nerw zerowy? Jaka jest jego hipotetyczna rola u ludzi?
Lernen beginnen
458. Co to jest nerw zerowy? Jaka jest jego hipotetyczna rola u ludzi?
459. Czy aromaterapia leczy?
Lernen beginnen
459. Czy aromaterapia leczy?
460. Gdzie mieści się zmysł równowagi?
Lernen beginnen
460. Gdzie mieści się zmysł równowagi?
461. Jakie obszary mózgu muszą współdziałać dla utrzymania równowagi?
Lernen beginnen
461. Jakie obszary mózgu muszą współdziałać dla utrzymania równowagi?
462. Jak wywołać wrażenia autoskopowe? I co to takiego?
Lernen beginnen
462. Jak wywołać wrażenia autoskopowe? I co to takiego?
463. Co to jest allotopagnozja, autotopagnozja, heterotopagnozja.
Lernen beginnen
463. Co to jest allotopagnozja, autotopagnozja, heterotopagnozja.
464. Jak często występują synestezje?
Lernen beginnen
464. Jak często występują synestezje?
465. Dlaczego w niektórych mózgach powstają wrażenia synestetyczne?
Lernen beginnen
465. Dlaczego w niektórych mózgach powstają wrażenia synestetyczne?
466. Jak działa zmysł pragnienia?
Lernen beginnen
466. Jak działa zmysł pragnienia?
467. Jak działa zmysł głodu?
Lernen beginnen
467. Jak działa zmysł głodu?
468. Zaburzenia łaknienia.
Lernen beginnen
468. Zaburzenia łaknienia.
469. Czy ludzie mogą orientować się podobnie do nietoperzy? Jak?
Lernen beginnen
469. Czy ludzie mogą orientować się podobnie do nietoperzy? Jak?
470. Co to jest substytucja zmysłów? Podać przykłady.
Lernen beginnen
470. Co to jest substytucja zmysłów? Podać przykłady.
471. Dlaczego kora oczołodołowa jest bardzo ważna dla percepcji?
Lernen beginnen
471. Dlaczego kora oczołodołowa jest bardzo ważna dla percepcji?
472. Jakie obszary mózgu zaangażowane są w kontrolę ruchu?
Lernen beginnen
472. Jakie obszary mózgu zaangażowane są w kontrolę ruchu?
473. Co to są mapy ruchowe i w jakiej części mózgu je znajdziemy?
Lernen beginnen
473. Co to są mapy ruchowe i w jakiej części mózgu je znajdziemy?
474. Na czym polega i do czego służy kodowanie populacyjne.
Lernen beginnen
474. Na czym polega i do czego służy kodowanie populacyjne.
475. Wymienić główne funkcje kory przedruchowej.
Lernen beginnen
475. Wymienić główne funkcje kory przedruchowej.
476. Co to jest stereognozja i jaka część mózgu jest za nią odpowiedzialna?
Lernen beginnen
uko

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.