SMARTFISZKI A1 - terminy ogólne i abstrakcyjne

 0    38 Datenblatt    andyb1211
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lost
We had no information about the lost child
Lernen beginnen
zaginiony, zagubiony, stracony
Nie mieliśmy informacji o zaginionym dziecku
to waste
I don't want to waste your time, but I have to ask you something
Lernen beginnen
marnować, tracić
Nie chcę marnować twojego czasu, ale muszę zapytać cię o coś
certain
There was certain evidence in the case, but it was dismissed
Lernen beginnen
pewien
Istniał pewien dowód w sprawie, ale został odrzucony
clear
It's all very clear to me now what happened
Lernen beginnen
jasny, klarowny
Teraz wszystko jest dla mnie bardzo jasne co się stało
mix
Now mix all the ingredients and the salad's ready
Lernen beginnen
mieszać się, pomieszać się
Teraz pomieszaj składniki i sałatka jest gotowa
mix
I created my own mix of spices
Lernen beginnen
mieszanka
Stworzyłem własną mieszankę przypraw
to fail
He failed to save his fortune and went bankrupt
Lernen beginnen
nie zdołać czegoś zrobić
Nie zdołał zachować swojej fortuny i zbankrutował
to fail
My laptop computer failed me right before a major project deadline
Lernen beginnen
zawieść, zawodzić
Mój laptop mnie zawiódł tuż przed zakończeniem terminu głównego projektu
to write
No one writes letters nowadays, everyone prefers e-mails
Lernen beginnen
pisać, napisać
Nikt nie pisze listów w dzisiejszych czasach, każdy woli emaile
to follow
After the lecture, question time will follow
Lernen beginnen
następować po czymś
Po wykładzie, nastąpi czas na zadawanie pytań
warm
It's cold outside, you should put on a warm sweater
Lernen beginnen
ciepły
Na zewnątrz jest chłodno, powinieneś włożyć sweter
to warm
Evidence shows that the Earth is warming
Lernen beginnen
ogrzewać się, podgrzewać
Dowód wskazuje, że Ziemia ociepla się
certainly
May I borrow your pen? Certainly
Lernen beginnen
na pewno, z pewnością, oczywiście
Czy mogę pożyczyć twój długopis? Oczywiście
alone
I want to be alone tonight, I feel depressed
Lernen beginnen
sam
Chcę być dziś wieczorem sam, czuję się przygnębiony
alone
The child stayed home alone
Lernen beginnen
samotnie, samemu
Dziecko zostało samo w domu
to indicate
The lights will indicate the way to the nearest exit
Lernen beginnen
wskazywać, wskazać
Światła wskażą drogę do najbliższego wyjścia
foreign
We have many foreign students at the university this year
Lernen beginnen
zagraniczny
Mamy wielu zagranicznych studentów na uniwersytecie w tym roku
dry
The paint is dry, so you can sit on the bench
Lernen beginnen
suchy, wysuszony
Farba jest sucha, więc możesz usiąść na ławce
to dry
My neighbour hung the washing up to dry
Lernen beginnen
suszyć
Mój sąsiad powiesił pranie by je wysuszyć
to wait
Have you been waiting long?
Lernen beginnen
czekać
Czy długo czekałeś?
extra
He gave me an extra blanket when the heating broke down
Lernen beginnen
dodatkowy
Dał mi dodatkowy koc, kiedy ogrzewanie się zepsuło
to sound
This idea sound great, I love it!
Lernen beginnen
brzmieć, wydawać się
Ten pomysł wydaje się świetny, uwielbiam to!
instead
He didn't call, instead, he wrote her a letter
Lernen beginnen
zamiast
Nie zadzwonił, zamiast tego, napisał do niej list
difference
Can you spot the difference between these two vehicles?
Lernen beginnen
różnica
Czy umiesz dostrzec różnicę pomiędzy tymi dwoma pojazdami?
to miss
I missed my train while talking to my friends
Lernen beginnen
przegapić, nie zdążyć
Przegapiłem mój pociąg podczas gdy rozmawiałem z moimi przyjaciółmi
to stand
I saw him standing at the door talking to someone
Lernen beginnen
stać
Zobaczyłem go stojącego przy drzwiach, mówiącego do kogoś
sleep
I need 8 hours of sleep a night
Lernen beginnen
sen
Potrzebuję 8 godzin snu w ciągu nocy
to sleep
I'm so tired I could sleep for the whole day
Lernen beginnen
spać
Jestem taki zmęczony, że mógłbym spać przez cały dzień
matter
That matter became the core issue of discussion
Lernen beginnen
sprawa, problem
Ta sprawa stała się fundamentalną kwestią dyskusji
front
We were sitting in the front row of the bus
Lernen beginnen
przedni, frontowy
Siedzieliśmy w przednim rzędzie autobusu
front
Remember to keep a safe distance away from the car in front
Lernen beginnen
przód, przednia strona
Pamiętaj aby utrzymać bezpieczny dystans od samochodu z przodu
repair
You broke this car, so you will have to pay for the repairs
Lernen beginnen
naprawa, remont
Zepsułeś ten samochód, więc będziesz musiał zapłacić za naprawy
to repair
He took the watch apart to repair it
Lernen beginnen
naprawiać, naprawić
Rozebrał zegarek by go naprawić
to hit
Try to hit her and you'll be sorry
Lernen beginnen
uderzać, uderzyć
Spróbuj ją uderzyć a będzie ci przykro
hit
After three misses he finally got a hit
Lernen beginnen
uderzenie, zderzenie
Po trzech unikach, w końcu otrzymał uderzenie
to live
The oldest elephant in the world lived for over 80 years
Lernen beginnen
żyć
Najstarszy słoń na świecie żył ponad 80 lat
nearly
It's nearly midnight, let's go to bed
Lernen beginnen
prawie
Jest prawie północ, chodźmy do łóżka
to matter
Does it matter what I wear?
Lernen beginnen
mieć znaczenie, liczyć się
Czy ma znaczenie co noszę?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.