Speak Out key words

 0    179 Datenblatt    sylviam
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gotówka
Lernen beginnen
cash
płacić kartą kredytową
Lernen beginnen
pay by credit card
pożyczać komuś
Lernen beginnen
lend
pożyczać od kogoś
Lernen beginnen
borrow
banknot
Lernen beginnen
note
moneta
Lernen beginnen
coin
inwestować w
Lernen beginnen
invest in
własność
Lernen beginnen
possession
rachunek
Lernen beginnen
bill
paragon
Lernen beginnen
receipt
bankomat
Lernen beginnen
ATM
czek
Lernen beginnen
cheque
wyciąg z konta
Lernen beginnen
bank statement
stan konta
Lernen beginnen
balance
leczyć choroby
Lernen beginnen
cure illnesses
nakręcić film dokumentalny
Lernen beginnen
make a documentary
oszczędzać pieniądze
Lernen beginnen
save money
stać się sławnym
Lernen beginnen
become famous
zostać aresztowanym za morderstwo
Lernen beginnen
be arrested for a murder
spędzać czas za granicą
Lernen beginnen
spend time abroad
grać rolę w filmie
Lernen beginnen
play a part in a film
sława
Lernen beginnen
fame
pocisk
Lernen beginnen
bullet
rozpoznać kogoś
Lernen beginnen
recognise sb
uwolnić kogoś
Lernen beginnen
release sb
mieć zepsutego zęba
Lernen beginnen
have a bad tooth
wykonywać operację
Lernen beginnen
perform an operation
udawać kogoś
Lernen beginnen
pretend to be sb
kij krykietowy/bejzbolowy
Lernen beginnen
bat
rakieta do tenisa/squasha
Lernen beginnen
racket
zdobyć punkty z przyłożenia (w rugby)
Lernen beginnen
score a try
buty sportowe
Lernen beginnen
trainers
buty narciarskie
Lernen beginnen
ski boots
do zera (w squashu)
Lernen beginnen
to love
przewodzić drużynie
Lernen beginnen
to captain a team
kij do golfa
Lernen beginnen
golf club
pozostawać w kontakcie
Lernen beginnen
keep in touch
pozostawać w dobrych relacjach
Lernen beginnen
get on well
Jedną z rzeczy, które w nim lubię to...
Lernen beginnen
One thing I like about him is
staż
Lernen beginnen
internship
spawacz
Lernen beginnen
welder
znam go od trzech lat
Lernen beginnen
I've known him for three years
wziąć udział w teście
Lernen beginnen
do a test
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
oblać egzamin
Lernen beginnen
fail an exam
średnio
Lernen beginnen
on average
dobrze sobie poradzić na teście
Lernen beginnen
do well in the test
uzyskać dobry wynik
Lernen beginnen
get a good score
pracować pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
prawo o ruchu drogowym
Lernen beginnen
traffic law
raz na jakiś czas
Lernen beginnen
once in a while
rozbój
Lernen beginnen
robbery
obrabować kogoś
Lernen beginnen
to rob sb
lawina
Lernen beginnen
avalanche
ratownik górski
Lernen beginnen
mountain rescuer
spaść z konia
Lernen beginnen
fall off a horse
żebro
Lernen beginnen
rib
być nieprzytomnym
Lernen beginnen
be unconscious
uderzyć kogoś i pozbawić przytomności
Lernen beginnen
knock sb unconscious
znajdować w czymś upodobanie
Lernen beginnen
be keen on sth
nie cierpię czegoś
Lernen beginnen
I can't stand sth
nie mam nic przeciwko czemuś
Lernen beginnen
I don't mind sth
to brzmi interesująco
Lernen beginnen
that sounds interesting
To wspaniale. Jak to działa?
Lernen beginnen
that's great. How does it work?
powołanie (np. do konkretnej pracy)
Lernen beginnen
vocation
stanowisko rejestracji/zapisów (np. na kurs)
Lernen beginnen
registration desk
Sądzę, że powinieneś...
Lernen beginnen
I think you should
Powinieneś...
Lernen beginnen
You should...
Dlaczego byś nie ... (zrobił czegoś)?
Lernen beginnen
Why don't you...?
Nie sądzę, aby to był dobry pomysł
Lernen beginnen
I don't think it's a good idea
zapamiętać
Lernen beginnen
memorise
Znajdź/napisz/zrób
Lernen beginnen
Find/write/Do
sprawdzać nowe słówka
Lernen beginnen
look up new words
przedstawiciel handlowy
Lernen beginnen
sales rep
korespondent zagraniczny
Lernen beginnen
foreign correspondent
kurier na motocyklu
Lernen beginnen
motorcycle courier
zajmować się problemem
Lernen beginnen
deal with a problem
ryzykować czyjeś życie
Lernen beginnen
risk one's health
pracować w grupie
Lernen beginnen
work in a team
agent nieruchomości
Lernen beginnen
estate agent
kucharz, szef kuchni
Lernen beginnen
chef
asystent
Lernen beginnen
personal assistant
weterynarz
Lernen beginnen
vet
gdzie dokładnie mieszkasz?
Lernen beginnen
where exactly do you live?
pozostańmy w kontakcie
Lernen beginnen
let's keep in touch
miło było cię poznać
Lernen beginnen
it was nice to meet you
prowadzić śledztwo
Lernen beginnen
investigate
śledzić kogoś, podążać za kimś
Lernen beginnen
follow sb
odcinek
Lernen beginnen
episode
film fabularny, dramat
Lernen beginnen
drama
być osadzonym (o akcji filmu)
Lernen beginnen
be set
umówić się z kimś, na mieście"
Lernen beginnen
ask sb out
udawać
Lernen beginnen
pretend
zaaranżować spotkanie
Lernen beginnen
contrive a meeting
być w dobrych relacjach
Lernen beginnen
get on well
zakochać się
Lernen beginnen
fall in love
pobrać się
Lernen beginnen
get married
wyjść za kogoś/ ożenić się
Lernen beginnen
marry sb
rozwieść się
Lernen beginnen
get divorced
kłócić się
Lernen beginnen
argue
wrócić do siebie
Lernen beginnen
get back together
zacząć związek
Lernen beginnen
start a relationship
zdawać test
Lernen beginnen
do/ take a test
dać przedstawienie
Lernen beginnen
give a performance
nosić mundurek szkolny
Lernen beginnen
wear a school uniform
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
primary school
szkoła państwowa
Lernen beginnen
state school
szkoła prywatna
Lernen beginnen
public school
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
technikum
Lernen beginnen
technical college
liceum
Lernen beginnen
the sixth form college
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
zajęcia praktyczno-techniczne
Lernen beginnen
design and technology
zajęcia z WF-u
Lernen beginnen
PE (physical education)
zajęcia z religii
Lernen beginnen
RE (religious education)
liceum
Lernen beginnen
FE (further education) college
matura
Lernen beginnen
A-levels
prowadzić nauczanie
Lernen beginnen
conduct teaching
kontynuować
Lernen beginnen
carry on
zapewniać coś
Lernen beginnen
provide sth
przedstawienie
Lernen beginnen
performance
autor piosenek
Lernen beginnen
songwriter
rzeźba
Lernen beginnen
sculpture
wystawa
Lernen beginnen
exhibition
wystawa sklepowa, wyświetlacz (ekran)
Lernen beginnen
display
widownia
Lernen beginnen
audience
artysta plastyk
Lernen beginnen
artist
kompozytor
Lernen beginnen
composer
zobaczyć wystawę
Lernen beginnen
see an exhibition
zobaczyć zespół muzyczny
Lernen beginnen
see a band
pot. wziąć autobus (czyli pojechać autobusem)
Lernen beginnen
get the bus
zjeść darmowy posiłek
Lernen beginnen
have a free meal
iść pozwiedzać
Lernen beginnen
go sightseeing
grać w gry planszowe
Lernen beginnen
play board games
zbierać monety
Lernen beginnen
collect coins
spotkać się z przyjaciółmi
Lernen beginnen
hang out with friends
serfować po internecie
Lernen beginnen
surf the net
jeździć na wrotkach po parku
Lernen beginnen
skate through a park
wstąpić do klubu
Lernen beginnen
join a club
praca dorywcza
Lernen beginnen
an odd job
praca na niepełny etat
Lernen beginnen
a part-time job
praca w pełnym wymiarze czasu
Lernen beginnen
a full-time job
pensja
Lernen beginnen
salary
płaca, zwykle za konkretne zadanie, również tygodniowa
Lernen beginnen
wage
personel
Lernen beginnen
staff
klient
Lernen beginnen
customer
ważny klient (zwykle w sektorze usług)
Lernen beginnen
client
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
employer
mieć ruchomy czas pracy
Lernen beginnen
work flexitime
firma, zwykle mała
Lernen beginnen
firm
dodatki pozapłacowe
Lernen beginnen
perks
premia
Lernen beginnen
bonus
pracować w systemie zmianowym
Lernen beginnen
work shifts
population
Lernen beginnen
populacja
desert
Lernen beginnen
pustynia
waterfall
Lernen beginnen
wodospad
rain forest
Lernen beginnen
las tropikalny
mountain range
Lernen beginnen
pasmo górskie
become extinct
Lernen beginnen
wymierać (o gatunku)
extinction
Lernen beginnen
wymarcie
melt
Lernen beginnen
roztapiać się
sea level
Lernen beginnen
poziom morza
Do you have one of these in red?
Lernen beginnen
Czy macie taką (np. koszulkę) w kolorze czerwonym?
chemist's
Lernen beginnen
apteka
butcher's
Lernen beginnen
mięsny
baker's
Lernen beginnen
piekarniczy
florist's
Lernen beginnen
kwiaciarnia
greengrocer's
Lernen beginnen
warzywniczy
stationery shop
Lernen beginnen
papierniczy
convenience store
Lernen beginnen
sklepik osiedlowy
market
Lernen beginnen
targ
grocery
Lernen beginnen
sklep spożywczy
it doesn't fit
Lernen beginnen
to mi nie pasuje (o rozmiarze)
Are you looking for anything in particular?
Lernen beginnen
CZy coś szczególnie panią/pana interesuje?
Cn you enter your PIN?
Lernen beginnen
Czy możesz wprowadzić swój PIN?
fitting room
Lernen beginnen
przymierzalnia
cleaning products
Lernen beginnen
artykuły chemiczne do czyszczenia
credit card handling charges
Lernen beginnen
opłaty transakcyjne związane z używaniem karty kredytowej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.