Speaking - WENZEL - education

 0    76 Datenblatt    mplion
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
trud, niewygoda, niedostatek, ciężkie doświadczenie życiowe
Lernen beginnen
hardship
wynik, osiągnięcie
Lernen beginnen
performance
trafny
Lernen beginnen
relevant
zakazywać, tłumić, pacyfikować
Lernen beginnen
to suppress
dołączać coś
Lernen beginnen
to tack sth on
warstwa (tort), rząd (krzesła), kondygnacja (budynek)
Lernen beginnen
tier
przyuczenie do zawodu
Lernen beginnen
vocational training
obfity, znaczący
Lernen beginnen
substantial
przez co
Lernen beginnen
where by
zarzucać (plan), zerwać (związek), wagarować
Lernen beginnen
to ditch
rozpocząć na nowo
Lernen beginnen
to start afresh
dostrajać (gospodarkę)
Lernen beginnen
to fine-tune
mimo, niezależnie od, tym niemniej, jednak, jednakże, mimo że, chociaż
Lernen beginnen
notwithstanding
sfera
Lernen beginnen
range
zwyżka (cen)
Lernen beginnen
soaring
zepsuty, rozpieszczony, rozpuszczony
Lernen beginnen
spoiled
łagodzić coś
Lernen beginnen
to temper
pochwalić, okrzyknąć bardzo dobrym
Lernen beginnen
to hail
interesariusz, udziałowiec, partner / bukmacher
Lernen beginnen
stakeholder
żniwo, plony, zbiory
Lernen beginnen
harvest
przedmiot obowiązkowy / przedmiot dodatkowy
Lernen beginnen
compulsory / optional subject
semestr
Lernen beginnen
academic term / semester
absolwent szkoły
Lernen beginnen
school-leaver
ocena postępów ucznia na podstawie wyników z całego roku (zamiast na podstawie egzaminu końcowego)
Lernen beginnen
continuous assessment
iść na wyższe studia
Lernen beginnen
to go on to a higher education
dostać się na uniwersytet
Lernen beginnen
get into university / get a university place
uczyć się czegoś
Lernen beginnen
to study sth
uczęszczać na wykłady/seminarium/indywidualne konsultacje
Lernen beginnen
to attend a lecture/seminar/tutorial
robić licencjat/studia podyplomowe
Lernen beginnen
to follow an undergraduate/post-graduate course
ukończyć studia/zdobyć tytuł naukowy
Lernen beginnen
to graduate/get a degree in
mieć wysoki/niski odsetek osób które rzuciły szkołę
Lernen beginnen
to have a high/low dropout rate
zrobić kurs z praktykami
Lernen beginnen
to do a sandwich course
szkolenie pracowników
Lernen beginnen
in-service training
BHP
Lernen beginnen
occupational safety and health
rasa, rodzaj
Lernen beginnen
breed
rzucać się na, zagarniać
Lernen beginnen
to snap
wędrować, włóczyć się, błąkać się, błądzić
Lernen beginnen
to rove
dyrektor, kierownik, organ zarządczy
Lernen beginnen
executive
podczas gdy
Lernen beginnen
whereas
obowiązkowa praca na rzecz społeczności lokalnej
Lernen beginnen
compulsory community service
zdobyć różne kwalifikacje
Lernen beginnen
to obtain qualifications in different subjects
powtarzać materiał do egzaminu
Lernen beginnen
to revise for an exam
zdać/nie zdać
Lernen beginnen
pass/fail
uzyskać złe/dobre wyniki
Lernen beginnen
to get poor/good exam results
system selektywny/powszechnego kształcenia ogólnego
Lernen beginnen
selective system/nonselective (comprehensive) system
program nauczania
Lernen beginnen
curriculum
wymyślić
Lernen beginnen
to devise
wyłącznie garstka, bardzo mało
Lernen beginnen
mere handful
poddawać analizie
Lernen beginnen
to submit
wiercić się / niepokorny duch, wiercipięta
Lernen beginnen
to fidget / fidget
pielęgnować, wspierać, rozwijać kreatywność
Lernen beginnen
to foster creativity
kadzidło
Lernen beginnen
frankincense
nieprzewidywalność, nieobliczalność
Lernen beginnen
unpredictability
trwonimy ich talenty
Lernen beginnen
we squander their talents
trwonić, marnotrawić
Lernen beginnen
to squander
zdolność wymyślania
Lernen beginnen
capacity for invention
ziarenko prawdy
Lernen beginnen
grain of truth
stawać się najważniejszym, fundamentalnym celem
Lernen beginnen
to become the ultimate goal
kreda
Lernen beginnen
chalk
nadążać za
Lernen beginnen
to catch up with
niesamowicie, ogromnie
Lernen beginnen
tremendously
stanowczy, wymowny
Lernen beginnen
emphatetic
uprawiać grę słów, układać kalambury
Lernen beginnen
to pun / pun
zaznajomiony
Lernen beginnen
acquainted with
dobroczynny, zbawienny, skuteczny, korzystny
Lernen beginnen
beneficial
korzystać z życia
Lernen beginnen
to embrace life
budować mięśnie, zyskać masę ciała
Lernen beginnen
to bulk up
obowiązki domowe
Lernen beginnen
chores
gulasz
Lernen beginnen
stew
własność
Lernen beginnen
ownership
być z czegoś bardzo dumnym
Lernen beginnen
to take a great pride in
pełen sensu, głęboki, wymowny, znaczny, istotny
Lernen beginnen
meaningful
energiczny
Lernen beginnen
vigorous
chętny
Lernen beginnen
eager
przerwa
Lernen beginnen
recess
zajęcia pozaprogramowe
Lernen beginnen
extra-curicular subjects

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.