SpeakUp Intermediate 3

 0    169 Datenblatt    cosmos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Byś naprawdę Szczęśliwym
Lernen beginnen
I'm over the Moon
Jestem w jej towarzystwie.
Lernen beginnen
I'm in her company. I'm joined by her.
Ostatniego roku mieliśmy najgorszą pogodę w tym kraju.
Lernen beginnen
Last year we had the worst weather ever in this country.
Musisz czuć się niesamowicie po wygranej?
Lernen beginnen
It must feel amazing to have won? It really does.
zachwycony
Lernen beginnen
chuffed
wybieg dla modelek
Lernen beginnen
catwalk
Być sławnym z powodu
Celebryci są sławni z bycia sławnymi.
Lernen beginnen
Be famous for,
Celebrities are famous for being famous.
Powalać ubiorem
Lernen beginnen
dress to kill
godziny największej oglądalności
Lernen beginnen
prime time
owacje
Lernen beginnen
ovations
podnieść
Lernen beginnen
boost
zawodnik
Lernen beginnen
contestant
gospodarz
Lernen beginnen
host
występ
Lernen beginnen
performance
recenzja
Lernen beginnen
review
właściwy
Lernen beginnen
appropriate
złudzenie
Lernen beginnen
illusion, delusion
poświęcenie
Lernen beginnen
sacrifice, devotion,
nadzór
Lernen beginnen
supervision
węzeł
Lernen beginnen
junction
Wydaje się że nie ma nikogo kto b nam pomógł.
Lernen beginnen
There doesn't seem to be anyone around to help us.
Myślalem że będzie łatwo.
Lernen beginnen
I thought it would be easy.
co powiesz na wspólny lunch?
Lernen beginnen
How about lunch together?
dotkliwy
On był dotkliwie ranny w wypadku
Lernen beginnen
severe,
He was severely hurt in the accident.
ciężki czas
Lernen beginnen
rough time
przeciwdziałać
Lernen beginnen
counteract
przeciągać
Lernen beginnen
stalling
przytłoczony
Lernen beginnen
overwhelmed
zabójstwo
Lernen beginnen
homicide
objazd
Lernen beginnen
bypass
kolizja
Lernen beginnen
collision
dojechać
Lernen beginnen
commute
natężenie ruchu
Nowy most powinien zmniejszyć natężenie ruchu w okolicy.
Lernen beginnen
congestion,
The new bridge should ease congestion in the area.
piętrowy autobus
Lernen beginnen
double decker
wiadukt
Lernen beginnen
flyover
pas ruchu
Lernen beginnen
lane
autobus niskopodłogowy
Lernen beginnen
Low-deck bus
drogowcy
Lernen beginnen
road workers
szyjka butelki (lub korek uliczny)
Lernen beginnen
neck of a bottle
wypadek
Lernen beginnen
casualty
starcie
Lernen beginnen
encounter
ułatwiać
Lernen beginnen
facilitate
utrzymać
Lernen beginnen
maintain
piętrzyć
Lernen beginnen
pile up
natychmiast
Lernen beginnen
promptly
przerastać
Lernen beginnen
surpass
bez precedensu
Lernen beginnen
unprecedented
łom
Lernen beginnen
crowbar
potoczny język
Lernen beginnen
colloquial
toaleta
Lernen beginnen
loo
pałeczki
Lernen beginnen
chopsticks
telefon się rozładował
Lernen beginnen
the phone is dead
Nikt nie przyszedł aby spotkać się za mną na lotnisku
Lernen beginnen
No one came to meet me at the airport.
mały problem
Lernen beginnen
hiccup
pyszne
Lernen beginnen
yummy
pechowy
Lernen beginnen
unlucky
Przybyć
Przybyliśmy późno do domu.
Lernen beginnen
get somewhere,
We got home late at night.
Otrzymać
Otrzymałem pracę jako kierownik projektu.
Lernen beginnen
get something,
I got a job as a project manager.
wsiąść
Przyjechałem na dworzec o wpół do siódmej i wsiadłem pięć minut później.
Lernen beginnen
get on,
I arrived at the train station at half past seven and got on five minutes later.
wysiąść
Kiedy autobus zatrzymał się, wszyscy pasażerowie muszą wysiąść.
Lernen beginnen
get off,
When the bus stopped, all the passengers have to get off.
wejść
Wejdź do samochodu i zapnij pasy.
Lernen beginnen
get into,
Get into your car and fasten your seat belts.
wyjść
Czy mógłbyś mi pomóc, nie mogę wydostać się z samochodu.
Lernen beginnen
get out of,
Could you help me, I can't get out of the car.
wyjść na miasto
Jako student miałem dużo przyjaciół, więc wychodziłem dużo.
Lernen beginnen
get out,
As a student I made a lot of friends so I got out a lot.
być w dobrych relacjach
Ona jest w dobrych relacjach ze wszystkimi studentami z jej klasy.
Lernen beginnen
get along with,
She gets along with all the students from her class.
robić postępy
Zrobił postępy i poprawił swoje wyniki znacząco.
Lernen beginnen
get ahead,
He got ahead and improved his results significantly.
znacznie
Lernen beginnen
significantly
przejść
Jak mogę przejść tą ruchliwą ulicę?
Lernen beginnen
get across,
how can I get across this busy street?
skontaktować się telefonicznie
Zadzwoniłem do ciebie wiele razy, ale nie mogłem się połączyć.
Lernen beginnen
get through,
I called you many times but I couldn't get through.
Jestem gotowy do wyjścia
Lernen beginnen
I'm good to go
ignorować coś
Ludzie tutaj wydają się ignorować życie w innych krajach.
Lernen beginnen
ignore about something.
People here seem to be ignorant about life in other countries.
nic dobrego
Lernen beginnen
up to no good
zrób jak uważasz
Lernen beginnen
have it your way
jak to możliwe?
Lernen beginnen
how come?
gest
Lernen beginnen
gesture
polegać na
Lernen beginnen
rely on
zarezerwowany
Lernen beginnen
reserved
okazać się
Lernen beginnen
turn out
Osobiście uważam recycling za efektywny sposób pomagania środowisku.
Lernen beginnen
Personally, I find recycling an effective way of helping the environment.
nadgonić
Dzięki za pomoc, aby nadrobić zaległości na wykładzie jaki przegapiłam.
Lernen beginnen
catch up,
Thanks for helping me to catch up on the lecture I missed.
ofiara mody
Lernen beginnen
fashion victim
okropny
Lernen beginnen
dirty look
kłócić się
Mamy konflikt i kłócimy się ze sobą.
Lernen beginnen
fall out with,
We have a conflict and fall out with each other.
nie dojść do skutku
Wszystkie moje plany nie doszły do skutku bo musiałem iść do pracy w weekendy.
Lernen beginnen
fall through,
All my plans have fallen through because I had to go to work at the weekend.
spaść
To było bardzo nudne, więc moje zainteresowanie spadło. Butelka spadł ze stołu.
Lernen beginnen
fall off,
It was extremely boring so my interests fell off. A bottle fell off the table.
zaatakować
Zaatakował go i zaczęli się bić.
Lernen beginnen
fall on,
He fell on him and they started to fight.
wspierać
Jako dobry mąż musisz wspierać swoją żonę.
Lernen beginnen
support, stand by,
As a good husband you have to stand by your wife.
reprezentować
Ich partia opowiada się za ideą prawa i porządku. Co oznacza NBA?
Lernen beginnen
represent, stand for,
They party stands for the idea of law and order. What does NBA stands for? The Corporations doesn't stand for quality.
nafta oczyszczona
Lernen beginnen
kerosene
Według mnie to miły gość.
Lernen beginnen
To my thinking, he is a nice guy.
Ona jest inna od reszty klasy.
Lernen beginnen
She is different from the rest of the class.
zwolnienie
Lernen beginnen
dispensation
głupek
Lernen beginnen
bonehead, airhead
równość
Organizacja dąży do promowania równości rasowej.
Lernen beginnen
equality,
An organization aiming to promote racial equality.
nieskuteczny
Lernen beginnen
ineffective, inefficient
rodzaj męski
Lernen beginnen
masculine
wybitny
Lernen beginnen
outstanding
zamieszki
Lernen beginnen
riot, disturbance
kolczasty
Lernen beginnen
spiky
ostrzec
Lernen beginnen
warn
zarzuty
Lernen beginnen
worn-out
jak ja to widzę?
Lernen beginnen
How I see it?
Powiedział bym
Lernen beginnen
I would say
Według mojej opinii
Lernen beginnen
In my opinion
Według mojego widzenia
Lernen beginnen
In my view,
osobiście
Lernen beginnen
personally
to prawda ale...
Lernen beginnen
That's true but...
Myślę że
Lernen beginnen
to m thinking
jednorodny
Lernen beginnen
homogeneous
przekazać informacje
Przegapiłam wykład i ona przekazała mi informacje.
Lernen beginnen
fill someone in,
I missed a lecture and she was filling me in.
Ciężko mi w to uwieżyć.
Lernen beginnen
I find that hard to believe.
znaleźć sposób aby czegoś nie robić
Ty zawsze znajdziesz wymówkę, aby nie sprzątać
Lernen beginnen
get uot of something,
You always make an excuse to get out of doing any cleaning.
szkoda
Lernen beginnen
harm
wychowanie
Lernen beginnen
upbringing
zamieszanie
Lernen beginnen
fuss
przemyślenie
Lernen beginnen
consideration
nietypowe zwyczaje
Lernen beginnen
unusual customs
zatrzmać kogoś
Doris została zabrana do szpitala i oni przetrzymali ją przez noc.
Lernen beginnen
Keep in,
Doris was taken to hospital and they've kept her in overnight.
zatrzymać dla siebie (nie mówić nikomu)
Ona zachowała sekret dla siebie.
Lernen beginnen
keep to yourself,
She keep the secret to herself.
wzbudzić zainteresowanie
Lernen beginnen
make a fass,
eskalować problem
Lernen beginnen
make a big deal
Sztuczne zęby
Lernen beginnen
false teeth, dentures,
akwarium
Lernen beginnen
aquarium, gold fish bowl
Jak to się tam znalazło?
Lernen beginnen
How did it end up in there?
być cicho
Lernen beginnen
keep down
kontynuować
Kontynuuję bieganie ponieważ jest to dobre dla mojego zdrowia.
Lernen beginnen
keep on doing,
I keep of running because it is good for my health.
mówię mu że to nie pozwoli mu usnąć.
Lernen beginnen
I keep telling him, it'll keep him awake.
unikać
Powinieneś unikać kawy na wieczór.
Lernen beginnen
avoid, keep off,
You should keep of the coffee in the evening.
mieć przewage
Ona jest najlepszą uczennicą w klasie, więc ma przewagę nad innymi.
Lernen beginnen
keep ahead.
she is the best student in her class, so she keeps ahead of her classmates.
podejście
Lernen beginnen
approach
trzymać z daleka
Chcę aby trzymała się z dala od mojego syna.
Lernen beginnen
Keep something away, stay away,
I want her to keep away from my son.
ukryć
To nie jej sprawa, więc mam zamiar ukryć pewne fakty.
Lernen beginnen
conceal, hide, keep back,
It's not her business so I'm going to keep back some facts.
sciszyć
Czy możesz zciszyć muzykę?
Lernen beginnen
turn down, keep down,
Could you keep the music down?
zostać
jego córka zachorowała, więc postanowił trzymać ją w szpitalu przez kilka dni
Lernen beginnen
keep in
his daughter fell ill so he decided to keep her in hospital for a few days.
odstawić
Mój doktor twierdzi że muszę odstawić akohol.
Lernen beginnen
keep off,
My doctor said I have to keep off alcohol.
nie spać
Mój współlokator miał imprezę w nocy, tak że nie spałem aż do 5 A. M.
Lernen beginnen
keep up,
My roommate had a party last night, so that kept me up till 5 a.m.
skala
Lernen beginnen
scale
linia przerywana
Lernen beginnen
dashed line
wyjaśnienie
Lernen beginnen
clarification
koralik
Lernen beginnen
bead
bursztyn
Lernen beginnen
amber
zapierający dech w piersiach
Lernen beginnen
breathtaking
przestronny
Lernen beginnen
spacious
malowniczy
Lernen beginnen
picturesque
gorączkowy
Lernen beginnen
hectic
brudny
Lernen beginnen
shabby
zrujnowany
Lernen beginnen
run-down
kamyk
Lernen beginnen
pebble
równik
Lernen beginnen
equator
sad
Lernen beginnen
orchard
uparty
Lernen beginnen
stubborn
powinien
Lernen beginnen
should / ought,
półkóla
Lernen beginnen
hemisphere
krzywa
Lernen beginnen
curve
zaśmiecone
Lernen beginnen
littered
zły stan
Lernen beginnen
poor state
mniej
Lernen beginnen
fewer
strony świata
Lernen beginnen
cardinal points
cechy krajobrazu
Lernen beginnen
landscape features
sztuczne jezioro
Lernen beginnen
man make lake
południk
Lernen beginnen
meridian
linia ciągła
Lernen beginnen
solid line
studnia
Lernen beginnen
well
dzielnica
Lernen beginnen
district
mieszkanie
Lernen beginnen
dwelling
stopień
Stopień zniszczeń jest ciągle nieznany
Lernen beginnen
extent,
the extent of the damage is still unknown.
poza programem szkolnym
Lernen beginnen
extracurricular
osiedle
To może zawierać utworzenie nowego osiedla lub centrum handlowego.
Lernen beginnen
housing estate,
It could include the creation of a new housing estate or shopping centre in the area.
zaniedbanie
Niektórzy ludzie mogą również zaniedbywać własną pielęgnację i higienę
Lernen beginnen
neglect,
Some people may also neglect their own personal care and hygiene
całkowicie
Całkowicie podobał mi się dzień.
Lernen beginnen
thoroughly,
I thoroughly enjoyed the day

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.