specime moist

 0    328 Datenblatt    damra
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Moist
Lernen beginnen
wilgotny
Morbid
Lernen beginnen
chorobowy, patologiczny
Morbidity
Lernen beginnen
zachorowalność, chorobowość
Mortality
Lernen beginnen
śmiertelność
Mucous
Lernen beginnen
śluzowy
Murmur
Lernen beginnen
szmer
Diastolic murmur
Lernen beginnen
szmer skurczowy
Heart murmur
Lernen beginnen
szmer serca
Systolic murmur
Lernen beginnen
szmer rozkurczowy
Musculature
Lernen beginnen
umięśnienie, mięśnie
Myalgia
Lernen beginnen
bole mięśni
Myopia
Lernen beginnen
krótkowzroczność
Nail
Lernen beginnen
paznokieć
Nasal
Lernen beginnen
nosowy
Nausea
Lernen beginnen
nudności, mdłości
Nauseated
Lernen beginnen
mający mdłości
Navel
Lernen beginnen
pępek
Neck
Lernen beginnen
szyja
Necrosis
Lernen beginnen
martwica, obumarcie
Needle
Lernen beginnen
igła
Neonate
Lernen beginnen
noworodek
Neoplasm
Lernen beginnen
nowotwór
Neuralgia
Lernen beginnen
nerwoból
Nipple
Lernen beginnen
brodawka sutkowa
Nociceptive
Lernen beginnen
nocyceptyczny, odbierający bodźce szkodliwe
Nocturia
Lernen beginnen
nadmierne wydzielanie moczu w nocy, oddawanie nocne moczu
Node
Lernen beginnen
węzeł; guz
Non-contributory
Lernen beginnen
nie przyczyniający się, nie wnoszący nic do danej sprawy; nieobciążony (o wywiadzie lekarskim lub badaniu)
Non-disposable
Lernen beginnen
do wielokrotnego użytku
Non-invasive
Lernen beginnen
nieinwazyjny
Non-productive
Lernen beginnen
suchy (o kaszlu)
Non-viable
Lernen beginnen
niezdolny do życia
Normoactive
Lernen beginnen
prawidłowy; słyszalny; niezaburzony
Nosebleed
Lernen beginnen
krwawienie z nosa
Nosocomial
Lernen beginnen
szpitalny
Noticeable
Lernen beginnen
widoczny, dostrzegalny, zauważalny, zwracający uwagę
Notify
Lernen beginnen
zawiadamiać, zgłaszać, meldować
Nourish
Lernen beginnen
karmic, żywić
Numbness
Lernen beginnen
zdrętwienie, odrętwienie
Nutrition
Lernen beginnen
odżywianie, żywienie
Obese
Lernen beginnen
otyły
Obstetric
Lernen beginnen
położniczy
Obstetrician
Lernen beginnen
położnik
Obtain
Lernen beginnen
uzyskać, otrzymać
Occipital
Lernen beginnen
potyliczny
! Occur - występować
Lernen beginnen
! Occur - occur
Odynophagia
Lernen beginnen
bolesne przełykanie
Off and on (także on and off)
Lernen beginnen
z przerwami, od czasu do czasu
Off colour
Lernen beginnen
niezdrowy
Offspring
Lernen beginnen
potomstwo
Ointment
Lernen beginnen
maść
Oliguria
Lernen beginnen
skąpomocz, oddawanie małej ilości moczu
Onset
Lernen beginnen
początek (choroby, objawów)
Operate
Lernen beginnen
operować
Operate for
Lernen beginnen
operować z powodu
Operation
Lernen beginnen
operacja
Oral
Lernen beginnen
ustny; doustny
Orally
Lernen beginnen
ustnie; doustnie
Organ
Lernen beginnen
narząd
Organomegaly
Lernen beginnen
powiększenie narządów
Oriented
Lernen beginnen
świadomy, zorientowany; ukierunkowany
Origin
Lernen beginnen
pochodzenie, początek, żródło
Osteoporosis
Lernen beginnen
osteoporoza
Otitis
Lernen beginnen
zapalenie ucha
Otitis media
Lernen beginnen
zapalenie ucha środkowego
Outpatient
Lernen beginnen
pacjent leczony ambulatoryjnie
Ovary (pl. Ovaries)
Lernen beginnen
jajnik
Overweight
Lernen beginnen
nadwaga; mający nadwagę
Oxygen
Lernen beginnen
tlen
Paediatrician
Lernen beginnen
pediatra
Pain
Lernen beginnen
ból:
Constant
Lernen beginnen
stały
Cramping
Lernen beginnen
kurczowy
Gnawing
Lernen beginnen
sciskający, zaciskający, gryzący, świdrujący
Gripping
Lernen beginnen
ściskający, zaciskający
Intense
Lernen beginnen
silny
Intermittent
Lernen beginnen
sporadyczny, przerywany
Knife-like
Lernen beginnen
ostry, kłujący
Mild
Lernen beginnen
łagodny
Moderate
Lernen beginnen
o umiarkowanym nasileniu
Obstinate
Lernen beginnen
uporczywy
Paroxysmal
Lernen beginnen
napadowy
Periodic
Lernen beginnen
okresowy
Persistent
Lernen beginnen
uporczywy, utrzymujący się
Persisting
Lernen beginnen
uporczywy, utrzymujący
Phantom
Lernen beginnen
fantomowy
Pulsating
Lernen beginnen
tętniący, pulsujący
Radiating
Lernen beginnen
promieniujący
Reccurrent
Lernen beginnen
nawracający
Referred
Lernen beginnen
oddalony, przeniesiony
Severe
Lernen beginnen
ciężki, silny
Sharp
Lernen beginnen
ostry
Shifting
Lernen beginnen
wędrujący, przenoszący się
Stabbing
Lernen beginnen
przeszywający
Steady
Lernen beginnen
stały
Stubborn
Lernen beginnen
uporczywy
Tearing
Lernen beginnen
rozdzierający
Throbbing
Lernen beginnen
tętniący, pulsujący
Tingling
Lernen beginnen
z uczuciem mrowienia
Unbearable
Lernen beginnen
nie do zniesienia
Unrelieved
Lernen beginnen
niezłagodzony
Painkiller
Lernen beginnen
lek przeciwbólowy
Pale
Lernen beginnen
blady
Paleness
Lernen beginnen
bladość
Palliative
Lernen beginnen
paliatywny; łagodzący, uśmierający
Pallor
Lernen beginnen
bladość
Palpable
Lernen beginnen
wyczuwalny, powiększony
Palpate
Lernen beginnen
badać dotykiem, palpacyjnie
Palpation
Lernen beginnen
badanie dotykiem, badanie palpacyjne
Palpitations
Lernen beginnen
kołatanie serca
Pancreas
Lernen beginnen
trzustka
Pancreatitis
Lernen beginnen
zapalenie trzustki
Papill(o)edema
Lernen beginnen
tarcza zastoinowa, obrzęk broadawki nerwu wzrokowego
Papule
Lernen beginnen
grudka
Par(a)esthesia
Lernen beginnen
czucie opaczne, parestezja
Para
Lernen beginnen
kobieta, która rodziła
Paralysis
Lernen beginnen
porażenie, paraliż
Paramedic
Lernen beginnen
ratownik medyczny
Parathyroids
Lernen beginnen
przytarczyce, gruczoły przytarczyczne
Parenteral
Lernen beginnen
pozajelitowy
Participant
Lernen beginnen
uczestnik
Particulars
Lernen beginnen
dane
Personal particulars
Lernen beginnen
dane personalne
Pass away
Lernen beginnen
odejść, umrzeć
Pass water
Lernen beginnen
oddawać mocz
Back passage
Lernen beginnen
odbyt
Past
Lernen beginnen
przeszłość, przeszły
Patella
Lernen beginnen
rzepka
Pathogen
Lernen beginnen
patogen, czynnik chorobotwórczy
Patient
Lernen beginnen
chory, pacjent; cierpliwy
Peak flow metre
Lernen beginnen
przepływomierz (przyrząd do mierzenia przepływu gazu)
Pediatrist
Lernen beginnen
pediatra
Pediatry
Lernen beginnen
pediatria
Peel
Lernen beginnen
łuszczyć się
Peptic
Lernen beginnen
trawienny
Percuss
Lernen beginnen
uderzać; opukiwać
Percussion
Lernen beginnen
opukiwanie
Perforation
Lernen beginnen
przebicie, przekłucie, perforacja
Perineal
Lernen beginnen
kroczowy
Peristalsis
Lernen beginnen
ruch robaczkowy jelit, perystaltyka
Peritoneal
Lernen beginnen
otrzewnowy
Peritonitis
Lernen beginnen
zapalenie otrzewnej
Personal details
Lernen beginnen
dane osobowe
Personal particulars
Lernen beginnen
dane osobowe
Perspiring
Lernen beginnen
spocony, obficie pocący się
Pharyngitis
Lernen beginnen
zapalenie gardła
Phlebotomy
Lernen beginnen
nacięcie żyły
Phrenic
Lernen beginnen
przeponowy
Physician
Lernen beginnen
lekarz; internista
Physiotherapist
Lernen beginnen
fizjoterapeuta
Piercing
Lernen beginnen
przeszywający; przechodzący przez
Pigeon chest
Lernen beginnen
klatka piersiowa kurza
Piles
Lernen beginnen
hemoroidy
Pineal body
Lernen beginnen
szyszynka
Pins and needles
Lernen beginnen
mrowienie
Pitch
Lernen beginnen
wysokość tonu
Pituitary
Lernen beginnen
przysadka mózgowa, przysadkowy
Placenta (pl. Placentas/ placentae)
Lernen beginnen
łożysko
Placid
Lernen beginnen
łagodny, spokojny
Plantar
Lernen beginnen
podeszwowy
Plaster
Lernen beginnen
gips
Pleura (pl. Pleurae)
Lernen beginnen
opłucna
Pleuritis
Lernen beginnen
zapalenie opłucnej
Plexus (pl. Plexus/Plexuses)
Lernen beginnen
splot
Pneumococcus (pl. Pneumococci)
Lernen beginnen
dwoinka zapalenia płuc; pneumokok
Pneumonia
Lernen beginnen
zapalenie płuc
Pneumothorax
Lernen beginnen
odma opłucnowa
Podiatry
Lernen beginnen
leczenie chorób stop
Polydipsia
Lernen beginnen
nadmierne pragnienie
Polymyalgia
Lernen beginnen
ból wielomięśniowy
Polyuria
Lernen beginnen
wielomocz
Portable
Lernen beginnen
przenośny
Portable X-r. apparatus
Lernen beginnen
przenośny aparat rentgenowski
Position
Lernen beginnen
pozycja, ułożenie
Erect position
Lernen beginnen
pozycja stojąca
Prone position
Lernen beginnen
pozycja leżąca (na brzuchu), twarzą w dół
Supine position
Lernen beginnen
pozycja twarzą w gore
Recovery position
Lernen beginnen
pozycja boczna ustalona
Posology
Lernen beginnen
dawkowanie
Postgraduate
Lernen beginnen
odbywany po ukończonych studiach (np. o kursie)
Postmenopausal
Lernen beginnen
pomenopauzalny
Practice
Lernen beginnen
praktyka lekarska
General practice
Lernen beginnen
praktyka rodzinna
Practitioner
Lernen beginnen
lekarz wykonujący zawód
General practitioner
Lernen beginnen
lekarz ogólny, rodzinny
Precaution
Lernen beginnen
ostrożność; środek ostrożności
Precede
Lernen beginnen
poprzedzić
Precipitate
Lernen beginnen
wywoływać
Precordium
Lernen beginnen
okolica przedsercowa
Predispose
Lernen beginnen
usposabiać
Pregnancy
Lernen beginnen
ciąża
Preliminary
Lernen beginnen
wstępny
Premature
Lernen beginnen
przedwczesny; wcześniak
Premedication
Lernen beginnen
premedykacja, podanie leku uspokającego przed wprowdzeniem znieczulenia ogólnego
Premises
Lernen beginnen
local; obejście; teren
Prepuberty
Lernen beginnen
okres przed pokwitaniem
Prescribe
Lernen beginnen
przepisywać, zlecać
Przescription
Lernen beginnen
recepta
To fill a prescription
Lernen beginnen
realizować receptę
Present (with)
Lernen beginnen
zgłosić się (z powodu)
Present (to)
Lernen beginnen
zgłosić się (do)
Presentation
Lernen beginnen
pozycja, położenie; postać leku; przezentacja; zgoszenie sie do lekarza; stawienie się na wizytę u lekarza
Pressure sore
Lernen beginnen
odleżyna
Presume
Lernen beginnen
przypuszczać, zakładać
Pre-syncope
Lernen beginnen
stan poprzedzający omdlenie
Preventive
Lernen beginnen
zapobiegający, zapobiegawczy, profilaktyczny
Primary care
Lernen beginnen
opeika podstawowa
Probe
Lernen beginnen
badać ranę, sondować; zgłębnik, sonda
Procedure
Lernen beginnen
postepowanie; zabieg
Proceed
Lernen beginnen
przejść (do czegoś); przystąpić (do czegoś)
Proctoscope
Lernen beginnen
wziernik doodbytniczy (proktoskop)
Productive cough
Lernen beginnen
kaszel mokry/z odkrztuszaniem
Progression
Lernen beginnen
postęp (choroby)
Prominent
Lernen beginnen
wystający; wyraźny; wydatny; wybitny
Prompt
Lernen beginnen
podsunięcie słów, odpowiedzi, sugestia; podpowiadać; szybki
Prone
Lernen beginnen
leżacy twarzą w dół, nawrócony (ręka, stopa)
Prone to
Lernen beginnen
podatny na coś, wrażliwy
Pronounced
Lernen beginnen
wyraźny, zdecydowany
Prosthesis (pl. Prostheses)
Lernen beginnen
proteza
Prostrated
Lernen beginnen
wyczerpany
Prostration
Lernen beginnen
krańcowe wyczerpanie; skrajne wyczerpanie nerwowe
Protect
Lernen beginnen
chronic; bronić; osłaniać
Protein
Lernen beginnen
białko, proteina
Proteinuria
Lernen beginnen
białkomocz
Protrusion
Lernen beginnen
wysunięcie naprzód; wysadzenie (np. oczu)
Pruritus
Lernen beginnen
swędzenie, świąd
Pseudocyst
Lernen beginnen
torbiel rzekoma
Psoas
Lernen beginnen
lędzwiowo-udowy
Psychiatric
Lernen beginnen
psychiatryczny
Psychiatrics
Lernen beginnen
psychiatria
Psychiatry
Lernen beginnen
psychiatria
Psychosis (pl. Psychoses)
Lernen beginnen
psychoza
Psychosomatic
Lernen beginnen
psychosomatyczny, dot. związku psychiki i ciała
Ptosis
Lernen beginnen
opadanie powieki
Puffy
Lernen beginnen
obrzękły, nalany
Pulmonary
Lernen beginnen
płucny
Pulmonary stenosis
Lernen beginnen
zwężenie ujścia tętnicy płucnej
Pulse
Lernen beginnen
tętno
Irregular pulse
Lernen beginnen
tętno niemiarowe
Jerking pulse
Lernen beginnen
tętno skaczące, drgające
Pulse beat
Lernen beginnen
uderzenie tętna
Weak pulse
Lernen beginnen
tetno słabe
Lumbar puncture
Lernen beginnen
nakłucie (punkcja) lędźwiowe
Puncture scars
Lernen beginnen
blizny po laparoskopii
Purulent
Lernen beginnen
ropny
Pus
Lernen beginnen
ropa
Pustule
Lernen beginnen
krosta
Pyelonephritis
Lernen beginnen
zapalenie miedniczek nerkowych i nerek; odmiedniczkowe zapalenie nerek
Pyrexia
Lernen beginnen
gorączka, podwyższona temperature ciała
Quadrant
Lernen beginnen
kwadrant, ćwiartka (brzucha)
Qualify as a doctor
Lernen beginnen
zdobyć kwalifikacje lekarskie, dyplom lekarza
Qualitative
Lernen beginnen
jakościowy
Quantitative
Lernen beginnen
ilościowy
Queasy
Lernen beginnen
odczuwający mdłości
Queer
Lernen beginnen
nieswój, niedysponowany; dziwny
Questionnaire
Lernen beginnen
kwestionariusz, ankieta
Plain chest radiography
Lernen beginnen
badanie radiologiczne, małoobrazkowe
Radiotherapy
Lernen beginnen
radioterapia
Random
Lernen beginnen
losowy, przypadkowy, wyrywkowy
Randomly
Lernen beginnen
losowo
Reassure
Lernen beginnen
uspokajać, rozpraszać wątpliwości
Rebound
Lernen beginnen
odbicie; odskok; zwolnienie napięcia
Rebound tenderness
Lernen beginnen
objaw otrzewnowy/Blumberga, wystąpienie lub zwiększenie bólu (w chwili nagłego zwolnienia ucisku ręką)
Record temperature - mierzyć i zapisywać temperature
Lernen beginnen
Record temperature - measure and record temperature
Record t.p.r.s.
Lernen beginnen
mierzyc I zapisywać ciepłotę, tętno i liczbę oddechów
Records
Lernen beginnen
zapiski, kartoteka
Recover
Lernen beginnen
wyzdrowieć, powrócić do zdrowia
Refer
Lernen beginnen
kierować (np. do szpitala, specjalisty); odnosić się (do czegoś)
Referral (letter)
Lernen beginnen
skierowanie (list od lekarza kierujący pacjenta do specjalisty)
Reflux
Lernen beginnen
ponowny napływ; zarzucanie wsteczne; refluks
Region
Lernen beginnen
okolica; obszar
Regress
Lernen beginnen
cofać się
Relief
Lernen beginnen
pomoc; ulga
Remission
Lernen beginnen
zwalnianie (objawów); spadek gorączki; remisja
Remit
Lernen beginnen
zwalniać; cofać się, cofać się przejściowo, spadać (o gorączce), ustępować
Removal
Lernen beginnen
usuwanie
Report
Lernen beginnen
donieść; zakomunikować; poinformować, zdać sprawę (z czegoś), zrobić protokół, raport; napisać raport; sprawozdanie; raport; zgłaszać (w wywiadzie); doniesienienie; komunikat; biuletyn
Reportable (notifiable)
Lernen beginnen
podjegający zgłoszeniu
Residue
Lernen beginnen
pozostałość; osad
Resolve
Lernen beginnen
ustąpić, wchłonąć się, rozpuścić; rozwiązać
Resonant
Lernen beginnen
dźwięczny, jawny
Restlessness
Lernen beginnen
niepokój psychoruchowy
Resuscitate
Lernen beginnen
reanimować
Retina
Lernen beginnen
siatkówka
Retractor
Lernen beginnen
bak, retractor
Review
Lernen beginnen
przegląd
Rigid
Lernen beginnen
sztywny; twardy; napięty
Rigidity
Lernen beginnen
sztywność
Roll up
Lernen beginnen
zawijać (rękawy)
Roof of the mouth
Lernen beginnen
podniebienie
Consulting room
Lernen beginnen
gabinet przyjęć lekarskich
Dark room
Lernen beginnen
ciemnia
Day room
Lernen beginnen
sala dziennego pobytu
Operation room
Lernen beginnen
sala operacyjna
Recovery room
Lernen beginnen
sala pooperacyjna, pozabiegowa
Route
Lernen beginnen
droga (podawania leku); sposób podania leku
Rupture
Lernen beginnen
zerwanie; pęknięcie; przepuklina
S
Lernen beginnen
S
Saliva
Lernen beginnen
ślina
Sane
Lernen beginnen
zdrowy psychicznie
Scald
Lernen beginnen
oparzyć gorącą wodą lub parą; oparzenie
Scrub nurse
Lernen beginnen
instrumentariuszka
Sepsis
Lernen beginnen
posocznica; zakażenie ogólne
Serum (pl. Sera)
Lernen beginnen
surowica
Severity
Lernen beginnen
natężenie, intensywność; stopień; ciężkość (objawów choroby)
Sheet
Lernen beginnen
karta
History sheet
Lernen beginnen
karta historii choroby
Identification sheet
Lernen beginnen
karta szpitalna chorego
Shoulder girdle
Lernen beginnen
pas (obręcz) barkowy
Sickness
Lernen beginnen
choroba; nudności
Sickness benefit (sick pay)
Lernen beginnen
zasiłek chorobowy
Sight
Lernen beginnen
wzrok; widok:
Far
Lernen beginnen
daleki wzrok; dalekowzroczność
Near
Lernen beginnen
krótki wzrok
Short
Lernen beginnen
krótki wzrok
Sigmoid
Lernen beginnen
esica; esowaty
Simultaneous
Lernen beginnen
równoległy; równoczesny
Sinus
Lernen beginnen
zatoka
Sinusitis
Lernen beginnen
zapalenie zatok
Situs invertus
Lernen beginnen
odwrotne położenie trzew
Skeleton
Lernen beginnen
kościec, szkielet
Slurred speech
Lernen beginnen
niewyraźna mowa
Sneeze
Lernen beginnen
kichanie; kichać
Sneezing
Lernen beginnen
kichanie
Soiled
Lernen beginnen
zanieczyszczony, brudny (np. opatrunek, odzież)
Sore
Lernen beginnen
ból; rana; owrzodzenie; bolesny, obolały
Bed sore
Lernen beginnen
odleżyna
Pressure sore
Lernen beginnen
odleżyna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.