sposoby badania emocji

 0    23 Datenblatt    lejdide
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
skale pomiaru emocji
Lernen beginnen
1) nominalna 2) porządkowa 3) interwałowa 4) bezwzględna
skala nominalna
Lernen beginnen
CO? występowanie bądź niewystępowanie emocji JAK? gromadzenie następuje poprzez obserwację wypowiedzi np. w stosunki do innych (CZy mnie kochasz? tak? -występuje uczucie miłości)
skala porządkowa
Lernen beginnen
CO? pozwala określić czy emocja jest pod jakimiś względami silniejsza JAK? np. osoba lubi bardziej osobę X niż osobę Y
skala interwałowa
Lernen beginnen
CO? mierzy częstotliwość i siłę występujących emocji JAK? przypisywanie emocjom cech "występuje: bardzo często/często/dość często/czasami/rzadko/nigdy <-- Test Konfrontacji H. Hermansa
skala bezwzględna
Lernen beginnen
CO? pozwala określić punkt zerowy pobudzenia emocjonalnego JAK? częściej używane przy pomiarze psychofizjologicznym, kontrowersyjne przy pomiarach subiektywnych
POMIAR KOMPONENTU DOŚWIADCZANIA I ŚWIADOMOŚCI EMOCJI -pomiar w skali nominlnej przykł. LISTA UCZUĆ (Gasiul)
Lernen beginnen
lista 124 uczuć badany jest poproszony o wybranie tych które odczuwa w życiu codziennym
POMIAR KOMPONENTU DOŚWIADCZANIA I ŚWIADOMOŚCI EMOCJI -pomiar w skali porządkowej i interwałowej przykł. Test Konfrontacji H. HERMANSA
Lernen beginnen
lista 30 uczuć badany ma wskazać stopień czestotliwości występowania (0-5), podając dany obiekt w kierunku kórego występuje to uczucie np. do rodziny.
WYBRANE TECHNIKI POMIARU DOŚW. I ŚWIAD. -SKALE NASTROJÓW przykł. MACL Nowalis
Lernen beginnen
MACL (Mood Adjectives Check List) 130 przymiotników Nastrój to efekt wpływu konfiguarcji aktywności. Konfiguracjia aktywności to ogólny wzorzec funkcjonowania i orientacji wyrażany za pomocą: 1) wzorzec aktywności 2) wzorzec kontroli 3) wzorzec poz neg orientacji społecznej 4) wzorzec pozneg oceny(przyj.vs. nieprz)
WYBRANE TECHNIKI POMIARU DOŚW. I ŚWIAD. -SKALE NASTROJÓW przykł. Kwestionariusz Samopoczucia
Lernen beginnen
CO? nastrój czyli względnie długotrwały stan emocjonalny JAK? 65 przymiotników, każdy jest oceniany przez badanego w skali 5-stopniowej)
METODY BADANIA STANÓW I DYSPOZYCJI EMO - Skale Lęku (Taylor/Spielberg/Wolpe)
Lernen beginnen
CO? poziom lęku JAK? przez ustosunkowanie się do twierdzeń przez odp. tak lub nie, prawie zawsze, często, czasami prawie nigdy
METODY BADANIA STANÓW I DYSPOZYCJI EMO - kwest. "Nastroje i Humory" A. Buss i A. Durkee
Lernen beginnen
CO? nastroje i humory xD Jak? poprzez dwukategorialne odpowiedzi *(tak nie) pozwala wykryć 8 rodzajów agresywności
P R O J E K C Y J N E METODY BADANIA STANÓW I DYSPOZYCJI EMO -przykł. Test Plam Tramentowych Rorschoch'a
Lernen beginnen
CO? przeżywane stany emocjonalne (np. ackeptacja, wesołość, niepokój) JAK? Test składa się z 10 tablic (5 szaroczarnych, 2 szaroczerwoane i 3 kolorowe) kóre przedstawiane są badanemu. Ten mówi co na nich widzi.
P R O J E K C Y J N E METODY BADANIA STANÓW I DYSPOZYCJI EMO -przykł. Test Piramid Barwnych Heissa i Halder
Lernen beginnen
CO? afektywną strukturę osobowości JAK? Preferencja Barw. Badany buduje z 14kolorów 3 piramidy ładne i 3 brzydkie, ocenia się jakie kolory wybierał, w jakiej kolejności, które na początku itd.
P R O J E K C Y J N E METODY BADANIA STANÓW I DYSPOZYCJI EMO -przykł. Test Kolorów Lushera
Lernen beginnen
CO? stany emocjonalne, dynamikę popędów, mechanizmy obronne JAK? Badany z kartoników kolorowych ma wybierać ten który mu się najbardziej podoba. Najpiero z 8, potem 7,6 itd. Liczy się kolejność.
PSYCHOFIZJOLOGICZNE WSKAŹNIKI EMOCJI
Lernen beginnen
-aktywność sercowo-naczyniowa -EMG(elektromiogram) -EEG -pupilogram -GSR -zmiany w zakresie oddychania
PSYCHOFIZJOLOGICZNE WSKAŹNIKI EMOCJI -przykł. GSR
Lernen beginnen
reakcja skórno-galwaniczna: pobudzenie ukł. autonomicznego wiąrze się z potliwością skóry, która zmniejsza oporność, jest wyższe napięcie i prąd przepływa lepiej. WZROST AKTYWNOŚCI EMO. PROWADZI DO LEPSZEJ PRZEWODNOŚCI SKÓRY
PSYCHOFIZJOLOGICZNE WSKAŹNIKI EMOCJI -przykł. EMG
Lernen beginnen
elektromiogram: Aktywność emocjonalna (emo. poz lub nega) aktywizują kurczenie się mięsni np. twarzy (jarzmowy przy uśmiechaniu się)/Emg rejestuje te zmiany.
PSYCHOFIZJOLOGICZNE WSKAŹNIKI EMOCJI -przykł. pupilogram
Lernen beginnen
pupilogram rejestruje zmiany w szerokości źrenicy (poburzenie emo. ją rozszerza)
PSYCHOFIZJOLOGICZNE WSKAŹNIKI EMOCJI -przykł. EEG
Lernen beginnen
EEG-elektroencefalogram rejestruje zmiany aktywności elektrycznej mózgu przepływ prądów bioelektrycznych wywołanych różnicą potencjałów wytwarzając w okół czaszki pole magnetyczne. fale beta/alfa/delta/ THETA -schizof/zaburzenia
PSYCHOFIZJOLOGICZNE WSKAŹNIKI EMOCJI -wariograf 1 etap
Lernen beginnen
1 etap ogólny wywiad na temat osobowości i skłonności do kłamstwa oraz przekonanie że badania udowodnią kłamstwo, to ma przekonać do przyznania się do winy.
PSYCHOFIZJOLOGICZNE WSKAŹNIKI EMOCJI -wariograf 2 etap
Lernen beginnen
2 etap testy stymulujące wyzwalające przekonanie o nieomylności badania, to ma wytworzyć lęk przed kłamaniem
PSYCHOFIZJOLOGICZNE WSKAŹNIKI EMOCJI -wariograf 3 etap
Lernen beginnen
badanie wariograficzne badany odpowiada na pytania a wariogaf ma za zadanie wykryć fiziologiczne reakcje takie jak -szybkość tętna -oddychania -ruchy gałek ocznych -zmiany napięcia mięśni -reakcje elektrodermalne
BEHAWIORALNE METODY POMIARY EMOCJI (komponent ekspresywny emocji)
Lernen beginnen
Obserwacja zachowań swoich i innych -wygląd ciała -zmiany na twarzy -postawa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.