Sprawdzian -Rodział 6 Strzec Boga, honoru i Ojczyzny

 0    37 Datenblatt    wojtowskaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
herosi
Lernen beginnen
w literaturze starożytnej bohaterów obdarzonych niezwykłymi zdolnymi do czynów nadludzkiej odwagi
epos
Lernen beginnen
obszerny wierszowany poemat epicki, który opowiada o losach niezwykłych bohaterów na tle wydarzeń o wielkim znaczeniu
sceny batalistyczne
Lernen beginnen
sceny przedstawiające bitwę, walkę
Homer
Lernen beginnen
napisał Iliadę
Agamemnon
Lernen beginnen
dowódca Greków, brat Menelaosa, któremu porwano żonę
Achilles zwany Pelidą
Lernen beginnen
najsławniejszy z greckich wojowników
Patroklos
Lernen beginnen
przyjaciel Achillesa, który zginął w potyczce z Hektorem
Priam
Lernen beginnen
król Troi
Hektor
Lernen beginnen
jego syn, dowódca obrońców Troi
Parys
Lernen beginnen
młodszy brat Prima, który porwał Helenę
porównanie homeryckie
Lernen beginnen
rozbudowane, obrazowe porównanie, którego część rozrasta się często w osobny obraz lub niewielką opowieść
stałe epitety
Lernen beginnen
określenia trwale połączone z przedstawianymi osobami czy zjawiskami
Wypowiedzenie
Lernen beginnen
to grupa wyrazów powiązanych znaczeniowo, połączonych według reguł gramatycznych języka, stanowiących pewną całość informacyjną.
Wypowiedzenie i jego funkcje komunikacyjne
Lernen beginnen
za pomocą wypowiedzeń oznajmujących przekazujemy informacje za pomocą wypowiedzeń pytających pytamy za pomocą wypowiedzeń rozkazujących wydajemy polecenie, rozkaz, wyrażamy prośbę za pomocą wypowiedzeń wykrzyknikowych wyrażamy emocje
legendy arturiańskie
Lernen beginnen
to cykl opowieści o rycerskich przygodach króla Artura i jego towarzyszy
gatunek synkretyczny
Lernen beginnen
łączy w sobie elementy należące do rożnych rodzajów literackich (epickie, liryczne i dramatyczne)
Kto napisał Rękawiczkę?
Lernen beginnen
Fryderyk Schiller
Rym
Lernen beginnen
to powtórzenie tych samych lub podobnych głosek w zakończeniach wyrazów
Rodzaje rymów:
Lernen beginnen
parzyste- rymują się cząstki wyrazów na końcu wersów bezpośrednio po sobie następujących (aabb) okalające- rymują się cząstki wyrazów na początku i na końcu zwrotki oraz w środkowych wersach (abba)
przeplatane (krzyżowe) rymy męskie i żeńskie
Lernen beginnen
przeplatane- rym występują naprzemiennie (abab) męskie- rymy występujące w obrębie wyrazów jednosylabowych żeńskie- w obrębie wielosylabowych
Związek główny: podmiot i orzeczenie
Lernen beginnen
podmiot: informuje o wykonawcy orzeczenie: informuje o czynności, stanie, właściwościowi podmiotu
Związki poboczne: przydawka, dopełnienie, okolicznik
Lernen beginnen
przydawka: informuje o cechach osób, rzeczy, zjawisk dopełnienie: informuje o obiekcie czynności okolicznik: informuje o różnych okolicznościach czynności związanych z miejscem, czasem
Fantasy
Lernen beginnen
świat przedstawionych utworów tego typu rządzi magia a tematyką jest walka dobra z złem
Kto napisał Eragon?
Lernen beginnen
Christopher Paolini
gawędy
Lernen beginnen
narrator opowiadający słuchaczom wydarzenia zapamiętane z przeszłości
orzeczenie
Lernen beginnen
najważniejsza część zdania informuje o czynnościach, stanach własćiwościach odpowiada na pytania: co robi, co się z nim dzieje? jaki jest? czym-kim?
Typy orzeczeń
Lernen beginnen
czasownikowe jest wyrażone osobową formą czasownika, formą zakończoną na -no, -to
Typy orzeczeń c.d
Lernen beginnen
imienne składa się z dwóch części łącznika jest nim zwykle czasownik orzecznika- jest nim najczęściej rzeczownik lub zaimek rzeczowny w narzędniku albo przymiotnik
Typy orzeczeń c. d c.d
Lernen beginnen
inne złożone: wyrażone związkiem frazeologicznym składające się z wyrazów typu musieć, móc, trzeba, warto, zacząć, chcieć w odpowiedniej formie lub bezokolicznika
Pan Wołodyjowski
Lernen beginnen
napisał Henryk Sienkiewicz
Legendy spod Giewontu
Lernen beginnen
napisał Stanisław Kałamacki
legenda lub poddanie
Lernen beginnen
to opowieść związana z jakimś rzeczywistymi zdarzeniami, postaciami, wydarzeniami która zawiera elementy fantastyczne i cudowne
podmiot
Lernen beginnen
informuje o wykonawcy czynności wskazanej w orzeczeniu. Odpowiada na pytanie: kto?, co?
typy podmiotu: gramatyczny, logiczny
Lernen beginnen
gramatyczny: wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku logiczny: wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w dopełniaczu kiedy mówimy o braku lub nadmiarze
typy podmiotu: domyślny, szeregowy i towarzyszący
Lernen beginnen
domyślny: nie jest wyrażony odrębnym słowem, wykonawcy domyślamy się z formy orzeczenia lub z treści poprzedniego zdania szeregowy i towarzyszący: wyrażony kilkoma wyrazami
zdanie bezpodmiotowe
Lernen beginnen
jeśli w zdaniu nie ma wyrazu informującego o wykonawcy czynności i nie potrafimy się go domyślić
grupa podmiotu
Lernen beginnen
wyrazy określające podmiot wraz z nim

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.