Sprawdzian Unit 9

 0    86 Datenblatt    maximaxixd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dostosować się, zaadaptować się
Lernen beginnen
adapt
dodatkowy
Lernen beginnen
additional
zgadzać się z
Lernen beginnen
agree with
anoreksja
Lernen beginnen
anorexia
pojawiać się
Lernen beginnen
appear
wygląd
Lernen beginnen
appearance
kłócić się z
Lernen beginnen
argue with
kłótnie, argumenty
Lernen beginnen
arguments
uzdolniony artystycznie
Lernen beginnen
artistic
dwujęzyczny
Lernen beginnen
bilingual
zerwać z
Lernen beginnen
break up with
zastraszać, prześladować
Lernen beginnen
bully
spokojny
Lernen beginnen
calm
troszczyć się o
Lernen beginnen
care about
gadatliwy
Lernen beginnen
chatty
pogodny, radosny
Lernen beginnen
cheerful
kreatywny, twórczy
Lernen beginnen
creative
holenderski
Lernen beginnen
Dutch
zaburzenie odżywiania
Lernen beginnen
eating disorder
wystarczająco
Lernen beginnen
enough
egzaminować, badać
Lernen beginnen
examine
egzaminy
Lernen beginnen
Exams
wyjaśnić
Lernen beginnen
explain
oblać egzamin
Lernen beginnen
fail an exam
zakochać się w
Lernen beginnen
fall for
kłócić się z
Lernen beginnen
fall out with
język ojczysty
Lernen beginnen
first language
płynnie posługujący się (językiem obcym)
Lernen beginnen
fluent
na zawsze
Lernen beginnen
forever
przyjazny
Lernen beginnen
friendly
zabawny, wesoły
Lernen beginnen
funny
hojny, wspaniałomyślny
Lernen beginnen
generous
dziać się
Lernen beginnen
happen
pokłócić się
Lernen beginnen
have an argument
mieć coś wspólnego
Lernen beginnen
have something in common
leczyć
Lernen beginnen
heal
leczenie
Lernen beginnen
healing
zdrowie
Lernen beginnen
health
infolinia, telefon zaufania
Lernen beginnen
helpline
praca domowa
Lernen beginnen
homework
ranić
Lernen beginnen
hurt
ignorować
Lernen beginnen
ignore
obdarzony wyobraźnią, pomysły
Lernen beginnen
imaginative
zazdrosny
Lernen beginnen
jealous
zapisać się do
Lernen beginnen
join
śmiać się z
Lernen beginnen
laugh at
zajęcia w czasie wolnym
Lernen beginnen
leisure activities
wspólny język
Lernen beginnen
lingua franca
wspólny język komunikacji między ludźmi z różnych obszarów językowych
Lernen beginnen
lingua franca
lojalny
Lernen beginnen
loyal
rozśmieszać kogoś
Lernen beginnen
make somebody laugh
humorzasty
Lernen beginnen
moody
nerwowy
Lernen beginnen
nervous
miły
Lernen beginnen
nice
optymistyczny
Lernen beginnen
optimistic
tam
Lernen beginnen
over there
osobliwy, dziwny
Lernen beginnen
peciuliar
sprawy osobiste
Lernen beginnen
personal issues
mieszanka uproszczonego angielskiego języka lokalnego
Lernen beginnen
Pidgin English
kieszonkowe
Lernen beginnen
pocket money
słaby, kiepski
Lernen beginnen
poor
ostatnio
Lernen beginnen
recently
relacje
Lernen beginnen
relationships
rzymski
Lernen beginnen
Roman
grupa samopomocy
Lernen beginnen
self-help group
samolubny
Lernen beginnen
selfish
poważny
Lernen beginnen
serious
oprowadzić
Lernen beginnen
show around
nieśmiałość
Lernen beginnen
shyness
szczupły
Lernen beginnen
Slim
towarzyski
Lernen beginnen
sociable
znak zodiaku
Lernen beginnen
star sign
pozostać przyjaciółmi
Lernen beginnen
stay friends
późne wracanie do domu
Lernen beginnen
staying out late
uparty
Lernen beginnen
stubborn
wsparcie
Lernen beginnen
support
plemię
Lernen beginnen
tribe
trójjęzyczny
Lernen beginnen
trilingual
wzloty i upadki
Lernen beginnen
ups and downs
ochotnik, wolontariusz
Lernen beginnen
volunteer
buty do wędrówek
Lernen beginnen
walking boots
martwić się (czymś)
Lernen beginnen
worry about
Czy ma pan jakieś informacje o...?
Lernen beginnen
Have you got any information about...?
Chciałbym/Chciałabym się dowiedzieć o...
Lernen beginnen
I'd like to find out about...
Jeśli potrzebujesz jeszcze czegoś, po prostu zapytaj.
Lernen beginnen
Just ask if you need anything else.
Jakich informacji szukasz?
Lernen beginnen
What sort of thing are you looking for?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.