Środki stylistyczne - składniowe środki wyrazu

5  1    14 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
anafora
Lernen beginnen
powtórzenie tych samych wyrazów na początku kolejnych wersów, zdań, strof lub innych segmentów utworu
anakolut
Lernen beginnen
wypowiedzenie niepoprawne składniowo; często z zaburzonym porządkiem logicznym między członami zdania
antyteza
Lernen beginnen
zestawienie zdań przeciwstawnych znaczeniowo, połączonych zwykle paralelizmem składniowym oraz leksykalnymi powtórzeniami i opozycjami
apostrofa
Lernen beginnen
bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata (zwykle fikcyjnego)
elipsa
Lernen beginnen
pominięcie jakiegoś elementu zdania lub wyrażenia, w wyniku czego powstaje konstrukcja niekompletna składniowo, ale umożliwiająca odczytanie znaczenia
epifora
Lernen beginnen
powtórzenie tych samych wyrazów na końcu wersów, zdań, strof lub innych segmentów utworu
inwersja (szyk przestawny)
Lernen beginnen
zmiana typowego szyku wyrazów; zwykle umożliwia podkreślenie pewnych członów wypowiedzi, eksponuje kunsztowność mowy poetyckiej itd.
nagromadzenie
Lernen beginnen
skupienie w pewnym fragmencie tekstu szeregu określeń bliskoznacznych rozbudowujących tę samą sferę znaczeniową
paralelizm składniowy
Lernen beginnen
czytelne powtarzanie tej samej struktury składniowej
powtórzenie
Lernen beginnen
co najmniej dwukrotne powtórzenie tych samych wyrazów lub zdań w obrębie określonego odcinka wypowiedzi
przerzutnia
Lernen beginnen
świadome przeniesienie części zdania do następnego wersu; wyrazista rozbieżność między granicą wersu a granicą całości składniowej
pytanie retoryczne
Lernen beginnen
użycie formy pytania nie w celu wyrażenia niewiedzy lub uzyskania brakującej informacji, lecz w celu podkreślenia opinii mówiącego i nakłonienia odbiorcy do refleksji
symploke
Lernen beginnen
połączenie anafory i epifory; powtórzenie w kolejnych wersach lub zdaniach ich początków oraz zakończeń
wykrzyknienie (eksklamacja)
Lernen beginnen
zdanie wykrzyknikowe używane zwykle w celu wyrażenia emocji mówiącego

Składniowe środki stylistyczne - warto je znać, nawet jeśli egzaminy szkolne dawno już za nami!

Znajomość języka ojczystego wcale nie jest dziś oczywista. Niedbałość w formalnej edukacji, brak czasu nauczycieli na rozwijanie indywidualnych umiejętności i wyrównywanie ewentualnych braków ucznia skutkuje sytuacją tak zwanego wtórnego analfabetyzmu. I niby kolejne egzaminy są już dawno za nami, a wcale nie oznacza to, że możemy się pochwalić doskonałością językową w znajomości języka ojczystego. I tu właśnie pojawia się szansa, którą warto wykorzystać nie tylko na etapie zaliczania progów edukacji. Okazuje się bowiem, że rekruterzy w Polsce, śladem swych działających w sieciach międzynarodowych kolegów, podczas rozmów kwalifikacyjnych zaczynają sprawdzać na przykład znajomość środków stylistycznych. Warto więc zabłysnąć taką wiedzą, choćby z tego powodu i wyprzedzić tym konkurencję.

Anafora, elipsa, epifora? Na pewno pamiętasz?

Wiedza o stylistycznych środkach językowych to także nasz szacunek dla własnej tradycji językowej. Nawet jeśli na co dzień posługujemy się już niemal wyłącznie językami o zasięgu międzynarodowym, to znajomość stylistyki i retoryki własnego języka da nam poczucie elegancji i staranności kulturowej, która - zaprezentowana publicznie - pozwoli nam wyróżnić się w tłumie i zdobyć uznanie, także to towarzyskie. Zamiast więc marnować czas na bezsensowne surfowanie w Internecie, warto - jak to mawiał profesor Jan Miodek "rozmyślać nad mową". Anafora, elipsa albo epifora? Pamiętasz te środki stylistyczne? Jeśli nie, fiszki pomogą w treningu i radości zgłębiania własnego języka ojczystego.

Kommentare:

Lola333 er schrieb: 2011-07-21 09:20:34
muahh :*

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.