Liryka – odmiany, elementy strukturalne, systemy wersyfikacyjne

5  2    18 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
bohater liryczny
Lernen beginnen
postać przedstawiona w utworze lirycznym, różna od podmiotu lirycznego, który może opowiadać o bohaterze lirycznym, zwracać się do niego lub ukrywać się pod jego maską
klauzula
Lernen beginnen
końcowy odcinek wersu o stałej budowie określanej przez reguły danego systemu wersyfikacyjnego, sygnalizujący granicę wersu jako powtarzalnej wierszowej jednostki
liryka bezpośrednia
Lernen beginnen
odmiana liryki, w której podmiot pojawia się konsekwentnie w pierwszej osobie gramatycznej, wypowiada myśli i przeżycia czasowo współbieżne z procesem wysłowienia
liryka inwokacyjna
Lernen beginnen
typ liryki, w którym pełnej jawności „ja” towarzyszy wyraziste ukierunkowanie wypowiedzi na adresata („ty”)
liryka opisowa
Lernen beginnen
odmiana liryki pośredniej; subiektywna perspektywa „ja” zostaje przesłonięta przez opis zjawisk zewnętrznych, zwłaszcza krajobrazowych
liryka podmiotu zbiorowego
Lernen beginnen
typ liryki, w którym podmiotem jest jakieś „my”, czyli grupa ludzi związanych wspólnymi przekonaniami, emocjami, czy dążeniami, np. w hymnie
liryka pośrednia
Lernen beginnen
odmiana liryki, w której zarówno „ja”, jak i sytuacja wyznania są ukryte poza obrazem świata przedstawionego lub w bezosobowej refleksji
liryka sytuacyjna
Lernen beginnen
odmiana liryki pośredniej; jej utwory często sytuują się na pograniczu liryki oraz epiki i dramatu, np. sielanka
monolog liryczny
Lernen beginnen
wypowiedź monologowa odsłaniająca przeżycia wewnętrzne, przekonania i emocje podmiotu lirycznego, nacechowana silnym subiektywizmem i stylistycznie wyrazista
podmiot liryczny
Lernen beginnen
odmiana podmiotu literackiego: fikcyjna osoba wypowiadająca w utworze lirycznym swoje przeżycia, refleksje i przekonania; nadawca monologu lirycznego, najczęściej będący zarazem ośrodkiem świata przedstawionego, który wyłania się z tego monologu
strofa
Lernen beginnen
zespół wersów zorganizowany jako całość w obrębie utworu wierszowanego, wyodrębniony graficznie i powtórzony w tym samym kształcie co najmniej dwa razy
sytuacja liryczna
Lernen beginnen
umiejscowienie podmiotu lirycznego wśród okoliczności przedmiotowych, psychologicznych, społecznych itd. przedstawionych w utworze; sytuacja liryczna motywuje zawartość i kształt monologu lirycznego; najbardziej typową sytuacją liryczną jest sytuacja wyznania
średniówka
Lernen beginnen
stały podział wyrazowy wewnątrz wersu wyznaczony przez reguły systemu wersyfikacyjnego
wiersz biały
Lernen beginnen
wiersz bezrymowy będący przeciwieństwem wiersza rymowanego
wiersz sylabiczny
Lernen beginnen
rodzaj wiersza realizujący zasady regularnego systemu wersyfikacyjnego zwanego sylabizmem, a więc mający: 1. jednakową liczbę sylab w wersach, 2. średniówkę w wersach dłuższych niż 8-zgłoskowe, 3. stały akcent paroksytoniczny w klauzuli i prawie stały przed średniówką; powtarzalność tak upodobnionych wersów jest podstawą regularnego rytmu w strofie
wiersz sylabotoniczny
Lernen beginnen
rodzaj wiersza realizujący zasady regularnego systemu wersyfikacyjnego zwanego sylabotonizmem, a więc mający: 1. prawie zawsze jednakową liczbę sylab w wersach, 2. ustalony porządek sylab akcentowanych i nieakcentowanych, tworzących ciąg powtarzających się stóp
wiersz toniczny
Lernen beginnen
rodzaj wiersza realizujący zasady regularnego systemu wersyfikacyjnego zwanego tonizmem, a więc mający równą liczbę zestrojów akcentowych w wersach przy równoczesnej zmiennej liczbie sylab i swobodnym rozłożeniu akcentów
wiersz wolny
Lernen beginnen
wiersz niepodlegający zasadzie rytmicznej powtarzalności podobnie zbudowanych wersów; podstawą jego organizacji jest swobodny, ale celowy układ rozmaitych wersów

Nauka polskiego na Fiszkotece

Liryka - z tym słowem mierzymy się zawsze podczas nauki języka polskiego w szkole. Poznanie zasad, jakimi kieruje się ten rodzaj literacki, może stanowić nie lada wyzwanie. Zwykle nauczyciele wymagają od uczniów szybkiego przyswojenia tych informacji, co może okazać się trudne i frustrujące. Aby ułatwić wszystkim uczniom poznanie i, co najważniejsze, zapamiętanie zasad liryki, została stworzona ta lekcja. Dzięki niej z pewnością dużo łatwiej poradzisz sobie z materiałem.

Co znajdziesz w lekcji?

W zestawie obecne są następujące treści: co to jest bohater liryczny, podmiot liryczny, jakie są rodzaje liryki, oraz czym charakteryzuje się monolog, monolog liryczny, wiersz wolny czy wiersz biały. Każde z tych zagadnień zostało szczegółowo opisane i umieszczone w odpowiedniej kolejności. Metoda fiszek pozwoli na łatwiejsze zapamiętanie materiału, a Inteligentny System Powtórek skutecznie wyłapie nawet najmniejszy błąd. Aplikacja mobilna pozwoli Ci na naukę niemal wszędzie - zarówno podczas podróży autobusem czy samochodem, jak i na spacerze, czy bezpośrednio przed zajęciami! Dodatkowym atutem tej lekcji jest fakt, iż możesz z niej korzystać całkowicie za darmo.

Liryka, epika, dramat

Jeżeli mówimy o liryce, to ciężko też nie wspomnieć o takich zagadnieniach, jak epika i dramat, których zwykle uczymy się razem w szkole. To może powodować problemy w rozróżnieniu poszczególnych rodzajów literackich. Polecamy więc spokojne uczenie się ich po kolei. Zaczynając od liryki, przejdziesz przez epikę, aż po dramat - oczywiście wszystkie potrzebne kursy znajdziesz na Fiszkotece. Każdy z nich jest darmowy i opracowany w podobny sposób, więc nie będziesz mieć żadnych problemów z ich zrozumieniem. Po ukończeniu lekcji o liryce wejdź tutaj: epika - odmiany, elementy strukturalne, kategorie estetyczne, aby rozpocząć lekcję o epice, lub jeśli wolisz zacząć od dramatu, wejdź tutaj: dramat - odmiany, elementy strukturalne, kategorie estetyczne. Zajrzyj również do tego kursu środki stylistyczne - fonetyczne i słowotórcze środki wyrazu, w celu jeszcze lepszego pogłębienia wiedzy na temat środków wyrazu stosowanych m.in. w liryce. Powodzenia!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.