środki stylizstyczne

 0    40 Datenblatt    wiedzma3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
aforyzm
Lernen beginnen
zwięzła, jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną, lub moralną w sposób zaskakujący i błyskotliwy
alegoria
Lernen beginnen
przedstawianie pojęć, idei wydarzeń, przy pomocy obrazu artystycznego o charakterze przenośnym lub symbolicznym; zazwyczaj jednoznaczne
aliteracja
Lernen beginnen
powtórzenie jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach w celach ekspresywnych
anafora
Lernen beginnen
celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wygowiedzi
anakolut
Lernen beginnen
celowy błąd składniowy, używany w celu stworzenia wrażenia mowy potocznej i innych
animalizacja
Lernen beginnen
uzwierzęcenie, nadanie rzeczom lub osobom cech zwierzęcych
animizacja
Lernen beginnen
ożywienie - nadanie przedmiotom nieożywionym lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych
antropomorfizacja
Lernen beginnen
nadawanie przedmiotom, pojęciom, zjawiskom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania
antyteza
Lernen beginnen
zestawienie dwóch elementów, znaczeniowo przeciwstawnych, w jedną całość treściową dla uzyskania wyższej ekspresji (np. podkreślenie paradoksu)
apostrofa
Lernen beginnen
zwrot do adresata
dialektyzacja
Lernen beginnen
stylizacja gwarowa
echolalia
Lernen beginnen
powtarzanie jednakowych lub podobnych zespołów głoskowych dla podkreślenia rytmiczności, melodyjności tekstu
elipsa
Lernen beginnen
opuszczenie elementu zdania ze względu na sytuację wypowiedzi lub kontrastu
epifora
Lernen beginnen
powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na końcu kolejnych segmentów wypowiedzi
eufemizm
Lernen beginnen
wyraz lub peryfraza zastępująca słowo lub zwrot np.: odszedł - umarł; puszysty - gruby
eufonia
Lernen beginnen
harmonijny dobór dźwięków
glosolalia
Lernen beginnen
pozbawione wyraźnego sensu układy głoskowe (abrakadabra)
gradacja
Lernen beginnen
uszeregowienie słów lub sformułowań według tego, jak się nasila lub słabnie ich intensywność znaczenia
groteska
Lernen beginnen
połączenie w jednym dziele jednocześnie występujących pierwiastków przeciwstawnych (tragizm - komizm); zawiera absurd
hiperbola
Lernen beginnen
przesadne wyolbrzymienie, przejaskrawienie cech, osób, zjawisk
homonimia
Lernen beginnen
relacja wyrażania różnych znaczeń za pomocą identycznych form językowych (ranny - zraniony; ranny - o poranku)
instrumentacja głoskowa
Lernen beginnen
dobór słów w tekście w celu nadania szczególnej wartości brzmieniowej i semantycznej
inwokacja
Lernen beginnen
rozbudowana apostrofa otwierająca
ironia
Lernen beginnen
oparta na zamierzonej niezgodności
lipogram
Lernen beginnen
tekst składający się z wyrazów, w których nie występuje określona głoska
metafora
Lernen beginnen
związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów
metonimia
Lernen beginnen
zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w zależności (pot - wysiłek; głowa - rozum)
oksymoron
Lernen beginnen
zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach; epitet sprzeczny (żywy trup)
onomatopeja
Lernen beginnen
wyraz dźwiękonaśladowczy
paradoks
Lernen beginnen
twierdzenie logiczne, prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków
parafraza
Lernen beginnen
swobodna przeróbka tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału zachowując zasadniczy sens
paralelizm składniowy
Lernen beginnen
ciągi zdań o takiej samej, lub podobnej budowie ("Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.")
parenteza
Lernen beginnen
zdanie wtrącone w nawias
paronomazja
Lernen beginnen
zestawienie podobnie brzmiących słów (może morze nie pomoże)
personifikacja
Lernen beginnen
metaforyczne przedstawienie zwierząt, roślin, rzeczy jako człowieka
peryfraza
Lernen beginnen
zastąpienie wyrazu przez szereg innych
pleonazm
Lernen beginnen
masło maślane
polisydenton
Lernen beginnen
połączenie współrzędnych członów zdania takimi samymi spójnikami
złożenie
Lernen beginnen
wyraz powstały z co najmniej dwóch rdzeni oraz łączącego ich międzyrotka (lat-o-rośl)
związek frazeologiczny
Lernen beginnen
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch, lub więcej wyrazów

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.