Statement of Claim

 0    38 Datenblatt    Kub
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
action/lawsuit
Lernen beginnen
pozew
and
Lernen beginnen
natomiast
and continuing
Lernen beginnen
i trwająca nadal
any or any proper lookout
Lernen beginnen
żadnej albo jakiejkolwiek należytej uwagi
at all material times
Lernen beginnen
w czasie istotnym dla sprawy
Claimant
Lernen beginnen
Powód (UK)
Country
Lernen beginnen
rejon
defendant/respondent
Lernen beginnen
pozwany (broni się)
dormant arthritic condition of the spine
Lernen beginnen
uśpiony artretyzm kręgosłupa
heed
Lernen beginnen
kierować
High Court of Justice
Lernen beginnen
Sąd Okręgowy - II instancji
in the court
Lernen beginnen
przed sądem
is unlikely to be able
Lernen beginnen
z dużym prawdopodobieństwem nie będzie w stanie
junction
Lernen beginnen
skrzyżowanie
just
Lernen beginnen
słuszny
loss, damage and inconvenience
Lernen beginnen
strata, szkody i niedogodności
lower back
Lernen beginnen
lędźwie
neck
Lernen beginnen
kark
negligence
Lernen beginnen
niedbałość
observe
Lernen beginnen
dostosować
particulars of injury
Lernen beginnen
szczegóły obrażeń
particulars of negligence
Lernen beginnen
zaniedbania
Plaintiff
Lernen beginnen
Powód (US)
Plaintiff's motor
Lernen beginnen
pojazd powoda
Queen's Bench Division
Lernen beginnen
Wydział Ławy Królewskiej
said
Lernen beginnen
rzeczony
saloon motor
Lernen beginnen
limuzyna
served herewith
Lernen beginnen
stanowiącego załącznik
do niniejszego pozwu
solicitors for the Plaintiff
Lernen beginnen
adwokaci powoda
special damage
Lernen beginnen
całkowita szkoda
poniesiona na skutek szkód i następstw
statement of claim
Lernen beginnen
pozew
suffered personal injury
Lernen beginnen
doznał obrażeń cielesnych/doznał uszczerbku na zdrowiu
Supreme Court Act
Lernen beginnen
ustawa o Sądzie Najwyższym
to date
Lernen beginnen
do daty (tego dokumentu)
van
Lernen beginnen
van
was negligent in that
Lernen beginnen
dopuścił się zaniedbania w następujący sposób
whiplash
Lernen beginnen
gwałtowny
writ
Lernen beginnen
pierwsze pismo do pozwanego
z pouczeniem i wezwaniem do udzielenia odpowiedzi na pozew

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.