str lekcja 4 u 1

 0    22 Datenblatt    zdzskas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jaki jest twój zawód?
Lernen beginnen
What's your job?
Jak masz na imię?
Lernen beginnen
What's your name?
Do zobaczenia później.
Lernen beginnen
See you later.
Miło mi ciebie poznać.
Lernen beginnen
Nice to meet you.
Jak się masz?
Lernen beginnen
How are you.
Czy możesz przeliterować, proszę.
Lernen beginnen
Can you spell, please?
Jaki jest twój numer telefonu?
Lernen beginnen
What's your phone number?
Skąd jesteś?
Lernen beginnen
Where are you from?
My jesteśmy
Lernen beginnen
We are
Wy jesteście
Lernen beginnen
You are
Jakiej jesteś narodowości?
Lernen beginnen
What nationality are you?
Zacznijmy teraz lekcję.
Lernen beginnen
Let's start the lesson now.
Pojedźmy do Kanady!
Lernen beginnen
Let's go to Canada!
Chodźmy na plażę.
Lernen beginnen
Let's go to beach.
Zjedzmy lunch.
Lernen beginnen
Let's eat lunch.
Ile masz lat?
Lernen beginnen
How old are you?
Ilu masz braci?
Lernen beginnen
How many brothers have you got?
Czy twój mąż ma rodzeństwo?
Lernen beginnen
Has your husband got any siblings?
Czy masz dużą rodzinę?
Lernen beginnen
Have you got a big family?
Pobieracie się?
Lernen beginnen
You are getting married?
Czy masz siostrę?
Lernen beginnen
Have you got a sister?
Chciałbyś filiżankę kawy?
Lernen beginnen
Would you like a cup of coffee?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.