STRONA 1 SEASON 19

 0    52 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
They told the story in the least credible way.
Lernen beginnen
Oni powiedzieli nam, historie w najmniej wiarygodny sposób.
We couldn’t do about the problem.
Lernen beginnen
My nic nie mogliśmy zrobić z tym problemem.
What am I trying to do?
Lernen beginnen
Co ja prubuje zrobić?
You think your job is the most dangerous one in the world.
Lernen beginnen
Myślisz, że twoja praca jest najbardziej niebezpieczną pracą na świecie...
It wasn’t wise of her to leave a car door unlocked.
Lernen beginnen
To nie było mądre z jej strony zostawić drzwi samochodu nie zamkniente na klucz.
The rose on the left is uglier.
Lernen beginnen
Róża na lewo jest brzydsze.
What a pity.
Lernen beginnen
Jaka szkoda.
She is the slimmest girl at the party.
Lernen beginnen
• Ona jest najszczuplejszą dziewczyną na przyjęciu.
The girl on the left is more serious.
Lernen beginnen
Dziewczyna po lewej stronie jest bardziej poważna.
He went out the back door.
Lernen beginnen
On wyszedł tylnymi drzwiami.
Sebastian will give you a lift at home.
Lernen beginnen
Sebastian ciebie podwiezie do domu.
Put that down at once!
Lernen beginnen
Odłóż to natychmiast!
They’ve got a summer house beside the lake.
Lernen beginnen
Oni mają letni domek nad jeziorem.
We ran out of the building.
Lernen beginnen
My wybiegliśmy z budynku.
I'm disappointed.
Lernen beginnen
Jestem rozczarowany.
Get lost!
Lernen beginnen
Spadaj!
You sat at the front.
Lernen beginnen
Usiadłeś z przodu...
Each day sees a new set of challenges.
Lernen beginnen
Każdy dzień widzi nowe wyzwania.
She went to Greece in the autumn of 2005.
Lernen beginnen
Ona pojechała do Grecji na jesieni 2005 roku.
It works much better now.
Lernen beginnen
To działa teraz znacznie lepiej.
He really has to go now. He doesn’t want to be late for dinner.
Lernen beginnen
On naprawdę musi iść. On nie chce się spóźnić na obiad.
Sebastian will pick you up in an hour.
Lernen beginnen
Sebastian odbierze ciebie za godzine.
They work harder than him.
Lernen beginnen
Oni pracują ciężej niż on.
We’re putting money away for their holidays.
Lernen beginnen
My odkładamy pieniądze na nasze wakacje.
I had a great time at the party.
Lernen beginnen
świetnie się bawiłem na imprezie.
You never ever finished high school.
Lernen beginnen
Ty nigdy nie skończyłeś liceum.
No news is good news.
Lernen beginnen
Brak wiadomości to dobra wiadomość.
She can’t find her trousers anywhere.
Lernen beginnen
Ona nie może znaleźć nigdzie swoich spodni.
He already knows several hundred words in English.
Lernen beginnen
On już zna kilkaset słów w języku angielskim.
Sebastian doesn’t have time today.
Lernen beginnen
Sebastian nie ma dzisiaj czasu.
They tell lame jokes.
Lernen beginnen
Oni mówią kiepskie dowcipy
The pay was reasonable, so we decided to take the job.
Lernen beginnen
Wynagrodzenie było rozsądne, więc zdecydowaliśmy się podjąć pracę.
Can’t I stay a little longer?
Lernen beginnen
Nie mogę pozostać trochę dłużej?
Your new car is faster than the previous one.
Lernen beginnen
Twuj nowy samochód jest szybszy niż poprzedni.
She was carrying a heavy suitcase.
Lernen beginnen
Ona niosła ciężką walizkę.
Could he try these shoes in a bigger size?
Lernen beginnen
Mógłby on przymierzyć te buty w większym rozmiarze?
Let's take a look around.
Lernen beginnen
Rozejrzyjmy się.
If your headache gets worse, take another pill.
Lernen beginnen
Jeśli twój ból głowy się pogorszy, weź kolejną pigułkę.
They don’t drink beer too often.
Lernen beginnen
Oni nie piją piwa zbyt często.
This box is heavier than the other one.
Lernen beginnen
• To pudełko jest cięższe od tego drugiego.
We woke up the earliest.
Lernen beginnen
My obudziliśmy się najwcześniej.
I said nothing to stop them.
Lernen beginnen
Nie powiedziałem nic, aby ich zatrzymać.
Your teacher is less demanding than mine.
Lernen beginnen
Twój nauczyciel jest mniej wymagający niż muj.
She is happier today than ever before.
Lernen beginnen
Ona jest szczęśliwsza niż kiedykolwiek przedtem.
I’m wiser than you
Lernen beginnen
Jestem mądrzejszy niż ty
sebastian undid his jacket because it is very hot day
Lernen beginnen
Sebastian rozpiął kurtkę, ponieważ jest to bardzo gorący dzień
radiator
Lernen beginnen
radiator Englisch
kaloryfer
I’m wiser than he.
Lernen beginnen
Jestem mądrzejszy niż on.
There is nothing interesting in this city.
Lernen beginnen
Nie ma nic ciekawego w tym mieście.
You feel happy because you’re getting married soon.
Lernen beginnen
Czujesz się szczęśliwy, ponieważ żenisz sie wkrótce.
A bar of soap is cheaper than shower gel.
Lernen beginnen
Mydło jest tańsze niż żel pod prysznic.
She looked at herself in the mirror.
Lernen beginnen
Ona spojrzała na siebie w lustro.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.