STRONA 2 SEASON 19

 0    52 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
radiator
Lernen beginnen
radiator Englisch
grzejnik
We told the story in the least credible way.
Lernen beginnen
My opowiedzieliśmy tę historię w najmniej wiarygodny sposób.
I couldn't do anything about the problem.
Lernen beginnen
• Nic nie mogłem zrobić z tym problemem.
What are you trying to do?
Lernen beginnen
Co próbujesz zrobić?
She thinks your job is the most dangerous one in the world.
Lernen beginnen
Ona myśli, że twoja praca jest najbardziej niebezpieczną pracą na świecie.
It wasn’t wise of him to leave a car door unlocked.
Lernen beginnen
To nie było mądre z jego strony zostawić otwarte drzwi w samochodzie.
The rose on the left is uglier.
Lernen beginnen
Róża na lewo jest brzydsze.
What a pity.
Lernen beginnen
Jaka szkoda.
She is the slimmest girl at the party.
Lernen beginnen
• Ona jest najszczuplejszą dziewczyną na przyjęciu.
The girl on the left is more serious.
Lernen beginnen
Dziewczyna po lewej stronie jest bardziej poważna.
Sebastian went out the back door.
Lernen beginnen
Sebastian wyszedł tylnymi drzwiami.
They’ll give you a lift.
Lernen beginnen
Oni podwiozą ciebie
Put that down at once!
Lernen beginnen
Odłóż to natychmiast!
We've got a summer house beside the lake.
Lernen beginnen
My mamy domek letniskowy nad jeziorem.
I ran out of the building.
Lernen beginnen
Wybiegłem z budynku.
You’re disappointed.
Lernen beginnen
Jesteś rozczarowany.
Get lost!
Lernen beginnen
Spadaj!
She sat at the front.
Lernen beginnen
Ona usiadła z przodu.
Each day sees a new set of challenges.
Lernen beginnen
• Każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania.
He went to Greece in the autumn of 2005.
Lernen beginnen
On udał się do Grecji na jesieni 2005 roku.
It works much better now.
Lernen beginnen
To działa teraz znacznie lepiej.
Sebastian really has to go now. He doesn’t want to be late for dinner.
Lernen beginnen
Sebastian naprawdę musi iść. On nie chce się spóźnić na obiad.
They’ll pick you up in an hour.
Lernen beginnen
Oni odbiorą cię za godzine.
We work harder than him.
Lernen beginnen
My pracujemy ciężej niż on.
I’m putting money away for my holiday.
Lernen beginnen
Odkładam pieniądze na wakacje.
You had a great time at the party.
Lernen beginnen
Ty świetnie się bawiłeś na imprezie.
She never ever finished high school.
Lernen beginnen
Ona nigdy nie skończył liceum.
No news is good news.
Lernen beginnen
Brak wiadomości to dobra wiadomość.
He can’t find his trousers anywhere.
Lernen beginnen
On nie może nigdzie znaleźć swoich spodni
Sebastian already knows several hundred words in English.
Lernen beginnen
Sebastian zna już kilkaset słów w języku angielskim.
They don’t have time today.
Lernen beginnen
Oni dzisiaj nie mają czasu.
We tell lame jokes.
Lernen beginnen
My opowiadamy kiepskie dowcipy.
The pay was reasonable, so I decided to take the job.
Lernen beginnen
Wynagrodzenie było rozsądne, więc postanowiłem podjąć pracę.
Can't you stay a little longer?
Lernen beginnen
Nie możesz zostać trochę dłużej?
Her new car is faster than the previous one.
Lernen beginnen
Jej nowy samochód jest szybszy niż poprzedni.
He was carrying a heavy suitcase.
Lernen beginnen
On niósł ciężką walizkę.
Could Sebastian try these shoes in a bigger size?
Lernen beginnen
Czy Sebastian mógłby przymierzyć te buty w większym rozmiarze?
Let's take a look around.
Lernen beginnen
Rozejrzyjmy się.
If your headache gets worse, take another pill.
Lernen beginnen
• Jeśli twój ból głowy się pogorszy, weź następną tabletkę.
They can go somewhere else.
Lernen beginnen
Oni mogą iść gdzieś indziej.
We don’t drink beer too often.
Lernen beginnen
Nie pijemy piwa zbyt często.
This box is heavier than the other one.
Lernen beginnen
To pole jest cięższy od drugiego.
I woke up the earliest.
Lernen beginnen
Obudziłem się najwcześniej.
You said nothing to stop them.
Lernen beginnen
Niepowiedziałeś nic, aby ich powstrzymać.
Her teacher is less demanding than yours.
Lernen beginnen
Jej nauczycielem jest mniej wymagający niż twoje.
He is happier today than ever before.
Lernen beginnen
On jest szczęśliwszy niż kiedykolwiek wcześniej.
I’m wiser than Sebastian.
Lernen beginnen
Jestem mądrzejszy od Sebastiana.
There is nothing interesting in this village.
Lernen beginnen
Nie ma nic ciekawego w tej wsi.
They feel happy because they’re getting married soon.
Lernen beginnen
Oni czują się szczęśliwi, bo biorą ślub wkrótce.
A bar of soap is cheaper than shower gel.
Lernen beginnen
Mydło jest tańsze niż żel pod prysznic.
He looked at himself in the mirror.
Lernen beginnen
Spojrzał na siebie w lustro.
I am able to save a lot of money.
Lernen beginnen
Jestem w stanie zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.