STRONA BIERNA (passive voice)

 0    10 Datenblatt    ohwellwell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
W Wielbarku robione są łóżka.
Lernen beginnen
Beds are made in Wielbark.
W Wielbarku nie są produkowane sofy.
Lernen beginnen
Sofas aren’t produced in Wielbark.
Nasz nowy samochód jest prowadzony przez moją żonę.
Lernen beginnen
Our new car is driven by my wife.
Mój samochód nie jest myty codziennie.
Lernen beginnen
My car isn’t washed every day.
Nowa piła została wyprodukowana we Włoszech.
Lernen beginnen
The new saw was produced in Italy.
Ubrania Eli nie zostały zrobione w Chinach.
Lernen beginnen
Ela’s clothes weren’t made in China.
Nowy oddział nie został otwarty w Japonii.
Lernen beginnen
A new branch wasn’t opened in Japan.
Dokumenty zostały wysłane przez Adama.
Lernen beginnen
The documents were sent by Adam.
Wkrótce zostanie kupiona nowa maszyna.
Lernen beginnen
A new machine will be bought soon.
Problem nie zostanie jutro rozwiązany.
Lernen beginnen
The problem won’t be solved tomorrow.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.