SUPER ENGLISH ZDANIA addition3

 0    34 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I'm thinking of taking a day off.
Lernen beginnen
Mysle o wzienciu dnia wolnego.
Mark has been working for the company for 15 years and will soon get a rise.
Lernen beginnen
Marek ma przepracowane dla firmy 15 lat i wkrutce dostanie podwyrzke.
My brother decided to apply for a job in TK MAXX.
Lernen beginnen
Muj brat zdecydowal ubiegac sie o prace w TK MAXX
Stephan didn't like his job and decided to quit it.
Lernen beginnen
Stefan nie lubil swojej pracy i zdecydowal zwolnic sie.
Young employees are often taken advantage of by their employers.
Lernen beginnen
Mlodzi pracownicy som czensto wykorzystywani przez swoich pracodawcuw...
I got promoted last month.
Lernen beginnen
Dostalem awans w zeszlym miesioncu.
Mary has been invited for an interview.
Lernen beginnen
Mary zostala zaproszona na rozmowe kwalifikacyjnom.
Teachers are underpaid in many countries.
Lernen beginnen
Nauczyciele som nisko oplacani w wielu krajach.
My employer is a young woman well-educated woman.
Lernen beginnen
Moim pracodawcom jest mloda bardzo dobrze wyksztalcona kobieta.
Mary has full-time job at the local grocery.
Lernen beginnen
Mary pracuje na pelnym etacie w lokalnym sklepie sporzywczym.
Could you tell me how to write my job application?
Lernen beginnen
Czy muglbys mi powiedziec jak napisac podanie o prace.
David has been invited for the job interview.
Lernen beginnen
David zostal zaproszony na rozmowe kwalifikacyjnom.
Employes are having trouble finding physical workes.
Lernen beginnen
Pracodawcy majom problem w znalezieniu pracownikuw fizycznych.
A lot of students are interested in seasonal work.
Lernen beginnen
Wielu studentuw jest zainteresowanych pracom sezonowom.
Self-employment has been rising during the crisis.
Lernen beginnen
Samozatrudnienie wzrasta w czasach kryzysu.
I'm currently working at school but it is my temporary job.
Lernen beginnen
Obecnie pracuje w szkole ale to jest praca tymczasowa.
Ann is a young mother and is happy to be able to work at home.
Lernen beginnen
Anna jest mlodom matkom i jest szczensliwa rze morze byc w stanie pracowac w domu.
My husband is a workaholic and works long hours.
Lernen beginnen
Muj monrz jest pracoholikiem i pracuje dlugimi godzinami.
Workaholic are people addicted to work.
Lernen beginnen
Pracoholicy som uzalerznieni od pracy.
Office workes spend too long sitting at their desk.
Lernen beginnen
Pracownicy biurowi spendzajom zbyt durzo czasu za biurkem.
My parents will not be able to reach me in an emergency.
Lernen beginnen
Moi rodzice nie bendom w stanie osiognoc mnie w stanie zagrorzenia.
There are more and more environment friendly products in our shops.
Lernen beginnen
Jest coraz wiencej artykulow przyjazdnych dla srodowiska w naszych sklepach.
The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect.
Lernen beginnen
Wycinka lasuw przyczynia sie do efectu cieplarnianego.
Solar energy is used in homes.
Lernen beginnen
Energia sloneczna jest urzywana w domach.
Are we being poisoned without knowing it?
Lernen beginnen
Czy my jestesmy truci bez wiedzy o tym.
We should protect endangered species.
Lernen beginnen
My powinnismy chronic zagrorzone gatunki.
Some glass bottles can be re-used.
Lernen beginnen
Niekture szklane butelki mogom byc powturnie urzyte.
Can vegetarians save the world?
Lernen beginnen
Czy wegetarianie mogom ocalic planete?
Susan loves to comb her hair.
Lernen beginnen
Susan uwielbia czesac swoje wlosy.
The actress loves to do the cooking especially for her husband.
Lernen beginnen
Aktorka kocha gotowac zwlaszcza dla swojego menrza.
I share my domestic duties other members of my family.
Lernen beginnen
Dziele moje obowionski domowe z innymi czlonkami mojej rodziny.
The cleaner is vacuum cleaning our office.
Lernen beginnen
Sprzontaczka odkurza nasze biuro.
It's important to have a rest after dinner.
Lernen beginnen
To jest warzne miec odpoczynek po obiedzie.
The teacher forgot to tell her pupils to do homework for the next day.
Lernen beginnen
Nauczycielka zapomniala powiedziec swoim uczniom by zrobili prace domowom na nastepny dzien.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.