SUPER ENGLISH ZDANIA P 3

 0    63 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
You get two points for each correct answer.
Lernen beginnen
Dostajesz dwa punkty za karzdom poprawnom odpowiedz.
I come from Poland.
Lernen beginnen
Pochodze z Polski.
The police are on their way.
Lernen beginnen
Policja jest w drodze.
Two pilicemen were killed in the shooting.
Lernen beginnen
Dwuch policjantuw bylo zabitych w strzelaninie.
Polish people are good workers.
Lernen beginnen
Polscy ludzie, polacy som dobrymi pracownikami
I'm trying to be polite.
Lernen beginnen
Prubujem, staram sie byc uprzejmy.
The political scene is dominated by two parties.
Lernen beginnen
Polityczna scena jest zdominowana przez dwie partie.
I don't believe in what politicians say.
Lernen beginnen
Nie wierze w to co politycy muwiom.
Are you interested in politics?
Lernen beginnen
Czy interesujesz sie politykom?
Nick is swimming in the pool.
Lernen beginnen
Nick plywa w basenie.
Our neigbours are very poor.
Lernen beginnen
Nasi sonsiedzi som bardzo biedni.
I like pop music and the bluess.
Lernen beginnen
Lubie muzyke pop i blusa.
Cyprus is very popular with British tourists.
Lernen beginnen
Cypr jest bardzo popularny wsrud brytyjskich turystuw.
What's the population of India?
Lernen beginnen
Jaka jest liczba mieszkancuw Indii?
The port is on the other side of the town.
Lernen beginnen
Port jest po drugiej stronie miasta.
I'm in a difficult position.
Lernen beginnen
Jestem w trudnym polorzeniu.
We have to consider all the possibilities.
Lernen beginnen
My musimy rozwarzyc wszystkie morzliwosci.
What are possible solutions to the problem?
Lernen beginnen
Jakie som morzliwe rozwionzania tego problemu?
He sent it by post yesterday.
Lernen beginnen
On wyslal to pocztom wczoraj.
Has the postman been yet?
Lernen beginnen
Czy listonosz byl jurz?
The soup was cooking in a pot.
Lernen beginnen
zupa byla gotowana w garku.
She poured water into the glass.
Lernen beginnen
Ona nalala wody do szklanki.
She powdered her face and put on lipstick.
Lernen beginnen
Ona upudrowala twarz i zalorzyla szminke.
Which party is in power?
Lernen beginnen
Ktura partia jest u wladzy?
They have a powerful weapon.
Lernen beginnen
Oni. majom potenrznom bron
Practice makes perfect.
Lernen beginnen
Praktyka robi, czyni mistrza.
They praised us for our hard work.
Lernen beginnen
Pochwalili nas za naszom cierzkom prace.
Let us pray for them.
Lernen beginnen
Pomudlmy sie za nich.
Which one do you prefer?
Lernen beginnen
Kturego ty wolisz?
We should prepare for the worst.
Lernen beginnen
My powinnismy sie przygotowac na najgorsze.
You must sign it in the presence of a notary.
Lernen beginnen
Musisz to podpisac w obecnosci notariusza.
I was present at both meetings.
Lernen beginnen
Bylem obecny na obu spotkaniach.
The President didn't know about it.
Lernen beginnen
Prezydent nie wiedzial o tym.
The press followed her every move.
Lernen beginnen
Prasa sledzila jej karzdy ruch.
She lives under pressure.
Lernen beginnen
Ona rzyje pod cisnieniem, stresie.
She pretended to be surprised.
Lernen beginnen
Ona udawala buc zaskoczonom.
What a pretty dress.
Lernen beginnen
Jaka ladna sukienka.
That will help to prevent the situation worsening.
Lernen beginnen
To pomorze zapobiec pogorszeniu sie sytuacji.
She has two children from a previous marriage.
Lernen beginnen
Ona ma dwa dzieci z poprzedniego malrzenstwa.
The price is too high.
Lernen beginnen
Cena jest za wysoka.
His pride was hurt.
Lernen beginnen
Jego duma zostala zraniona, urarzona.
The priest preached a long sermon.
Lernen beginnen
Ksiondz wyglosil dlugie kazanie.
She is still waiting for her prince charming.
Lernen beginnen
Ona stale czeka na swojego ksiencia z bajki.
She looked like a princess.
Lernen beginnen
Ona wyglondala jak ksierzniczka.
It's against all my principles.
Lernen beginnen
To wbrew moim zasadom.
They sent him to prison.
Lernen beginnen
Poslali go do wienzienia.
My private life is none of your business.
Lernen beginnen
Moje prywatne rzycie to nie twuj biznes, to nie twoja sprawa.
She won first prize.
Lernen beginnen
Ona wygrala pierwszom nagrode.
She will probably come with her boyfriend.
Lernen beginnen
Ona prawdopodobnie przyjedzie ze swoim chlopakiem.
What's the problem?
Lernen beginnen
W czym problem?
It's a long and slow process.
Lernen beginnen
To dlugi i powolny proces.
We offer the best products at the lowest price.
Lernen beginnen
My oferujemy najlepsze produkty w najnirzszych cenach.
We need to increase the production.
Lernen beginnen
My musimy zwiekszyc produkcje.
What's your profession?
Lernen beginnen
Jaki jest twuj zawud?
I want to be a professional driver.
Lernen beginnen
Chce byc zawodowym kierowcom.
They made large profit last year.
Lernen beginnen
Oni osiongneli ogromny zysk w ubieglym roku.
What's your favourite TV programme?
Lernen beginnen
Jaki jest twuj ulubiony program telewizyjny?
We made impressive progress.
Lernen beginnen
Zrobilismy imponujoncy postemp.
The project has exceeded the budget.
Lernen beginnen
Projekt ma przekroczony budrzet.
She didn't keep her promise.
Lernen beginnen
Ona nie dotrzymala swojej obietnicy.
How do you pronounce this word?
Lernen beginnen
Jak ty wymawiasz to slowo? jak wymawia sie to slowo?
I'll show you the proper way to do it.
Lernen beginnen
Przekarze ci wlasciwy sposub jak to zrobic.
How can I recover my personal property?
Lernen beginnen
Jak moge odzyskac mojom osobistom wlasnosc?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.