SUPER ENGLISH ZDANIA S 1

 0    32 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Don't be sad.
Lernen beginnen
Nie bondz smutny.
Is it a safe place to swim?
Lernen beginnen
Czy to bezpieczne miejsce do plywania?
I care about your safety.
Lernen beginnen
Troszcze sie o twoje bezpieczenstwo.
The government wants to increase salaries for all teachers.
Lernen beginnen
Rzond chce by wsrosly pensje wszystkim nauczycielom.
This house is for sale.
Lernen beginnen
Ten dom jest na sprzedarz.
Pass me the salt please.
Lernen beginnen
Podaj me sul prosze.
We have the same results.
Lernen beginnen
My mamy takie same wyniki.
You have sand in your hair.
Lernen beginnen
Ty masz piasek we wlosach.
Don't forget to take a sandwich to work.
Lernen beginnen
Nie zapomnij zabrac kanapki do pracy.
Are you satisfied with your job?
Lernen beginnen
Czy jestes zadowolony, usatysfakcjonowany ze swojej pracy.
Your reply doesn't satisfied me.
Lernen beginnen
Twoja odpowiedz mnie nie satysfakcjonuje.
I don't work on Saturdays.
Lernen beginnen
Nie pracujem w soboty.
She saved my life.
Lernen beginnen
Ona ocalila mi rzycie.
What did you say?
Lernen beginnen
Co ty powiedziales?
What is the scale of the damage?
Lernen beginnen
Jaka jest scala zniszczen?
The final scene is suprising.
Lernen beginnen
Finalowa scena jest zaskakujonca.
The scheme is designed to combat unemployment.
Lernen beginnen
Program ma na celu zwalczanie bezrobocia.
Children in Britain start school at the age of five.
Lernen beginnen
Dzieci w Wielkiej Brytanii rozpoczynajom nauke w szkole w wieku pienciu lat.
Cut the material with scissors.
Lernen beginnen
Przetnij material norzyczkami.
What's the score?
Lernen beginnen
Jaki jest wynik?
I could hear screams.
Lernen beginnen
Ja moglem slyszec krzyki.
Look at the computer screen.
Lernen beginnen
Spujrz na ekran komputera.
We spent our holidays by the sea.
Lernen beginnen
My spendzilismy wakacje nad morzem.
My favorite season is spring.
Lernen beginnen
Moim ulubionym sezonem jest wiosna.
Our seats are in the first row.
Lernen beginnen
Nasze miejsca som w pierwszym rzendzie.
It' a second of June.
Lernen beginnen
Jest drugi czerwiec.
He can't keep a secret.
Lernen beginnen
On nie potrafi trzymac tajemnicy.
His secretary is young and inexperienced.
Lernen beginnen
Jego sekretarka jest mloda i niedoswiadczona.
The questions are grouped into five sections.
Lernen beginnen
Pytania som zgrupowane w pienciu sekcjach.
She felt secure with him.
Lernen beginnen
Ona czula sie z nim bezpiecznie.
It can help increase security.
Lernen beginnen
To morze zwiekszyc bezpieczenstwo.
I saw Jack the other day.
Lernen beginnen
Widzialem Jacka kilka dni temu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.