Supermemo cz. I

 0    71 Datenblatt    anah83
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
agent ubezpieczeniowy
Lernen beginnen
an insurance agent
obiad z moją sekretarką
Lernen beginnen
dinner/lunch with my secretary
stołowanie się na mieście w Londynie
Lernen beginnen
eating out in London
drugi kontrakt w tym roku
Lernen beginnen
the second contract this year
punktualnie o czwartej
Lernen beginnen
at 4 o'clock sharp
wpadnij jutro
Lernen beginnen
drop in tomorrow
wpadnij na pogawędkę
Lernen beginnen
drop in for a chat
gawędząc z dawnym kolegą szkolnym
Lernen beginnen
chatting with my old school friend
bez zrobienia wywiadu z nią
Lernen beginnen
without interviewing her
Nie rób z nim wywiadu!
Lernen beginnen
Don't interview him!
zebranie rodziców
Lernen beginnen
a parents' meeting
ustalić datę
Lernen beginnen
to arrange the date
jedyna możliwa data
Lernen beginnen
the only possible date
na parterze
Lernen beginnen
on the ground floor
pięć pokojów na parterze
Lernen beginnen
five rooms on the ground floor
odwiedźmy ich jutro
Lernen beginnen
let's call on them tomorrow
rozmowa o pracę, przeprowadzać rozmowę o pracę
Lernen beginnen
interview
odwiedzić kogoś, wpaść do kogoś
Lernen beginnen
call on somebody
upić się
Lernen beginnen
get drunk
ochłodzić się
Lernen beginnen
get cold
zachorować
Lernen beginnen
get ill
zmęczyć się
Lernen beginnen
get tired
zgubić się
Lernen beginnen
get lost
powiesić obrazek
Lernen beginnen
to hang a picture
nakleić tapetę
Lernen beginnen
to hang wallpaper
żadnych tapet na pierwszym piętrze
Lernen beginnen
no wallpaper on the first floor
wylegujący się na słońcu
Lernen beginnen
lying in the sun
przez większość czasu
Lernen beginnen
for most of the time
każda konferencja naukowa
Lernen beginnen
every/each scientific conference
żadnych zebrań w czasie weekendu
Lernen beginnen
no meetings over the weekend
jeździć na nartach wodnych w górach
Lernen beginnen
to water-ski in the mountains
najlepsze narty wodne w Australii
Lernen beginnen
the best water-skiing in Australia
nie biegnij! idź!
Lernen beginnen
don't run! walk!
spacerujący z psem
Lernen beginnen
walking with his dog
ona się dobrze bawiła
Lernen beginnen
she enjoyed herself
baw się dobrze!
Lernen beginnen
enjoy yourself!
dowcip
Lernen beginnen
a joke
przestań opowiadać kawały
Lernen beginnen
(please) stop telling jokes
bardzo poważne sprawy
Lernen beginnen
very serious matters
dużo pracy w nadchodzącym tygodniu
Lernen beginnen
a lot of work in the coming week
popularny tylko wśród nastolatków
Lernen beginnen
popular only among teenagers
milioner z Montrealu
Lernen beginnen
a millionaire from Montreal
bardzo głodny
Lernen beginnen
very hungry
zbyt głodny, żeby myśleć
Lernen beginnen
too hungry to think
taksówką lub pieszo
Lernen beginnen
by taxi or on foot
powieść Hemingwaya
Lernen beginnen
a novel by Hemingway
nie kłóć się
Lernen beginnen
don't guarrel
trzecia kłótnia dziś
Lernen beginnen
the third quarrel today
bar z przekąskami
Lernen beginnen
a snack bar
od rana
Lernen beginnen
since the morning
od wtedy
Lernen beginnen
since then
hamburger z sosem pomidorowym
Lernen beginnen
a hamburger with tomato sauce
nie dosyć pieniędzy na hamburgera
Lernen beginnen
not enough money for a hamburger
pracowity kioskarz
Lernen beginnen
a hard-working newsagent
w kiosku z gazetami
Lernen beginnen
at the newsagent's
bardzo dobra kopia
Lernen beginnen
a very good copy
ile egzemplarzy dla ciebie
Lernen beginnen
how many copies for you
jak dotąd cztery i pół
Lernen beginnen
four and a half so far
opiekunka do dziecka
Lernen beginnen
a baby-sitter
darmowa opieka nad dzieckiem
Lernen beginnen
free baby-sitting
opiekuj się nią
Lernen beginnen
(please) look after her
ostatnia paczka papierosów
Lernen beginnen
the last pack of cigarettes
ostatni papieros w paczce
Lernen beginnen
the last cigarette in the pack
dobrze nauczony
Lernen beginnen
well-taught
przez dwadzieścia lat
Lernen beginnen
for twenty years
bardzo zdolny student
Lernen beginnen
a very bright student
mój jedyny bystry student
Lernen beginnen
my only bright student
czy umyłeś samochód?
Lernen beginnen
have you washed your car?
ptak
Lernen beginnen
a bird
robienie fotografii ptaków
Lernen beginnen
taking photographs of birds
sztuka fotografii
Lernen beginnen
the art of photography

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.