Świat od I do II wojny światowej (matura – poziom podstawowy)

 0    63 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Podaj nazwy co najmniej czterech państw powstałych w wyniku I wojny światowej.
Lernen beginnen
Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców
Przedstawiciele jakich krajów podpisali Kartę Atlantycką?
Lernen beginnen
USA i Wielkiej Brytanii
W którym roku został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow?
Lernen beginnen
W 1939 r.
W którym roku został podpisany rozejm w Compiègne.
Lernen beginnen
W 1918 r.
W któym roku zostało zawarte porozumienie pokojowe w Brześciu?
Lernen beginnen
W 1918 r.
Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej?
Lernen beginnen
Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
Czego dotyczył tzw. mały traktat wersalski?
Lernen beginnen
Gwarantował poszanowanie praw mniejszości etniczych, językowych i religijnych.
Jak nazywał się tajny projekt majacy na celu wyprodukowanie bomby atomowej?
Lernen beginnen
Projekt Manhattan
Jaka partia zdobyła władzę w Rosji w wyniku rewolucji październikowej?
Lernen beginnen
Partia bolszewicka
Jakie państwa należały do Trójporozumienia w 1913 r.?
Lernen beginnen
Rosja, Francja, Wielka Brytania
Jakie państwa należały do Trójprzymierza w 1913 r.?
Lernen beginnen
Niemcy, Austro-Węgry, Włochy
Kto był prezydentem USA w czasie wprowadzania New Dealu?
Lernen beginnen
F. D. Roosevelt
Kto zwyciężył w bitwie pod Tannenbergiem?
Lernen beginnen
Niemcy
W jakich trzech miastach odbyły się najważniejsze konferencje Wielkiej Trójki?
Lernen beginnen
W Teherenie, Jałcie i Poczdamie
W którym roku Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec?
Lernen beginnen
W 1933 r.
W którym roku Benito Mussolini został premierem Włoch?
Lernen beginnen
W 1922 r.
W którym roku Francja skapitulowała przed Niemcami?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W którym roku Litwa, Łotwa i Estonia zostały przyłączone do ZSRR?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W którym roku miał miejsce "czarny czwartek" na nowojorskiej giełdzie od którego rozpoczął się kryzys gospodarczy?
Lernen beginnen
W 1929 r.
W którym roku miała miejsce konferencja monachijska?
Lernen beginnen
W 1938 r.
W którym roku Niemcy dokonały anschlussu Austrii?
Lernen beginnen
W 1938 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Belgię i Holandię?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Danię i Norwegię?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W którym roku Niemcy zaatakowały Francję?
Lernen beginnen
W 1940 r.
W którym roku obalono carat w Rosji?
Lernen beginnen
W 1917 r.
W którym roku USA przystępiły do I wojny światowej?
Lernen beginnen
W 1917 r.
W którym roku Włochy przystępiły do I wojny światowej po stronie ententy?
Lernen beginnen
W 1915 r.
W którym roku został podpisany traktat wersalski?
Lernen beginnen
W 1919 r.
W którym roku został utworzony protektorat Czech i Moraw?
Lernen beginnen
W 1939 r.
W którym roku został wprowadzony w USA program New Deal?
Lernen beginnen
W 1933 r.
W któym roku Japonia zaatakowała USA?
Lernen beginnen
W 1941 r.
W któym roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii?
Lernen beginnen
W 1936 r.
Czego dotyczyły ustawy norymberskie?
Lernen beginnen
Pozbawienia praw politycznych Żydów oraz zakazu mieszanych małżeństw niemiecko-żydowskich
Gdzie nastąpił pierwszy atak wojsk japońskich na USA?
Lernen beginnen
W Pearl Harbour
Jaka była największa bitwa I wojny światowej?
Lernen beginnen
Bitwa pod Verdun
Jakie państwa walczyły po stronie państw centralnych w XII. 1914 r.?
Lernen beginnen
Niemcy, Austro-Węgry, Turcja
Kto był twórcą związków kombatantów we Włoszech po I wojnie światowej?
Lernen beginnen
Benito Mussolini
Kto stał na czele buntu przeciwko rządom frontu ludowego w Hiszpanii?
Lernen beginnen
Gen. Francisco B. Franco
Podaj dokładną datę ataku Niemiec na ZSRR.
Lernen beginnen
21. VI. 1941 r.
Podaj dokładną datę lądowania wojsk alianckich w Normandii.
Lernen beginnen
6. VI. 1944 r.
Podaj dokładną datę zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.
Lernen beginnen
6. VIII. 1945 r.
Podaj kryptonim niemieckiej operacji przeciwko ZSRR.
Lernen beginnen
Barbarossa
Przeciwko komu były wymierzone działania w czasie "nocy kryształowej"?
Lernen beginnen
Przeciwko Żydom
Rozwiń skrót NEP.
Lernen beginnen
Nowa Ekonomiczna Polityka
W którym roku miała miejsce "noc długich noży"?
Lernen beginnen
W 1934 r.
W którym roku miała miejsce "noc kryształowa"?
Lernen beginnen
W 1938 r.
W którym roku miała miejsce bitwa nad Marną?
Lernen beginnen
W 1914 r.
W którym roku miała miejsce bitwa nad Sommą?
Lernen beginnen
W 1916 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Stalingradem?
Lernen beginnen
W 1942 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Tannenbergiem?
Lernen beginnen
W 1914 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Verdun?
Lernen beginnen
W 1916 r.
W którym roku miała miejsce konferencja jałtańska?
Lernen beginnen
W 1945 r.
W którym roku Niemcy zostały członkiem Ligi Narodów?
Lernen beginnen
W 1926 r.
W którym roku uchwalono ustawy norymberskie?
Lernen beginnen
W 1935 r.
W którym roku umarł W. Lenin?
Lernen beginnen
W 1924 r.
W którym roku wojska belgijskie i francuskie rozpoczęły okupację Zagłębia Ruhry?
Lernen beginnen
W 1923 r.
W którym roku wprowadzono NEP w Rosji Radzieckiej?
Lernen beginnen
W 1921 r.
W którym roku wybuchła wojna ZSRR z Finlandią (rozpoczęta przez ZSRR)?
Lernen beginnen
W 1939 r.
W którym roku zakończyła się wojna domowa w Hiszpanii?
Lernen beginnen
W 1939 r.
W którym roku został podpisany pakt Brianda-Kelloga?
Lernen beginnen
W 1928 r.
W którym roku został podpisany traktat w Rapallo?
Lernen beginnen
W 1922 r.
W którym roku została podpisana Karta Atlantycka?
Lernen beginnen
W 1941 r.
W któym roku Bułgaria przyłączyła się do obozu państw centralnych?
Lernen beginnen
W 1915 r.

Kommentare:

oktawia996 er schrieb: 2012-10-07 21:19:25
bardzo fajne, przydatne i w ogóle super ;)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.