Szkoła - Repetytorium Macmillan - poziom podstawowy

 0    147 Datenblatt    pannavaria
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sztuka/plastyka
Lernen beginnen
arts
nauki doświadczalne
Lernen beginnen
experimental sciences
nauka o środowisku
Lernen beginnen
environmental science
podwójna lekcja/blok lekcyjny
Lernen beginnen
double
przedmioty humanistyczne
Lernen beginnen
humanities
informatyka
Lernen beginnen
Information Technology
nauki przyrodnicze
Lernen beginnen
natural sciences
wychowanie fizyczne
Lernen beginnen
Physical Education
fizyka
Lernen beginnen
Physics
religia
Lernen beginnen
Religious Education
przedmioty ścisłe
Lernen beginnen
science
nauki społeczne
Lernen beginnen
social sciences
nagroda
Lernen beginnen
award
ściągać
Lernen beginnen
cheat
przepisywać/kopiować
Lernen beginnen
copy
kuć/zakuwać
Lernen beginnen
cram
test na koniec semestru
Lernen beginnen
end-of-term exam
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
Lernen beginnen
exam paper
egzamin
Lernen beginnen
examination
oblać/nie zdać
Lernen beginnen
fail
egzamin końcowy
Lernen beginnen
final exam
dostać wyniki
Lernen beginnen
get results
wystawiać stopnie
Lernen beginnen
give marks
ocena/oceniać
Lernen beginnen
grade
zapamiętać/nauczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise
egzamin próbny
Lernen beginnen
mock/practice exam
egzamin ustny
Lernen beginnen
oral exam
zdać
Lernen beginnen
pass
egzamin z poprzednich lat
Lernen beginnen
past paper
egzamin praktyczny
Lernen beginnen
practical exam
ponownie przystąpić do egzaminu
Lernen beginnen
retake
powtarzać do
Lernen beginnen
revise for
egzamin na zakończenie szkoły
Lernen beginnen
school-leaving exam
rozsyłać/wysyłać
Lernen beginnen
send out
pisać test/zdawać egzamin
Lernen beginnen
take a test/an exam
test/sprawdzian
Lernen beginnen
test
egzamin pisemny
Lernen beginnen
written exam
egzamin dojrzałości (UK)
Lernen beginnen
A levels
wyniki na unwersytecie
Lernen beginnen
academic results
licencjat nauki humanistycznej
Lernen beginnen
Bachelor of Arts
magister nauki humanistycznej
Lernen beginnen
Master of Arts
licencjat nauki ścisłej
Lernen beginnen
Bachelor of Science
magister nauki ścisłej
Lernen beginnen
Master of Science
certyfikat
Lernen beginnen
certificate
dyplom
Lernen beginnen
diploma
wyróżnienie
Lernen beginnen
distinction
mała matura
Lernen beginnen
GCSEs
zdobyć tytuł
Lernen beginnen
get a degree
ukończyć studia
Lernen beginnen
graduate
ukończyć uczelnię/szkołę
Lernen beginnen
graduate from
matura międzynarodowa
Lernen beginnen
International Baccalaureate
uczyć się w celu zdobycia stopnia naukowego
Lernen beginnen
study for a degree
dostać stypendium do
Lernen beginnen
win a scholarship to
woźny
Lernen beginnen
caretaker
kolega z klasy
Lernen beginnen
classmate
praktykant
Lernen beginnen
classroom assistant
wicedyrektor
Lernen beginnen
deputy head
egzaminator
Lernen beginnen
examiner
wychowawca
Lernen beginnen
form teacher
dyrektor
Lernen beginnen
headteacher
dyrektorka
Lernen beginnen
headmistress
wykładowca
Lernen beginnen
lecturer
uczeń
Lernen beginnen
pupil
grono pedagogiczne
Lernen beginnen
stuff
uczeń/student
Lernen beginnen
student
świetlica
Lernen beginnen
common room
sala gimnastyczna
Lernen beginnen
gymnasium
gabinet dyrektora
Lernen beginnen
headmaster's office
pracownia
Lernen beginnen
laboratory
biblioteka
Lernen beginnen
library
boisko do zabawy/plac zabaw
Lernen beginnen
playground
boisko sportowe
Lernen beginnen
sports field
pokój nauczycielski
Lernen beginnen
staff room
nieobecny
Lernen beginnen
absent
znęcać się
Lernen beginnen
bully
sprawdzać prace uczniów
Lernen beginnen
check work
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory
skupiać się/koncetrować
Lernen beginnen
concentrate
podręcznik
Lernen beginnen
coursebook
program nauczania
Lernen beginnen
curriculum
termin wykonania pracy
Lernen beginnen
deadline
odrabiać pracę domową
Lernen beginnen
do homework
przeprowadzić badania
Lernen beginnen
do research
napisać pracę
Lernen beginnen
do/write an assignment
napisać wypracowanie
Lernen beginnen
do/write an essay
zostać zawieszonym w prawach ucznia
Lernen beginnen
get suspended
wygłosić prezentację
Lernen beginnen
give a presentation
oddać pracę domową
Lernen beginnen
hand in homework
omówić coś
Lernen beginnen
have a tal on
przerwa obiadowa
Lernen beginnen
lunch break
popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
opuszczać lekcje
Lernen beginnen
miss lessons
obowiązkowy
Lernen beginnen
obligatory
opcjonalny
Lernen beginnen
optional
drugie śniadanie
Lernen beginnen
packed lunch
strój na WF
Lernen beginnen
PE kit
chodzić na wagary
Lernen beginnen
play truant
obecny
Lernen beginnen
present
projekt szkolny
Lernen beginnen
project work
autobus szkolny
Lernen beginnen
school bus
rok szkolny
Lernen beginnen
school year
zrobić sobie rok przerwy w nauce
Lernen beginnen
take a gap year
robić notatki
Lernen beginnen
take notes
sprawdzać obecność
Lernen beginnen
take the register
semestr
Lernen beginnen
term
plan zajęć
Lernen beginnen
timetable
zajęcia dodatkowe/konsultacje
Lernen beginnen
tutorials
pracować nad projektem
Lernen beginnen
work on a project
uczęszczać na kurs
Lernen beginnen
attend a course
należeć do
Lernen beginnen
belong to
akcja charytatywna
Lernen beginnen
charity event
wymiana uczniowska
Lernen beginnen
exchange trip/visit
dodatkowe lekcje
Lernen beginnen
extra classes
zajęcia pozalekcyjne
Lernen beginnen
extracurricular activities
zapisać się do klubu/stowarzyszenia
Lernen beginnen
join a club/a sociaty
członek
Lernen beginnen
member
orkiestra
Lernen beginnen
orchestra
uważać/zwracać uwagę
Lernen beginnen
pay attention
szkolna wycieczka
Lernen beginnen
school trip
stowarzyszenie
Lernen beginnen
society
obóz letni
Lernen beginnen
summer camp
trenować
Lernen beginnen
train
trening
Lernen beginnen
training
wolontariat
Lernen beginnen
voluntary work
akademia
Lernen beginnen
academy
szkoła koedukacyjna
Lernen beginnen
coeducational school
uczelnia/szkoła pomaturalna
Lernen beginnen
college
państwowa szkoła średnia (UK)
Lernen beginnen
comprehensive school
przejść kurs kształcenia
Lernen beginnen
do vocational training
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
elementary school
szkoła średnia (UK)/szkoła podstawowa (USA)
Lernen beginnen
grammar school
szkoła średnia/LO
Lernen beginnen
high school
szkoła niepubliczna/społeczna
Lernen beginnen
independent school
odpowiednik polskiego gimnazjum (USA
Lernen beginnen
junior high school
przedszkole
Lernen beginnen
kindergarten
żłóbek
Lernen beginnen
nursery
przedszkole (UK)
Lernen beginnen
nursery school
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
primary school
szkoła prywatna
Lernen beginnen
private school
szkoła państowa/elitarna szkoła prywatna (UK)
Lernen beginnen
public school
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
szkoła tylko dla chłopców lub tylko dla dziewcząt
Lernen beginnen
single-sex school
dwuletnia szkoła średnia, przygotowująca uczniów do egzaminu dojrzałości
Lernen beginnen
sixth form college
szkoła państwowa
Lernen beginnen
state school
uniwersytet
Lernen beginnen
university
warsztat
Lernen beginnen
workshop

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.