szósty kwiecień

 0    18 Datenblatt    jkuul
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odejmować odliczać
Lernen beginnen
deduct deducted
odliczyc czas przeszły
Lernen beginnen
deducted
odjąć liczbe
Jeśli odejmiesz osiem od sześciu otrzymasz liczbę ujemną
Lernen beginnen
subtract
If you subtract 8 from 6 you will get a negative number
w mailu małpa
Lernen beginnen
at
potrójny
Lernen beginnen
triple
obecnie
Lernen beginnen
at present
wcale zupełnie nie
sytuacja wcale się nie poprawiła
Lernen beginnen
at all
The situation hasn't improved at all
w żadnym wypadku w żaden sposób
Lernen beginnen
by no means
kwestia sprawa wydawać coś zaopatrywać wydostać sie dobiegać
szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy
Lernen beginnen
issue issued issuing
The school issued a statement to the local press
oświadczenie zestawienie płatności komunikat
Lernen beginnen
statement
sprawa materia liczyć sie mieć znaczenie
to już nie ma znaczenia
Lernen beginnen
matter mattered
It doesn't matter anymore
w większości przypadków
Lernen beginnen
in most cases
awanturnik uczestnik bójek
Lernen beginnen
brawler
chałaśliwy awanturniczy
Lernen beginnen
rowdy
prostak
jego głupie żarty pokazują jakim jest prostakiem
Lernen beginnen
dip
His stupid jokes reveal what a dip he is
cham
Lernen beginnen
oik
ujawnić wyjawić
Lernen beginnen
reveal
prostacki nieokrzesany chamski
Lernen beginnen
loutish

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.