Szybki kurs mówienia - angielski 1-3

 0    25 Datenblatt    zelerewa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jesteś z ......?
Lernen beginnen
Are you from........?
Miło cię znowu widzieć
Lernen beginnen
Nice to see you again
To jest...
Lernen beginnen
This is......
on ma się dobrze
Lernen beginnen
He is fine.
Jakiej jesteś narodowości?
Lernen beginnen
What nationality are you?
Jak jest twoja narodowość?
Lernen beginnen
What's your nationality?
Czy jestem?
Lernen beginnen
Am I?
Jak się ona miewa?
Lernen beginnen
How is she?
Jak się miewają twoi rodzice?
Lernen beginnen
How are your parents?
Jesteś Anglikiem?
Lernen beginnen
Are you English?
Czy możesz mi podać numer swojego telefonu komórkowego/telefonu domowego?
Lernen beginnen
Can you give me your mobile/home phone number, please?
Możesz mi podać swój adres?
Lernen beginnen
Can you give me your address, please?
A ty daj mi swój
Lernen beginnen
And give me yours, please.
Czy możesz mi podać?
Lernen beginnen
Can you give me..., please?
mój numer telefonu to........
Lernen beginnen
My number is...
Mój adres to......
Lernen beginnen
My address is.......
Przeliteruj to, proszę.
Lernen beginnen
Spell it for me, please.
Jak się to pisze?
Lernen beginnen
How do you spell it?
jeszcze raz
Lernen beginnen
once again
jasne, oczywiście
Lernen beginnen
of course
zapomniałam/łem cię zapytać, poprosić
Lernen beginnen
I forgot to ask you
zgubiłem/zgubiłam
Lernen beginnen
I lost
dobrze, że cię widzę
Lernen beginnen
It's good to see you again
Zgubiłem twój numer telefonu
Lernen beginnen
I lost your phone number
Czy możesz mi podać swój numer telefonu jeszcze raz?
Lernen beginnen
Can you give me your phone number once again, please?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.