[T] kościec osiowy - kręgi

 0    106 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Kościec osiowy – co do niego należy?
Lernen beginnen
kręgosłup, szkielet klatki piersiowej, czaszka
Kręgi szyjne – oznaczenie literowe
Lernen beginnen
C
Kręgi piersiowe – oznaczenie literowe
Lernen beginnen
Th
Kręgi lędźwiowe – oznaczenie literowe
Lernen beginnen
L
Kręgi krzyżowe – oznaczenie literowe
Lernen beginnen
S
Kręgi ogonowe – oznaczenie literowe
Lernen beginnen
Cy
Pies – liczba kręgów szyjnych
Lernen beginnen
C 7
Pies – liczba kręgów piersiowych
Lernen beginnen
Th 13
Pies – liczba kręgów lędźwiowych
Lernen beginnen
L 7
Pies – liczba kręgów krzyżowych
Lernen beginnen
S 3
Pies – liczba kręgów ogonowych
Lernen beginnen
Cy 20-23
Świnia – liczba kręgów szyjnych
Lernen beginnen
C 7
Świnia – liczba kręgów piersiowych
Lernen beginnen
Th 14-15
Świnia – liczba kręgów lędźwiowych
Lernen beginnen
L 5-7
Świnia – liczba kręgów krzyżowych
Lernen beginnen
S 4
Świnia – liczba kręgów ogonowych
Lernen beginnen
Cy 20-23
Bydło – liczba kręgów szyjnych
Lernen beginnen
C 7
Bydło – liczba kręgów piersiowych
Lernen beginnen
Th 13
Bydło – liczba kręgów lędźwiowych
Lernen beginnen
L 6
Bydło – liczba kręgów krzyżowych
Lernen beginnen
S 5
Bydło – liczba kręgów ogonowych
Lernen beginnen
Cy 18-20
Owca – liczba kręgów szyjnych
Lernen beginnen
C 7
Owca – liczba kręgów piersiowych
Lernen beginnen
Th 13
Owca – liczba kręgów lędźwiowych
Lernen beginnen
L 6(7)
Owca – liczba kręgów krzyżowych
Lernen beginnen
S 4
Owca – liczba kręgów ogonowych
Lernen beginnen
Cy 3-24
Koza – liczba kręgów szyjnych
Lernen beginnen
C 7
Koza – liczba kręgów piersiowych
Lernen beginnen
Th 13
Koza – liczba kręgów lędźwiowych
Lernen beginnen
L 6
Koza – liczba kręgów krzyżowych
Lernen beginnen
S 4
Koza – liczba kręgów ogonowych
Lernen beginnen
Cy 12-16
Koń – liczba kręgów szyjnych
Lernen beginnen
C 7
Koń – liczba kręgów piersiowych
Lernen beginnen
Th 18(19)
Koń – liczba kręgów lędźwiowych
Lernen beginnen
L 6(5)
Koń – liczba kręgów krzyżowych
Lernen beginnen
S 5
Koń – liczba kręgów ogonowych
Lernen beginnen
Cy 15-21
Królik – liczba kręgów szyjnych
Lernen beginnen
C 7
Królik – liczba kręgów piersiowych
Lernen beginnen
Th 13
Królik – liczba kręgów lędźwiowych
Lernen beginnen
L 7
Królik – liczba kręgów krzyżowych
Lernen beginnen
S 3
Królik – liczba kręgów ogonowych
Lernen beginnen
Cy 20-23
Kręgi prawdziwe – co to?
Lernen beginnen
kręgi zachowujące swój indywidualny charakter
Kręgi rzekome – co to?
Lernen beginnen
kręgi zespalające się ze sobą i tworzące kości złożone, np. kręgi krzyżowe zespalające się w kość krzyżową, u człowieka kręgi guziczne zespalające się w kość guziczną
Dwie zasadnicze części, które można wyróżnić w kręgu
Lernen beginnen
trzon kręgu i łuk kręgu z wyrostkami
Koniec doczaszkowy (przedni) trzonu kręgu – kształt
Lernen beginnen
mniej lub bardziej wypukły, jest nazywany głową kręgu
Koniec doogonowy (tylny) kręgu – kształt
Lernen beginnen
zwykle wklęsły, nazywany dołem kręgu
Co tworzy otwór kręgowy?
Lernen beginnen
gładka powierzchnia grzbietowa trzonu kręgu oraz łuk kręgu
Co powstaje z połączenia wszystkich otworów kręgowych?
Lernen beginnen
kanał kręgowy
Co przebiega przez kanał kręgowy?
Lernen beginnen
rdzeń kręgowy i jego opony
Powierzchnia brzuszna trzonu kręgu – charakterystyka
Lernen beginnen
z boków zaokrąglona, a czasami w płaszczyźnie pośrodkowej ma występ w postaci grzebienia dobrzusznego
Za pomocą czego łuk kręgu wspiera się na trzonie?
Lernen beginnen
za pomocą dwóch symetrycznych nasad łuku kręgowego
W co przedłużają się nasady łuku kręgowego?
Lernen beginnen
w blaszkę łuku kręgowego
Co stanowi najwęższą część łuku kręgowego?
Lernen beginnen
nasada łuku kręgu ponieważ zawiera dwa wcięcia – słabiej zaznaczone wcięcie kręgowe doczaszkowe (przednie) i wcięcie kręgowe doogonowe (tylne)
Co tworzą wcięcia dwóch sąsiadujących kręgów?
Lernen beginnen
otwór międzykręgowy
Co przechodzi przez otwór międzykręgowy?
Lernen beginnen
odpowiedni nerw rdzeniowy oraz naczynia krwionośne
Co powstaje w miejscu złączenia obu blaszek łuku kręgu w płaszczyźnie pośrodkowej?
Lernen beginnen
wyrostek kolczysty
Gdzie są wyrostki poprzeczne kręgu?
Lernen beginnen
po bokach łuku kręgu
Gdzie umiejscowione są wyrostki stawowe kręgu?
Lernen beginnen
na łuku kręgu powyżej wyrostka poprzecznego
Ile jest wyrostków stawowych?
Lernen beginnen
dwie pary (doczaszkowa i doogonowa)
Do czego służą wyrostki stawowe?
Lernen beginnen
do odpowiedniego zestawienia z wyrostami sąsiednich kręgów
Od czego zależy wielkość wszystkich wyrostków na łuku kręgu?
Lernen beginnen
od stanu przyczepiających się na nich mięśni i stopnia wzajemnej ruchomości
Na których kręgach wyrostki łuku kręgu są szczególnie dobrze rozwinięte?
Lernen beginnen
na kręgach szyjnych
Ssaki mające więcej lub mniej niż 7 kręgów szyjnych – przykłady
Lernen beginnen
leniwce – 6, 7, 8, 9 albo 10 kręgów; manaty – 6 kręgów szyjnych
Od czego zależy ruchomość głowy?
Lernen beginnen
od ukształtowania kręgów szyjnych
Jaki kręg zestawia się bezpośrednio z czaszką?
Lernen beginnen
kręg szczytowy (kręg szyjny I) zestawia się z 2 kłykciami potylicznymi
Czym wyróżnia się kręg szczytowy od wszystkich pozostałych kręgów?
Lernen beginnen
nie ma trzonu, ale ma dwa łuki
Dlaczego (ewolucyjnie) kręg szczytowy nie ma trzonu?
Lernen beginnen
trzon kręgu szczytowego został przemieszczony na kręg obrotowy (kręg szyjny II), gdzie zespolił się z doczaszkowym końcem jego trzonu i utworzył ząb
Co znajduje się w miejscu zespolenia łuków kręgu szczytowego?
Lernen beginnen
skierowane na boki wyrostki poprzeczne, zwane ze względu na swój wygląd skrzydłami kręgu szczytowego
Co zaznacza się po stronie brzusznej skrzydeł kręgu szczytowego?
Lernen beginnen
mniej lub bardziej wyraźne zagłębienie – dół kręgu szczytowego
Co występuje na łuku dogrzbietowym?
Lernen beginnen
płaska wyniosłość – guzek dogrzbietowy, który jest odpowiednikiem wyrostka kolczystego innych kręgów
Co występuje na łuku dobrzusznym?
Lernen beginnen
lekko podany ku przodowi guzek dobrzuszny i dołek zębowy po stronie wewnętrznej
Czy na kręgu szczytowym obecne są wyrostki stawowe?
Lernen beginnen
nie, zamiast nich występują dołki stawowe doczaszkowe i dołki stawowe doogonowe
Gdzie znajduje się otwór skrzydłowy i gdzie prowadzi?
Lernen beginnen
na łuku dogrzbietowym w pobliżu krawędzi przedniej; prowadzi do dołu kręgu szczytowego
Gdzie znajduje się otwór kręgowy boczny i gdzie prowadzi?
Lernen beginnen
przyśrodkowo od otworu skrzydłowego w jego bliskim sąsiedztwie; prowadzi do kanału kręgowego
Gdzie leży otwór wyrostka poprzecznego?
Lernen beginnen
bardziej ku tyłowi
Czym charakteryzuje się kręg obrotowy (kręg szyny II)?
Lernen beginnen
charakteryzuje się znaczą długością (wyjątek: świnia, człowiek), odmiennym od typowego kręgu ukształtowaniem zewnętrznym, posiada charakterystyczny ząb
Czym jest ząb kręgu obrotowego?
Lernen beginnen
zmodyfikowanym trzonem kręgu szczytowego
Wyrostek kolczysty kręgu obrotowego – wygląd
Lernen beginnen
oglądany z boku przedstawia się jako wydłużony grzebień (mięsożerne, koń, bydło) lub jako twór w postaci słupka (świnia, człowiek)
Wyrostki stawowe doogonowe kręgu obrotowego – charakterystyka
Lernen beginnen
zbliżone kształtem do podobnych w dalszych kręgach szyjnych; mogą być jakby wbudowane w podstawę wyrostka kolczystego (mięsożerne, koń) lub lub bardziej od niego odizowolane (świnia, bydło)
Wyrostki poprzeczne kręgu obrotowego – charakterystyka
Lernen beginnen
słabo wykształcone; przez podstawę każdego z nich przechodzi otwór wyrostka poprzecznego o kształcie wydłużonym, równoległym do osi długiej kręgu
U jakich gatunków występuje wcięcie kręgowe doogonowe?
Lernen beginnen
u wszystkich
U jakich gatunków występuje wcięcie kręgowe doczaszkowe?
Lernen beginnen
u mięsożernych; u pozostałych gatunków jest zamknięte beleczką kostną i tworzy otwór kręgowy boczny
Od czego zależą przestrzenie międzyłukowe?
Lernen beginnen
od stopnia rozwoju łuków kręgów; są bardzo ciasne przy kręgach długich (np. koń) i szerokie przy kręgach krótkich (np. świnia)
Wyrostki poprzeczne kręgów szyjnych – charakterystyka
Lernen beginnen
są produktem zespolenia właściwych wyrostków poprzecznych i szczątkowych żeber szyjnych, są więc w rzeczywistości wyrostkami żebrowo-poprzecznymi
Otwór wyrostka poprzecznego – charakterystyka
Lernen beginnen
leży w podstawie wyrostka poprzecznego, jego średnica zwiększa się w kierunku tylnym; otwory razem wzięte tworzą kanał wyrostków poprzecznych przez który przechodzi tętnica, żyła i nerw kręgowy
Jak zmienia się średnica kanałów wyrostka poprzecznego?
Lernen beginnen
zwiększa się ku tyłowi
Jak wygląda krąg szyjny VII?
Lernen beginnen
przypomina wyglądem kręgi piersiowe; ma skrócony trzon, ma dość wysoki wyrostek kolczysty, nie ma otworów wyrostka poprzecznego, obecne są dołki żebrowe doogonowe
Czym charakteryzują się kręgi piersiowe?
Lernen beginnen
mają ślady połączeń z żebrami w postaci parzystych dołków żebrowych doczaszkowych i doogonowych na końcach trzonów oraz dwa symetryczne dołki żebrowe wyrostka poprzecznego, wyrostki kolczyste wysokie
Jaka część żebra zestawia się z dołkami żebrowymi doczaszkowymi i doogonowymi sąsiadujących kręgów?
Lernen beginnen
głowa żebra
Jaka część żebra zestawia się z dołkiem żebrowym wyrostka poprzecznego?
Lernen beginnen
guzek żebra
Wyrostki kolczyste kręgów piersiowych – charakterystyka
Lernen beginnen
wysokie, pochylone ku tyłowi, przednie krawędzie ostre a tyle zgrubiałe, często wyżłobione rynienkowatym, podłużnym wgłębieniem
Kręg przeciwpochyły – czym się charakteryzuje?
Lernen beginnen
jego wyrostek kolczysty jest ustawiony pionowo
Kręg przeciwpochyły – dawna nazwa
Lernen beginnen
kręg przeponowy
Kręg przeciwpochyły u psa
Lernen beginnen
kręg piersiowy X
Kręg przeciwpochyły u owcy
Lernen beginnen
kręg piersiowy X
Kręg przeciwpochyły u konia
Lernen beginnen
kręg piersiowy XVI
Kręg przeciwpochyły u świni
Lernen beginnen
kręg piersiowy XII
Kręg przeciwpochyły u kozy
Lernen beginnen
kręg piersiowy XII
Kręg przeciwpochyły u bydła
Lernen beginnen
kręg piersiowy XIII
Kiedy na kręgach pojawiają się wyrostki suteczkowate?
Lernen beginnen
poczynając od kręgu przeciwpochyłego ku tyłowi
Gdzie znajdują się wyrostki suteczkowate?
Lernen beginnen
z przodu na wyrostkach poprzecznych
Wyrostki stawowe doczaszkowe i doogonowe w kręgach piersiowych – charakterystyka
Lernen beginnen
mocno zredukowane i w zasadzie zastąpione odpowiednimi powierzchniami stawowymi
Kręgi lędźwiowe – charakterystyka
Lernen beginnen
trzony kręgów stosunkowo najdłuższe i najlepiej wykształcone (zwłaszcza u bydła), głowy i doły znacznie spłaszczone
Wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych – charakterystyka
Lernen beginnen
skierowane do przodu; tylko u bydła ustawione pionowo, a nawet lekko ku tyłowi
Wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych – charakterystyka
Lernen beginnen
przyjmują postać dużych blaszek (zwłaszcza u dużych ssaków); poziome u bydła i konia, prawie poziome u świni, ustawione skośnie w dół i do przodu u mięsożernych
Jak dawniej określano wyrostki suteczkowate osadzone na wyrostkach stawowych doczaszkowych?
Lernen beginnen
wyrostki suteczkowato-stawowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.