Tablice (Arrays)

 0    9 Datenblatt    ursus_major
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W jaki sposób zapiszesz tablicę liczb całkowitych (int)?
Lernen beginnen
int[]
W jaki sposób wywołasz zmienną, która jest trzecim elementem tablicy "tablica"?
Lernen beginnen
tablica[2]
W jaki sposób stworzysz siedmioelementową tablicę "tablica" złożoną z obiektów typu String?
Lernen beginnen
String[] tablica = new String[7];
Czy w przypadku tablicy trzeba zawsze podawać liczbę elementów, które będzie zawierała?
Lernen beginnen
Tak, jeżeli chcesz mieć większą swobodę, musisz skorzystać z interfejsu Kolekcji (java. util. Collection).
Co stanie się w przypadku próby wywołania z tablicy elementu o indeksie wykraczającym poza ilość elementów w tej tablicy?
Lernen beginnen
Zostanie rzucony java. lang. ArrayIndexOutOfBoundsException.
Jak nazywa się metoda tablicy, która zwróci ilość elementów znajdujących się w jej wnętrzu?
Lernen beginnen
tablica. length
W przypadku tablic wielowymiarowych, czy musimy od razu przy incjalizacji podać wszystkie potrzebne jej wymiary?
Lernen beginnen
Nie, wystarczy podać wymiar "bezpośredni", np. int[][][] tablica = new int[3][][];
Czy istnieje możliwość stworzenia tablicy wielowymiarowej o nieregularnej liczbie wymiarów? np. int[][] tablica = new int[2][]; tablica[0] = new int[7]; tablica[1] = new int [3];?
Lernen beginnen
Tak, to poprawnie zdefiniowana tablica wielowymiarowa.
Czym różni się zapis metody sum(int[] liczby){} od sum(int... liczby){}?
Lernen beginnen
W praktyce niczym, są to dwa sposoby zapisu metody o zmiennej liczbie argumentów.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.