Talkersi - 3 spotkanie

 0    72 Datenblatt    emiliakowalczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przytłoczony, przygnieciony
Lernen beginnen
Overwhelmed
wybuchać, eksplodować
Lernen beginnen
burst, burts of energy
Dawka
Lernen beginnen
Dose
doświadczony, wyrobiony
Lernen beginnen
experienced, accomplish
zwiększyć, poprawić pamieć
Lernen beginnen
boost, boost of memory
dostrzec, zobaczyć
Lernen beginnen
perceive
zalanie, powódź
Lernen beginnen
flooding, flood
epinefryna
Lernen beginnen
epinephrine
noradrenalina
Lernen beginnen
noradrenaline
umocnić, pokrzepić
Lernen beginnen
fortify
operacja
Lernen beginnen
surgery
odzyskać, odnaleść
Lernen beginnen
recover
szkodliwy
Lernen beginnen
harmful, detrimental
Zmęczenie
Lernen beginnen
Fatigue
niespokojny
Lernen beginnen
anxious
pozytywna siła
Lernen beginnen
positive force
przedłużony, przewlekły
Lernen beginnen
prolonged, chronic
spocone dłonie
Lernen beginnen
sweaty palms
przodek
Lernen beginnen
an ancestor
starożytny
Lernen beginnen
ancient
drapieżniki
Lernen beginnen
predators
zagrożenie, groźba
Lernen beginnen
threat, the threat
bieg
Lernen beginnen
gear
podnosić
Lernen beginnen
elevate
żonglować
Lernen beginnen
juggle
ostry
Lernen beginnen
hot
wyczerpanie, przemęczenie
Lernen beginnen
exhaustion, fatigue
przejadać się
Lernen beginnen
overeat
możliwość decyzyjności np w pracy
Napięcie pracy - wysokie wymagania w połączeniu z niską decyzyjnością
Lernen beginnen
decision-making latitude
Job strain — high demands coupled with low decision-making latitude.
zawał serca
Lernen beginnen
a heart attack, coronary disease
rezultat
Stoją w obliczu większego ryzyka złych wyników.
Lernen beginnen
result, outcomes
Face higher risks of bad outcomes.
zadowolenie
Feelings like happiness, joy, contentment and enthusiasm.
Lernen beginnen
satisfaction, contentment
Feelings like happiness, joy, contentment and enthusiasm.
promowany
Lernen beginnen
promoted, boosting
pobudzanie
N-aukowcy zalecają zwiększenie pozytywnego wpływu poprzez poświęcenie niewielkiej ilości czasu na przyjemne zajęcia każdego dnia.
Lernen beginnen
boosting
The researchers recommend boosting your positive affect by making a little time for enjoyable activities every day.
spowodować
Określ, co powoduje stres.
Lernen beginnen
cause
Identify what's causing stress.
poprzez
Lernen beginnen
through
gospodarstwo domowe
Lernen beginnen
household
zadania
Lernen beginnen
task, assignments
zobowiązania
Lernen beginnen
liabilities, commitments
istotny
Lernen beginnen
important, essential
wrogi
Lernen beginnen
hostile
małżonka
Lernen beginnen
spouse
natychmiastowy
Lernen beginnen
immediate
pozornie, niby
Lernen beginnen
apparently, seemingly
nieszkodliwy
Lernen beginnen
harmless, innocuous
przemijający nieznajomy
Lernen beginnen
passing stranger
nadzwyczaj
Lernen beginnen
extremely, remarkably
zwilżać, nawilżać
Lernen beginnen
moisten, dampen
wykluczenie
Lernen beginnen
exclusion
ostratyzm
Lernen beginnen
ostracism
na szczęście, szczęśliwie
Lernen beginnen
fortunately, happily
mieszkać
Lernen beginnen
dwell - dwelt - dwelt
etap oceny
Lernen beginnen
assessment stage, appraisal stage
formułować
Lernen beginnen
formulate
samoocena
Lernen beginnen
self-review, self-esteem
udaremniony
Lernen beginnen
frustrated, thwarted
zastosować się
Lernen beginnen
comply
powtórzyć
Lernen beginnen
repeat, reassert
para
Lernen beginnen
a couple, pair
rzekomo
Lernen beginnen
allegedly, purportedly
strzałowy
Lernen beginnen
blasting
ulga
Lernen beginnen
relief
uzdrowić
Lernen beginnen
heal
anonimowa
Lernen beginnen
anonymous
zwiedzać, odwiedzać
Lernen beginnen
tour, visit
więzienie
Lernen beginnen
a prison
przezwisko, pseudonim
Lernen beginnen
nickname
niechętny
Lernen beginnen
reluctant
przodek
Lernen beginnen
an ancestor
samowystarczalny
Lernen beginnen
self-sufficient
pewny siebie
Lernen beginnen
self-confident
oczywiście
Lernen beginnen
of course, Obviously

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.