Target FCE I

 0    309 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być blisko z kimś
Lernen beginnen
be close to
być wkurzonym na
Lernen beginnen
be put out about s.t.
dogonić kogoś
Lernen beginnen
catch up with s.b.
zupełnie odmienne od
Lernen beginnen
completely different from
daleki / krewny
Lernen beginnen
distant / blood relative
doprowadzać kogoś do szału
Lernen beginnen
drive s.b. mad
cieszyć się wzajemnym towarzystwem
Lernen beginnen
enjoy each other's company
pierwszy / drugi kuzyn
Lernen beginnen
first / second cousin
pokłócić się z kimś
Lernen beginnen
fall out with s.b.
zakochać się w kimś
Lernen beginnen
fall in love with s.b.
czuć się naprawdę blisko kogoś
Lernen beginnen
feel really close to s.b.
skontaktować się z kimś
Lernen beginnen
get in touch with s.b.
z miejsca się zaprzyjaźnić
Lernen beginnen
get on like a house on fire
działać komuś na nerwy
Lernen beginnen
get on s.b.'s nerves
dogadać się z kimś
Lernen beginnen
get on well with s.b.
wpędzać kogoś w kłopoty
Lernen beginnen
get s.b. into trouble
iść razem
Lernen beginnen
go out together
oddalać się (od siebie)
Lernen beginnen
grow apart (from each other)
ma wiele wspólnego z kimś
Lernen beginnen
have a lot in common with s.b.
pokłócić się z kimś/podziwiać kogoś
Lernen beginnen
have a row with s.b. /look up to s.b.
stracić panowanie nad sobą (z kimś)
Lernen beginnen
lose your temper (with s.b.)
przekonania moralne i polityczne
Lernen beginnen
moral and political beliefs
obok / dobry sąsiad
Lernen beginnen
next-door / good neighbour
samotny / surowy rodzic
Lernen beginnen
single / strict parent
stały / obecny chłopak
Lernen beginnen
steady / current boyfriend
dziedziczyć po po kimś
Lernen beginnen
take after s.b.
prawdziwy / dożywotni przyjaciel
Lernen beginnen
true / life-long friend
praca / były kolega
Lernen beginnen
work / former colleague
ciasna i zagracona sypialnia
Lernen beginnen
a cramped and cluttered bedroom
przytulne / minimalistyczne mieszkanie
Lernen beginnen
a cosy / minimalist flat
lepiej się powodzić niż komuś
Lernen beginnen
be better off than s.b.
spóźnić się (na sth)
Lernen beginnen
be running late (for s.t.)
zamknij zasłony / żaluzje
Lernen beginnen
close the curtains / shutters
robić prace domowe (np. sprzątanie)
Lernen beginnen
do the housework
przyjazna okolica
Lernen beginnen
a friendly neighbourhood
poleżeć sobie w łóżku, pospać sobie, późno wstać
Lernen beginnen
have a lie-in
wydatki gospodarstw domowych
Lernen beginnen
household expenses
na dodatek/w dodatku
Lernen beginnen
into the bargain
małżeństwo zawarte w niebie
Lernen beginnen
a marriage made in heaven
dom szeregowy z werandą
Lernen beginnen
a terraced house with porch
lubić st / sb
Lernen beginnen
be keen on s.t. / s.b.
szaleć za st / sb
Lernen beginnen
be mad about s.t. / s.b.
mieć obsesję na punkcie st / sb
Lernen beginnen
be obsessed with s.t. / s.b.
nie móc znieść st / sb
Lernen beginnen
can't stand s.t. / s.b.
spędzać czas samotnie / z innymi ludźmi
Lernen beginnen
spend time alone / with other people
absolutnie kocham to
Lernen beginnen
absolutely love s.t.
być naprawdę za czymś/lubić
Lernen beginnen
be really into s.t.
ścisłe podobieństwo między
Lernen beginnen
a close resemblance between
chudy jak patyk (dosł, jak grabie)
Lernen beginnen
as thin as a rake
przykuć uwagę/wpaść w oko
Lernen beginnen
catch s.b.'s eye
konwencjonalnie atrakcyjny
Lernen beginnen
conventionally attractive
kręcone włosy
Lernen beginnen
curly hair
mieć inny obraz
Lernen beginnen
have a different image
oceniać kogoś po wyglądzie/pozorach
Lernen beginnen
judge s.b. by appearances
duże czoło
Lernen beginnen
large forehead
wolę sportowy wygląd
Lernen beginnen
prefer a sporty look
okragła twarz
Lernen beginnen
round face
kwadratowy podbródek
Lernen beginnen
square chin
grube brwi
Lernen beginnen
thick eyebrows
nosić bardzo kobiece ubrania
Lernen beginnen
wear very feminine clothes
szerokie usta
Lernen beginnen
wide mouth
chwalić się/lansować się
Lernen beginnen
blow your own trumpet
ktoś nieczuły, ktoś niewrażliwy
Lernen beginnen
a cold fish
charakterystyczne cechy osobowości
Lernen beginnen
distinctive personality traits
nabrać nastroju i emocji
Lernen beginnen
get moody and emotional
być rozsądnym
Lernen beginnen
got his / her head screwed on
Serce ze złota
Lernen beginnen
a heart of gold
mieć wyjątkowy talent
Lernen beginnen
have exceptional talent
mają imponujące cechy
Lernen beginnen
have impressive qualities
mieć prawdziwe umiejętności
Lernen beginnen
have real skills
mają reputację bycia
Lernen beginnen
have the reputation of being
trzymać się na uboczu
Lernen beginnen
keep oneself to oneself
dusza towarzystwa
Lernen beginnen
the life and soul of the party
marudzić
Lernen beginnen
make a fuss
przeciwieństwa się przyciągają
Lernen beginnen
opposites attract
ktoś dokuczliwy
Lernen beginnen
a pain in the neck
dążyć do większej niezależności
Lernen beginnen
seek to become more independent
ustatkować się
Lernen beginnen
settle down
pozostań całkowicie skoncentrowany
Lernen beginnen
stay utterly focused
silne poczucie wartości
Lernen beginnen
a strong sense of values
dwulicowy kłamca
Lernen beginnen
two-faced liar
niekonwencjonalny myśliciel
Lernen beginnen
unconventional thinker
koszmarne poczucie humoru
Lernen beginnen
wicked sense of humour
celowo kontrowersyjny styl
Lernen beginnen
deliberately controversial style
etykieta projektanta
Lernen beginnen
designer label
Uzależniony od mody
Lernen beginnen
fashion addict
ubrać się
Lernen beginnen
get dressed up
wyrastać z
Lernen beginnen
grow out of
wygląd jest ważny
Lernen beginnen
image is important
najnowsze trendy gwiazd
Lernen beginnen
latest celebrity trends
wygląda okropnie
Lernen beginnen
look terrible
poluzować
Lernen beginnen
loosen up
dołożyć starań,
Lernen beginnen
make an effort
garnitur
Lernen beginnen
suit s.b.
czerp inspirację z mody
Lernen beginnen
take fashion inspiration from
przymierz st
Lernen beginnen
try s.t. on
niekonwencjonalny styl
Lernen beginnen
unconventional style
chcę zrobić wrażenie
Lernen beginnen
want to make an impression
dobrze ubrany
Lernen beginnen
well-dressed
praca w branży modowej
Lernen beginnen
work in the fashion industry
chorować na wakacjach
Lernen beginnen
become unwell on holiday
lot z turbulencjami
Lernen beginnen
a bumpy flight
doświadczenie, które pozostanie ze mną na całe życie
Lernen beginnen
an experience that will stay with me for a lifetime
do zwiedzania
Lernen beginnen
do sightseeing
zmieścić jak najwięcej
Lernen beginnen
fit in as much as possible
lot jest opóźniony / odwołany
Lernen beginnen
the flight is delayed / cancelled
hojna lokalna gościnność
Lernen beginnen
generous local hospitality
weź kilka dni wolnego
Lernen beginnen
get a couple of days off
wybrać się na weekendową wycieczkę
Lernen beginnen
go on a weekend trip
pojechać na wakacje
Lernen beginnen
go on holiday
okrąż wyspę samochodem kempingowym
Lernen beginnen
go round an island in a camper van
wrócić do
Lernen beginnen
head back to
Pakiety wakacyjne
Lernen beginnen
holiday package
zostaw swoje zmartwienia
Lernen beginnen
leave your worries behind
oferują ciepłe powitanie
Lernen beginnen
offer a warm welcome
oficjalna waluta
Lernen beginnen
official currency
podróż zorganizowana
Lernen beginnen
package tour
nałożyć środek odstraszający owady
Lernen beginnen
put on insect repellent
rozbić namiot
Lernen beginnen
put up a tent
zaoszczędzić na coś specjalnego
Lernen beginnen
save for s.t. special
zobaczyć jak najwięcej świata, jak to możliwe
Lernen beginnen
see as much of the world as possible
płynne przejście
Lernen beginnen
a smooth crossing
wziąć rok przerwy
Lernen beginnen
take a gap year
jest dużo do zrobienia
Lernen beginnen
there is a lot to do
podróżować bardzo daleko
Lernen beginnen
travel a very long way
podróży poszerza horyzonty
Lernen beginnen
travel broadens the mind
wędrować przez dżunglę
Lernen beginnen
trek through a jungle
spacer wzdłuż klifu
Lernen beginnen
walk along the cliff
sad jabłkowy
Lernen beginnen
apple orchard
Widok zapiera dech w piersiach
Lernen beginnen
breathtaking view
ciągle zmieniająca się sceneria
Lernen beginnen
ever-changing scenery
poczuć powiew tornada
Lernen beginnen
feel a tornado blow past
marznące niskie temperatury
Lernen beginnen
freezing cold temperatures
zbliżyć się do natury
Lernen beginnen
get close to nature
ciepło i wilgotno
Lernen beginnen
hot and humid
niezwykle zróżnicowany krajobraz
Lernen beginnen
incredibly varied landscape
lekki wiatr
Lernen beginnen
light breeze
okres monsunowy
Lernen beginnen
monsoon period
łańcuch górski
Lernen beginnen
mountain range
nocne przymrozki
Lernen beginnen
night-time frost
lać każdego dnia
Lernen beginnen
pour every single day
upalne temperatury w ciągu dnia
Lernen beginnen
scorching daytime temperatures
po prostu zapiera dech w piersiach
Lernen beginnen
simply breathtaking
szczyty pokryte śniegiem
Lernen beginnen
snow-capped peaks
podzwrotnikowy las deszczowy
Lernen beginnen
subtropical rainforest
umiarkowana pogoda
Lernen beginnen
temperate weather
podróżować przez różne krajobrazy
Lernen beginnen
travel through a variety of landscapes
zróżnicowana górska sceneria
Lernen beginnen
varied mountain scenery
ostry dyżur, izba przyjęć
Lernen beginnen
Accident and emergency
psuć się/załamywać się
Lernen beginnen
break down
zapalać się
Lernen beginnen
catch fire
rozbić się na...
Lernen beginnen
crash into s.t.
zemdlał na widok krwi
Lernen beginnen
faint at the sight of blood
zawroty głowy
Lernen beginnen
feel dizzy
mdłości
Lernen beginnen
feel sick
podbić oko
Lernen beginnen
get a black eye
dostać odcisk
Lernen beginnen
get a blister
mieć siniaka
Lernen beginnen
get a bruise
dostać zatrucia pokarmowego
Lernen beginnen
get food-poisoning
zgubić się
Lernen beginnen
get lost
zaciąć się, utknąć
Lernen beginnen
get stuck
opalić się
Lernen beginnen
get sunburnt
mieć atak astmy
Lernen beginnen
have an asthma attack
zranić kogoś
Lernen beginnen
hurt s.b.
choroby zakaźne
Lernen beginnen
infectious diseases
dostać/mieć temperaturę
Lernen beginnen
run a temperature
zabrakło czegoś ważnego
Lernen beginnen
run out of s.t. important
wślizgnąć się na coś
Lernen beginnen
slip on something
cierpią na zawroty głowy
Lernen beginnen
suffer dizziness
potknąć
Lernen beginnen
trip over
skręcać własną kostkę
Lernen beginnen
twist one's ankle
Środowisko
Lernen beginnen
Environment
urodzony w niewoli
Lernen beginnen
born in captivity
ograniczyć/rozłożyć emisję dwutlenku węgla
Lernen beginnen
break down carbon emissions
dbają o środowisko
Lernen beginnen
care about the environment
zmiana klimatu
Lernen beginnen
climate change
oczyścić ocean
Lernen beginnen
clean up the ocean
usuń śmieci
Lernen beginnen
clear up rubbish
zbierać odpady komunalne
Lernen beginnen
collect household waste
konsekwencje mogą być katastrofalne
Lernen beginnen
the consequences could be devastating
tworzyć odpady
Lernen beginnen
create waste
ograniczać, redukować
Lernen beginnen
cut back on
zwracać uwagę na kwestie środowiskowe
Lernen beginnen
draw attention to environmental issues
żarówka ekologiczna
Lernen beginnen
eco-friendly light bulb
eko-wojownik/kryzys środowiskowy
Lernen beginnen
eco warrior /environmental crisis
zagrożenie dla środowiska
Lernen beginnen
environmental threat
samochód przyjazny środowisku
Lernen beginnen
environmentally friendly car
Spaliny
Lernen beginnen
exhaust fumes
łańcuch pokarmowy
Lernen beginnen
the food chain
globalne ocieplenie
Lernen beginnen
global warming
gazy cieplarniane
Lernen beginnen
greenhouse gases
Pomóż środowisku
Lernen beginnen
help the environment
wysoce toksyczny materiał
Lernen beginnen
highly toxic material
zainteresowany ochroną
Lernen beginnen
interested in conservation
składowisko odpadów
Lernen beginnen
landfill site
długoterminowe skutki
Lernen beginnen
long-term effects
katastrofa naturalna
Lernen beginnen
natural disaster
śmieci nie nadające się do recyklingu
Lernen beginnen
non-recyclable trash
odpady organiczne
Lernen beginnen
organic waste
polarne czapy lodowe
Lernen beginnen
polar ice caps
marsz protestu
Lernen beginnen
protest march
zniszczenie lasów tropikalnych
Lernen beginnen
rainforest destruction
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
Lernen beginnen
reduce carbon emissions
lepsza przyszłość
Lernen beginnen
a rosier future
oszczędzać energię
Lernen beginnen
save energy
ratować środowisko
Lernen beginnen
save the environment
panele słoneczne
Lernen beginnen
solar panels
społeczeństwo wyrzucania
Lernen beginnen
a throwaway society
wyrzucić st
Lernen beginnen
throw s.t. away
tropikalne lasy deszczowe
Lernen beginnen
tropical rainforest
susza na całym świecie
Lernen beginnen
worldwide drought
Czas
Lernen beginnen
Time
zacofany
Lernen beginnen
behind the times
od czasu do czasu
Lernen beginnen
from time to time
w samą porę
Lernen beginnen
in the nick of time
zabić czas
Lernen beginnen
kill time
dowiedz się, co przyniesie przyszłość
Lernen beginnen
learn what the future holds
pozwolić przeznaczeniu toczyć się własnym biegiem
Lernen beginnen
let destiny take its course
dziewięć razy na dziesięć
Lernen beginnen
nine times out of ten
wszechczasów
Lernen beginnen
of all time
Czas pokaże
Lernen beginnen
only time will tell
przewidzieć przyszłości
Lernen beginnen
predict the future
spędzać dni
Lernen beginnen
spend days
zrobić sobie przerwę
Lernen beginnen
take time out
trwać lata
Lernen beginnen
take years
raz po raz
Lernen beginnen
time after time
Cały czas
Lernen beginnen
the whole time
Zwierzęta
Lernen beginnen
Animals
wymierać
Lernen beginnen
become extinct
nosić młode w torebce
Lernen beginnen
carry young in a pouch
złapać zdobycz
Lernen beginnen
catch prey
dieta składająca się z
Lernen beginnen
a diet consisting of
zagrożony na wolności
Lernen beginnen
endangered in the wild
zagrożonych gatunków
Lernen beginnen
endangered species
ucieczka przed drapieżnikami
Lernen beginnen
escape from predators
żywić się
Lernen beginnen
feed on
rodzić
Lernen beginnen
give birth to
nielegalne polowania
Lernen beginnen
illegal hunting
zagrożony wyginięciem
Lernen beginnen
in danger of extinction
utrata siedlisk
Lernen beginnen
loss of habitat
rodzimych gatunków
Lernen beginnen
native species
uwolnieni
Lernen beginnen
set free
pracy ze zwierzętami
Lernen beginnen
work with animals
Przestrzeń miejska Miejsca.
Lernen beginnen
City space Places.
dojeżdżać do miasta
Lernen beginnen
commute to the city
idź do wieżowca miejskiego
Lernen beginnen
go into town high-rise building
na odludziu
Lernen beginnen
in the middle of nowhere
Mieszkam na przedmieściach
Lernen beginnen
live in the suburbs
Mieszkam w wiosce
Lernen beginnen
live in a village
rynek miasta
Lernen beginnen
market town
targ
Lernen beginnen
outdoor market
odległa wieś
Lernen beginnen
remote village
zniszczony, walący się
Lernen beginnen
run down
silne poczucie wspólnoty
Lernen beginnen
a strong sense of community
wspaniałe widoki
Lernen beginnen
stunning views
tropikalna wyspa
Lernen beginnen
tropical island
slamsy miejskie
Lernen beginnen
urban slum
Reklama
Lernen beginnen
Advertising
reklamować się w gazecie
Lernen beginnen
advertise in the paper
hasła reklamowe
Lernen beginnen
advertising slogans
grupa nadzorująca reklamy
Lernen beginnen
advertising watchdog group
przyciągają uwagę konsumentów
Lernen beginnen
attract consumers' attention
kup styl życia gwiazd
Lernen beginnen
buy a celebrity lifestyle
ogłoszenia drobne
Lernen beginnen
classified ads
przerwy handlowe
Lernen beginnen
commercial breaks
obrazy komercyjne
Lernen beginnen
commercial images
logo firmy
Lernen beginnen
company logo
społeczeństwo konsumpcyjne
Lernen beginnen
consumer society
marki modowe
Lernen beginnen
fashion brands
migające neony
Lernen beginnen
flashing neon lights
dostać zniżkę
Lernen beginnen
get a discount
wpływać na sposób, w jaki ktoś myśli i czuje
Lernen beginnen
influence the way s.b. thinks and feels
spam
Lernen beginnen
junk mail
przeprowadzenie kampanii reklamowej
Lernen beginnen
launch an advertising campaign
reklama uliczna
Lernen beginnen
outdoor advertising
zwracaj uwagę na reklamy
Lernen beginnen
pay attention to adverts
reklama w gazetach
Lernen beginnen
publicity in newspapers
promować produkt
Lernen beginnen
promote a product
znaki sklepowe i plakaty
Lernen beginnen
shop signs and posters
umowa sponsorska
Lernen beginnen
sponsorship deal
połknąć wiadomość
Lernen beginnen
swallow a message
kierować kampanię reklamową na
Lernen beginnen
target an advertising campaign at
Reklamy telewizyjne
Lernen beginnen
TV commercials
reklama miejska /zanieczyszczenie wizualne
Lernen beginnen
urban advertising /visual pollution
Życie w mieście
Lernen beginnen
City life
Miasto 24/7
Lernen beginnen
24/7 city
starożytny meczet
Lernen beginnen
ancient mosque
cały czas
Lernen beginnen
around the clock
tętni życiem
Lernen beginnen
buzzing with life
Strefa wolna od samochodów
Lernen beginnen
car-free zone
atrakcje centrum miasta
Lernen beginnen
city centre attractions
świątynie miejskie
Lernen beginnen
city temples
centrum handlowe
Lernen beginnen
commercial centre
Wygodny sposób podróżowania
Lernen beginnen
convenient way to travel
możliwości kulturalne
Lernen beginnen
cultural opportunities
ścieżki rowerowe
Lernen beginnen
cycle lane
markowe sklepy
Lernen beginnen
designer outlets
uciec od zatorów
Lernen beginnen
escape the congestion
Spaliny
Lernen beginnen
exhaust fumes
restauracja / restauracja szybkiej obsługi
Lernen beginnen
fast-food diner / restaurant
przemieszczać się
Lernen beginnen
get around
zabrać się do pracy (na czas)
Lernen beginnen
get to work (on time)
iść na zakupy w centrum handlowym
Lernen beginnen
go shopping at the mall
gorączkowe tempo życia w mieście
Lernen beginnen
hectic pace of city life
historyczna / cudowna architektura
Lernen beginnen
historic / wonderful architecture
osiedle
Lernen beginnen
housing estate
kryty park rozrywki
Lernen beginnen
indoor theme park
Mieszkam na obrzeżach miasta
Lernen beginnen
live on the outskirts of a city
lokalne lotnisko
Lernen beginnen
local airport

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.