taste sensation

 0    54 Datenblatt    patrycjapaulinaa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage English Antworten English
to intensify
Lernen beginnen
become or make more intense
zintensyfikować, nasilić, pogłębić
He believes that your sense of taste is intensified if you are not distracted by what you can see.
Lernen beginnen
Wierzy, że twoje poczucie smaku jest zintensyfikowane, jeśli nie rozprasza cię to, co widzisz.
distracted by
Lernen beginnen
unable to concentrate
rozproszony przez
porridge
Lernen beginnen
a dish consisting of oatmeal or another meal or cereal boiled in water or milk
kaszka, owsianka
solely
Lernen beginnen
only
wyłącznie, jedynie, całkowicie
in front of
Lernen beginnen
naprzeciwko
consisting
Lernen beginnen
be composed or made up of
składający się
to exclude
Lernen beginnen
remove
wykluczać
input
Lernen beginnen
wkład, dane
altogether
Lernen beginnen
all, completely
zupełnie, całkiem, całkowicie
sensory
Lernen beginnen
czuciowy (dotyczący organów zmysłu)
diner
Lernen beginnen
guest in resteurant
gość
to lead
You are lead to your table.
Lernen beginnen
cause (a person or animal) to go with one by holding them by the hand
prowadzić, kierować
Jesteś prowadzony do swojego stolika.
pitch-black
Lernen beginnen
czarny jak smoła
to lose out
Lernen beginnen
doznać niepowodzenia
to claim
Lernen beginnen
twierdzić
windmill
Lernen beginnen
wiatrak
sensation
Lernen beginnen
a physical feeling from something that comes into contact with the body
uczucie, wrażenie, sensacja, doznanie
Eating out is usually about more than just the taste of the food.
Lernen beginnen
Jedzenie poza domem to zazwyczaj coś więcej niż tylko smak jedzenia.
focus
Lernen beginnen
the centre of interest or activity
skupienie
unacceptable
Lernen beginnen
not satisfactory or allowable
niedopuszczalny, nieakceptowalny
to set about
Lernen beginnen
to enter, to join
przystąpić, przystępować
completely different way
Lernen beginnen
zupełnie inny sposób
blacked-out
Lernen beginnen
dark
zaciemnione
preconception
Lernen beginnen
a preconceived idea or prejudice
z góry wyrobiony sąd, opinia, uprzedzenie
abruptly
Lernen beginnen
suddenly
gwałtownie, raptownie
to awake
All your other senses are abruptly awoken and you taste the food like you have never tasted it before.
Lernen beginnen
to awake
obudzony
Wszystkie twoje inne zmysły nagle się budzą, a ty smakujesz jedzenie, jakiego nigdy wcześniej nie próbowałeś.
brightly lit
Lernen beginnen
brightly
jasno oświetlony
lit
Lernen beginnen
szałowy, bezbłędny, sztos
cutlery
to feel for your cutlery
Lernen beginnen
eating irons
sztućce
wyczuć swoje sztućce
unbreakable
Lernen beginnen
resistant
niełamliwy np.: szkło
worthwhile venture
Lernen beginnen
warte zachodu, przedsięwzięcia
We are visually dominant creatures driven by our eyes and anything you can do to change that is a worthwhile venture.
Lernen beginnen
Jesteśmy dominującymi wizualnie stworzeniami napędzanymi naszymi oczami i wszystko, co możesz zrobić, aby to zmienić, jest warte zachodu.
renowned
Lernen beginnen
fameous
sławny
instead to
Lernen beginnen
as an alternative
zamiast tego
entitled
Lernen beginnen
give something a title
pod tytułem, zatytułowany
topped
Lernen beginnen
having a top
wykończony, pokryty np,.: glass-topped - wykończony szkłem
to consist of something
Lernen beginnen
composed of something
składać się z czegoś
breadcrumbs
Lernen beginnen
a small fragment of bread
bułka tarta
eel
Lernen beginnen
a snake-like fish
węgorz
oyster
Lernen beginnen
any of a number of bivalve molluscs with rough irregular shells
ostryga
edible
Lernen beginnen
safe to eat
jadalny
bivalve
Lernen beginnen
an aquatic mollusc
małż
mollusc
Lernen beginnen
animal similar to snail, but it's living in the water
mięczak
rough
Lernen beginnen
opposite to smooth
szorstki, chropowaty
resulting
Lernen beginnen
occurring or following as the consequence of something.
wynikanie, pochodzenie, wypływanie (występujące lub następujące jako konsekwencja czegoś)
to seek
Lernen beginnen
to search
szukać
to appeal
Lernen beginnen
make a serious, urgent, or heartfelt request
odwołać się, przemawiać, podobać się, uciec się
urgent
Lernen beginnen
requiring immediate action
pilny
heartfelt
Lernen beginnen
deeply
z głębi serca
request
Lernen beginnen
an act of asking politely or formally for something
żądanie, prośba
appealing
Lernen beginnen
interesting
pociągający, kuszący
pitch darkness
Lernen beginnen
deeply dark
głęboka ciemność
The first does so by excluding other sensory input altogether.
Lernen beginnen
Pierwszy polega na całkowitym wykluczeniu innych danych zmysłowych

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.